Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

France Malešič: Spomin in opomin gora

ponedeljek, 1. avgust 2005, ob 05:53, Franci Savenc, ogledov: 5657

Kronika smrtnih nesreč v slovenskih gorah - Radovljica : Didakta, 2005

France Malešič

SPOMIN IN OPOMIN GORA

Kronika smrtnih nesreč v slovenskih gorah


Glavni sodelavci: Ciril Praček, Pavle Šegula, Franci Savenc, Vlasto Kopač, Avgust Delavec, Miha Potočnik, Janko Koren, Marjan Keršič - Belač, Boris Mlekuž, Verena Mencinger, Franci Telcer, Dušan Vodeb, Marjan Šolar, Milan Orožen - Adamič, Lovro Stanovnik, Marija Petek, Pavle Podobnik, Vid Černe, Mišo Serajnik, Edvin Trinka, Franc Černigoj, Vojko Bučer in Miran Mitar
Drugi sodelavci: Stanko Hribar, Vladimir Škerlak, Tone Berčan, Janez Brojan, Marko Butinar, Janez Kunstelj, Stane Jurca, Lojze Arh, Željko Poljak, Janez Kavar, Božo Jordan, Toni Smolej, Jani Bele, Anton Ikovic, Jerca Plesník - Pozinek, Valent Vider, Borut Kos, Marija Stanonik, Vlasta Terezija Komac, Marija Cvetek, Janez Krajnc, Edo Kozorog, Franc Mulej, Vilko Rifel, Bojan Pollak, Jane Volkar, Dušan Polajnar, Robert Klančar, Lado Mrakič, Iztok Mlekuž, Franci Košir, Marjan Jauševec, Zvone Korenčan, Zvone Korenjak, Danijel Kopušar, Drejc Karničar, Mirko Kunšič in Iztok Grilc
Dopolnili: Janez Krušic, Ciril Debeljak, Lojze Kraigher, Peter Jež, Vojko Arko, Peter Podgornik, Nika Jakab, Karel Potrato, Stanko Murovec, Silvo Jošt, Nada Kostanjevic, Marko Fabčič, Frenk Trunkelj, Jože Munda, Petra Svoljšak, Branko Marušič, Tomaž Budkovič, Marjan Zupan, Anton Gričnik, Ilja Popit, Janez Kebe, Tomaž Kočar, Borut Peršolja, Miha Pavšek, Franci Ježovnik, Helena Plahuta, Hinko Poročnik, Matija Perko, Jaka Jakofčič, Slavko Markič, Marjeta Keršič - Svetel, Stazika Černič, Stanko Klinar, Dušan Jelinčič, Igor Glasenčnik, Ivo Kožuh, Joža Dolenc, Ivan Križnik, Marta Repanšek, Eli Gradnik, Izidor Trojar, Tanja Peterlin - Neumaier, Mire Dermelj in Jože Kalan

Peta knjiga zbirke Med gorskimi reševalci
Sliki Ivana Groharja: Triglavsko pogorje, 1908; Macesen, 1906; Narodna Galerija, Ljubljana
Recenzenti: Lovro Stanovnik, Andrej Mašera, Jane Volkar, Tone Škarja in Milan Orožen Adamič
Jezikovni pregled: Mojca Volkar
Oblikovanje: Nataša Artiček
Založba Didakta, Radovljica 2005
Za založbo: Rudi Zaman

614.8:796.52(497.4)
ISBN 961-6530-37-2
COBISS-ID: 220711680
Trde platnice, klasična vezava (16,5 cm x 23,5 cm),
496 strani, 213 črnobelih fotografij; prodajna cena 6.900 SIT

Vsebina knjige
POKOJNIM SPOMIN – ŽIVIM OPOMIN (007)
SMRTNE NESREČE (012)
1. Znane nesreče do leta 1800 (013)
2. Nesreče od 1801 do 1850 (025)
3. Nesreče od 1851 do 1900 (034)
4. Nesreče od 1901 do 1915 (067)
5. Med prvo svetovno vojno (093)
6. Nesreče od 1919 do 1930 (105)
7. Nesreče od 1931 do 1941 (138)
8. Med drugo svetovno vojno (174)
9. Nesreče od 1945 do 1950 (184)
10. Nesreče od 1951 do 1960 (204)
11. Nesreče od 1961 do 1970 (241)
12. Nesreče od 1971 do 1980 (270)
13. Nesreče od 1981 do 1990 (319)
14. Nesreče od 1991 do 2000 (373)
15. Nesreče od 2001 do 2004 (435)
KRATEK PREGLED PODATKOV (463)
VIRI, OKRAJŠAVE IN KRATICE (480)
OSEBNO KAZALO (484)

