Uredništvo: [email protected]
| Registracija

Planinske postojanke

  Išči s Ctrl+F        in sproti sporočajte vse pomanjkljivosti, ki jih zaznate na e-naslov: [email protected]

Planinske koče (PK) po seznamu/kriterijih Planinske zveze Slovenije;
  na koncu so dodane še nekatere, ki lahko tudi služijo v enak namen; seznam bomo dopolnjevali tudi po vaših predlogih

Območja: Jul = Julijske Alpe s predgorjem
                   Kar = Karavanke
                   KSA = Kamniško-Savinjske Alpe
                   Poh = Pohorje, SZ Slovenija
                   Pos = Posavsko hribovje
                   Dol = Dolenjska
                   PiN = Primorska in Notranjska
                                                                                                               Urednik strani: ... ... - ...

Planinska koča* Območje Telefoni
Aljažev dom v Vratih Jul (04) 589 10 30
Andrejev dom na Slemenu KSA (03) 589 51 54
Blejska koča na Lipanci Jul 051 633 769, 051 621 021
Cojzova koča na Kokrskem sedlu KSA 051 635 549
Črnuški dom na Mali planini KSA 041 621 732
Dom Andreja Žvana – Borisa na Poreznu Jul 051 615 245
Dom dr. Klementa Juga v Lepeni Jul 051 622 719
Dom na Kališču KSA 041 614 586
Dom na Boču Poh (03) 582 46 17
Dom na Kofcah Kar 041 234 638
Dom na Komni Jul 040 695 783, 040 620 784
Dom na Lubniku Jul (04) 512 05 01
Dom na Menini planini KSA (03) 584 32 49
Dom na Paškem Kozjaku Poh (03) 586 12 92
Dom na Peci Kar (02) 823 84 06, 041 761 979
Dom na Smrekovcu KSA 051 632 459
Dom na Uršlji gori Kar 051 612 586
Dom na Šmohorju Pos (03) 573 32 70
Dom Petra Skalarja na Kaninu Jul 041 722 601, 040 829 701
Dom Planika pod Triglavom Jul 051 614 773
Dom planincev v Logarski dolini KSA (03) 584 70 06
Dom pod Reško planino Pos (03) 572 47 23
Dom pod Storžičem KSA (04) 594 50 50, 040 349 593
Dom pri izviru Završnice Kar 031 322 249
Dom pri Krnskih jezerih Jul 051 328 928
Dom Pristava v Javorniškem Rovtu Kar (04) 580 67 32
Dom v Kamniški Bistrici KSA (01) 832 55 44
Dom v Tamarju Jul (04) 587 60 55
Dom Valentina Staniča Jul 051 614 772
Dom Vinka Paderšiča na Gorjancih Dol 041 682 469
Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti Jul (05) 380 82 60, 051 622 071
Domžalski dom na Mali planini KSA 051 340 730
Dragov dom na Homu Pos (03) 571 64 21
Češka koča na Spodnjih Ravneh KSA 040 673 449
Erjavčeva koča na Vršiču Jul 051 399 226
Frischaufov dom na Okrešlju KSA (03) 838 90 70
Furlanovo zavetišče pri Abramu PiN 051 662 002
Gomiščkovo zavetišče na Krnu Jul 051 611 363
Grmovškov dom pod Veliko Kopo Poh (02) 885 38 55
Iztokova koča pod Golaki PiN 041 964 670
Jurkova koča na Lisci Pos (07) 814 41 66
Kocbekov dom na Korošici KSA (03) 492 48 50
Koča "Merjasec" na Voglu Jul (04) 576 87 90
Koča Antona Bavcerja na Cavnu PiN 031 634 464
Koča Draga Karolina na Snežniku PiN 041 595 879, 051 615 356
Koča Mladika na Pecni rebri PiN 041 688 696
Koča na Blegošu Jul 051 614 587
Koča na Bohorju Pos (07) 497 24 75
Koča na Dobrči KSA 041 848 718, 041 913 425
Koča na Črnem vrhu nad Novaki Jul (05) 377 62 75
Koča na Golici Kar 041 735 911
Koča na Gozdu Jul 051 626 641
Koča na Grohotu pod Raduho KSA 041 417 951
Koča na Hleviški planini PiN 041 728 764
Koča na Kamniškem sedlu KSA 051 611 367
Koča na Klemenci jami pod Ojstrico KSA 041 417 951
Koča na Klopnem vrhu Poh 041 652 930
Koča na Kokoši (nad Lipico) PiN (05) 680 16 41, 041 863 986
Koča na Kopitniku Pos (03) 573 60 56
Koča na Kriški gori KSA 051 615 623
Koča na Loki pod Raduho KSA 041 968 022
Koča na Mangrtskem sedlu Jul 041 954 761, 05 388 63 32
Koća na Naravskih ledinah Kar (02) 822 10 01
Koća na Petrovem brdu Jul 041 320 966
Koča na Pikovem Kar (02) 823 85 25
Koča na Planini Kuhinja Jul 031 607 217
Koča na Planini pri Jezeru Jul 051 632738
Koča na planini Razor Jul 051 632 720
Koča na planini Stador Jul 031 425 270
Koča na Sabotinu PiN (05) 304 62 61
Koča na Travniku KSA 041 863 868
Koča na Vimperku KSA (03) 572 01 08
Koća na Žavcarjevem vrhu Poh (02) 670 02 41
