Uredništvo: [email protected]
| Registracija
Pravila

1. Na spletišču lahko aktivno sodelujejo samo uporabniki, ki so se registrirali z vsemi potrebnimi podatki. Ti so na voljo uredništvu izključno zaradi morebitnega preverjanja identitete in ne bodo uporabljeni v kakršne koli drugačne namene.

2. Dovoljena je objava delov besedila ali celotnih objav ter fotografij, a le z navedbo vira in avtorstva.

3. Prosimo, da se v komentarjih na novice držite teme o kateri je govora. Če komentarji zaidejo s teme, bodo pobrisani brez opozorila.

4. Prepovedano je:
   - žaljenje ostalih sogovornikov oz. avtorjev in drugih oseb
   - podpihovanje k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti
   - objavljanje reklam
   - smetenje (ponavljanje praznih ali identičnih sporočil ipd.)
   - kakršna koli druga aktivnost, ki je v nasprotju z zakoni in Ustavo Republike Slovenije

5. Prepovedana je uporaba samo velikih črk - velike črke pomenijo KRIČANJE, kar je v nasprotju z e-bontonom.

6. Ob hujših ali ponavljajočih kršitvah lahko uporabniku omejimo objavljanje novih zapisov ali blokiramo uporabniško ime.

7. Uredniki si pridržujejo pravico, da posamezno temo, odgovor v temi ali komentar izbrišejo oz. zaklenejo brez opozorila, če uporabnik krši katero koli od zgoraj naštetih pravil.

eXTReMe Tracker