Posamezni opis nesreče vsebuje datum in čas, osnovne podatke o ponesrečencu, kdaj, kje in kako se je ponesrečil. Pri vsakem opisu so navedeni viri posameznih podatkov. Glavni viri so navedeni tudi na koncu, kjer sta še kratek pregled podatkov in osebno kazalo.Nesreče v gorah so del naše planinske zgodovine in tudi izredno dragocena izkušnja, ki bi jo moral poznati vsak od nas. Cele generacije so imele živo pred očmi, kako sta se leta 1942 v Rigljici smrtno ponesrečila dva alpinista, pri reševanju pa tudi dva reševalca; kako je prišlo do nesreče treh alpinistov leta 1950 v Jalovcu in kako je dve leti kasneje v Špiku umrlo kar pet alpinistov...

Pisni viri so sčasoma postali manj dostopni in vedno manj je tistih, ki točno vedo, kaj se je zgodilo. Vedno večkrat že naslednja generacija planincev in alpinistov ne ve, komu je posvečena spominska pot ali plezalna smer, po kateri se vzpenja. Kljub najboljšim vzgojnim namenom se nam zgodi, da včasih poenostavljamo ali celo pretiravamo pri opisih nesreč, pri tem pa manj skrbimo za resnico in spomin na ponesrečene, četudi so nam z vsemi svojimi napakami še tako blizu.

Komentiraj (2):

Igor Pavlič, četrtek, 13. oktober 2005, ob 11:34

Prebral sem to obsežno knjigo dr. F. Malešiča. Ogromno ur in dni je vložil v zbiranje in urejanje podatkov iz vseh vetrov, tako da moramo biti bralci pri manjših napakah prizaneslivi in mu iz vsega srca čestitati in biti veseli, da se kdo loti tako obsežnega, morda na prvi pogled neatraktivnega, dela.
Iz takih knjig o gorah izveš mnogo več kakor iz marsikaterih memoarov in podobnih romanesk v stilu "Gora ni hotela", "Nekoristni svet" in še kaj. Nobenih avtorskih videnj, gola dejstva povedo največ, brez interpretacij!

Ko sem odložil prebrano knjigo, v kateri so opisane nesreče s smrtnimi izidi praktično od prazgodovine do skoraj današnjih dni, se mi je najprej odkril podatek, koliko je v gorah mrtvih od srčnih bolečin, predvem razne kapi, infarkti in podobno. Tudi samomorov je veliko, žal avtor ne omenja tehnike (npr. obešanje, teh je večina!).

Če bi ponderirali znane podatke o hoji in plezanju ter jih primerjali z nesrečami, bi verjetno ugotovili, da je v stenah pravzaprav malo nesreč, upoštevaje bistveno večje objektivne nevarnosti.

Zdaj ko imamo podatke tako lepo predstavljene, lahko iz njih sklepamo marsikaj, o čemer smo včasih le slutili. Iz poročil se lepo vidi, koliko je bilo v naših hribih v preteklosti več snega, predvsem spomladi in poleti, dandanašnji je 5 cm zapadlega snega v juliju in avgustu že senzacija. Kdo v juliju in avgustu na turo jemlje cepin? Vzameš anorak in mogoče še pulover, mobitel z napolnjeno baterijo, pa je!

Vsi hodimo v kratkih hlačah in majicah, hitrost ima prednost, zanima nas le, kako bo z vatom, je kdo vlomil, bom plačal na šrangi na začetku doline ob povratku, če sem se vsaj zjutraj že prešvercal?

Večkrat sem videl, kako praktično je, če ima skupinica na planinskem pohodu en komplet /veston in topla oblačila/ vsaj za enega, če se kaj polomi ali podobno. Prav iz Malešičevih poročil je lepo razvidno, koliko jih je umrlo od podhladitve, preživeli bi v puhu in na armafleksu! Sam sem doživel 24 ur v steni brez ustrezne obleke, z odprtim zlomom, v neurju in še čem in vem, kako to izgleda. Nekateri pač prej omagajo. Tista kila več oblačil v nahrbtniku nas ne bo pretirano upočasnila!

Pavlesystem, ponedeljek, 7. november 2005, ob 13:49

Knjig je sedaj spet dovolj in jih bo ob predstavitvi mogoče dobiti po ugodni ceni.
Vabljeni in srečno, France Malešič

eXTReMe Tracker