Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Za programe vrhunskih alpinistov

ponedeljek, 31. januar 2011, ob 05:29, Franci Savenc, ogledov: 1781

KA PZS razpisuje oddajo programov za vrhunske alpiniste za leto 2011. Razpis je namenjen vsem vrhunskim alpinistom

... (kategorizirani SR, MR, PR ter drugi zelo kvalitetni alpinisti), da predstavijo program svojih aktivnosti in glavnih ciljev sezone v letu 2011.

Program mora vsebovati po obdobjih (mesecih) opredeljen termin priprav, jasno mora biti opredeljen glavni/osrednji cilj sezone (lahko več) in vmesna obdobja. Za osrednji cilj sezone uporabite obrazec za prijavo akcij in navedite vse zahtevane podatke (cilj, slog, pregled, pretekli poizkusi, lokacija…). Poleg tega finančno ovrednotite posamezna obdobja – cilje in navedite, kdaj bi predvidoma rabili sredstva. Sredstva bodo glede na kvaliteto in izvajanje programa lahko variirala.

Pogoj za koriščenje sredstev (za alpiniste, ki ne planirajo izven evropskih odprav) je, da opravljeni vzponi ustrezajo vsaj naslednjim kriterijem:
M7 (dolgi ledni in kombinirani vzponi), VIII+/IX- (ne navrtane smeri v gorah).
Potrebna sta dva vzpona, od tega le eden športno plezalni (7c min.) ali kombinirani.
Sredstva je potrebno koristiti do 31. decembra 2011.

Programe obvezno oddajte v obliki tabele, brez odvečnega pisanja!
Rok za oddajo programov je do petka, 18. februarja 2011, do 14. ure. Programe pošljite na: [email protected], geslo pod zadeva: program_11 (zahtevajte potrditev sprejema pošte).

Opozarjamo vse tiste alpiniste, ki so v letu 2010 sodelovali na akcijah, ki jih je finančno podprla PZS – KA ali KOTG, da poravnajo svoje obveznosti.

Vse programe in poročila bo pregledala KA in neustrezne zavrnila. Kriterij pri obravnavi programov in tudi akcij, bo: koliko posamezni cilji ustrezajo sodobnim merilom vrhunskega alpinizma. Dokler vašega programa ne sprejme KA, niste upravičeni do sredstev iz naslova programa vrhunskih alpinistov. Enako velja za poročila ob koncu leta.

Da ne bi kasneje prihajalo do nesporazumov, KA pričakuje in opozarja, da se priprave in oddaje programov lotite z vso resnostjo.

Lep pozdrav!

Miha Habjan, načelnik KA PZS

Splošni pogoji:
• pogoj za koriščenje sredstev je oddan program,
• programe in poročila bo pregledovala in vrednotila KA,
• alpinisti, ki imajo še neizpolnjene obveznosti do KA / KOTG (npr: poročilo za pretekla leta) niso upravičeni do sredstev in jim pravica miruje dokler obveznosti ne izpolnijo,
• sredstva so lahko namenjena za priprave ali izvedbo osrednje akcije – cilja sezone,
• pogoj je, da se osrednja akcija mora izpeljati (ne podpiramo samo priprav brez nekega cilja) ter da more biti cilj vrhunskega alpinista dovolj kvaliteten cilj (po kriterijih sodobnega vrhunskega alpinizma) ter
• v primeru, da alpinist ne izpelje osrednjega cilja (uspešno/neuspešno) ali ne oddal končnega poročila do sredstev ni upravičen.

Iz programa mora biti jasno razvidno:
• pripravljalno obdobje (koliko in kako boš treniral za dosego cilja),
• glavni cilj(i) sezone (kdaj, kje, kako … podatki zahtevani za prijavo akcij),
• prehodno obdobje (počitek po izvedbi ciljev) in
• finančni ovrednotenje priprav, ciljev.

Poročila:
• končno poročilo (iz tega je razvidno koliko ste realizirali program)
• vmesno poročilo (na osnovi tega poročila se bodo izvrševala plačila,predvidena za posamezen cilj obdobje)
• želeno je, da si vsak vrhunski alpinist vodi dnevnik treningov in priprav. Na osnovi dnevnika je poročilo hitro sestavljeno, sami pa boste včasih presenečeni kako veliko ali malo ste trenirali, plezali!

eXTReMe Tracker