Koča Planinc na Pohorju Poh (02) 876 40 60
Koča pod Bogatinom Jul 040 645 865
Koča pod Kremžarjevim vrhom Poh (02) 884 48 83
Koča pri izviru Soce Jul 041 603 190
Koča pri Jelenovem studencu Dol 041 507 853
Koča pri Savici Jul 051 607 877, 040 695 787
Koča pri Triglavskih jezerih Jul 051 607 876, 040 620 783
Koča v Krnici Jul 031 301 773
Kosijev dom na Vogarju Jul 051 613 367
Kovinarska koča v Krmi Jul 051 631 989
Kranjska koča na Ledinah KSA 031 309 600
Krekova koča na Ratitovcu Jul 051 621 944
Lavričeva koča na Gradišču Dol (01) 787 76 72
Mariborska koča Poh (02) 603 27 31
Mengeška koča na Gobavici KSA (01) 723 73 33
Mihelčičev dom na Govejku Jul (01) 361 14 29
Mihov dom na Vršiču Jul 041 787 706
Mozirska koča na Golteh KSA (03) 583 11 21
Orožnova koča na planini Za Liscem Jul 051 442 550
Pečovniška koča na Grmadi pri Celju Pos (03) 5774114, 031 383591
Pirnatova koča na Javorniku PiN 041 546 118
Planinska koča Iskra na Jakobu KSA 041 741 222
Planinska koča na Vojah Jul 051 308 959
Planinska koča na Ermanovcu Jul (04) 519 52 14
Planinska koča na Kamen Vrhu Dol (01) 780 81 17
Planinska koča na Kozleku PiN 041 403 686
Planinska koča na Krimu PiN (01) 433 50 81
Planinska koča na Pesniku Poh (02) 876 85 00
Planinska koča na Uskovnici Jul 031 341 814
Planinska koča pri Sv. Ani na Mali gori Dol 031 287 201
Planinska koča Vrh nad Rovtami PiN (01) 750 10 23
Planinski dom na Jančah Pos (01) 367-10-29
Planinski dom Kozjak Poh (02) 656 33 21
Planinski dom Košenjak Poh (02) 878 35 04
Planinski dom na Čemšeniški planini Pos (03) 567 71 25, 051 306 357
Planinski dom na Brnici Pos (03) 570 76 90
Planinski dom na Bukovici Pos 041 705 738
Planinski dom na Čreti KSA (03) 572 52 85
Planinski dom na Gori Oljki KSA (03) 572 00 66
Planinski dom na Gospinci KSA (04) 201 29 22
Planinski dom na Kumu Pos (03) 562 62 19
Planinski dom na Mirni gori Dol (07) 306 85 73
Planinski dom na Mrzlici Pos (03) 564 15 35
Planinski dom na Rašici KSA (01) 561 30 63, 040 262 866
Planinski dom na Resevni Pos (03) 574 09 45, 031 883 319
Planinski dom na Sviščakih PiN 051 613 601, 041 722 357
Planinski dom na Zasavski gori Pos (03) 56 78 162
Planinski dom na Zelenici Kar (04) 59-71 536
Planinski dom v Gorah Pos (03) 564 19 00
Planinski dom pod Ježo PiN  
Planinski dom v Novem Svetu PiN 01/ 754 19 95
Planinski dom Šentjungert KSA 03/572 84 02
Planinski rudarski dom na Kalu Pos 03/ 564 18 32
Pogačnikov dom na Križkih podih Jul 051/ 221 319
Poštarski dom na Vršiču Jul 041 610 029
Poštarski dom pod Plešivcem Kar (02) 822 10 55
Prešernova koča na Stolu Kar 051 611 366
Ribniška koča Poh (02) 876 82 46
Roblekov dom na Begunjščici Kar 051 323 402
Ruška koča pri Arehu Poh (02) 603 50 46
Slavkov dom na Golem brdu Jul (01) 361 12 42
Stjenkova koča na Trstelju PiN 041 352 584
Tičarjev dom na Vršiču Jul 051 634 571
Tončkov dom na Lisci Pos (03) 573 50 16
Triglavski dom na Kredarici Jul (04) 531 28 64
Tržaška koča na Dolicu Jul  
Tumova koča na Slavniku PiN 031 668 668, 041 329 502
Valvasorjev dom pod Stolom Kar 051 328 648
Vodnikov dom na Velem polju Jul 051 607 211
Vojkova koča na Nanosu PiN (05) 726 45 29
Šlajmarjev dom v Vratih Jul (04) 589 10 30
Zajčeva koča Pos (03) 572 71 10
Zasavska koča na Prehodavcih Jul 051 614 781
Zavetišče GS na Jelencih Jul 041 541 997
Zavetišče na Koradi PiN 031 750 673
Zavetišče na Planini PiN (01) 755 35 36
Zavetišče pod Špičkom Jul 041 543 039
Zavetišče v Gozdu KSA (04) 59 55 644
Zavetišče v Pečicah Pos (07) 497 73 14
Zoissova na Kokrskem sedlu KSA 051 635 549

Nekatere druge postojanke, ki tudi lahko služijo v enak namen

 

Postojanka Območje                                    Telefoni                                   
Jarški dom na Mali planini                          KSA  041 676 254                           
Zeleni rob na Veliki planini KSA 051 341 406
     
     
     
     
     
     
     

O nedoslednosti podatkov nam sporočajte na [email protected]

 

eXTReMe Tracker