Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Častni predsednik PZS

PZS.si: Dr. Miha Potočnik
Častni predsednik PZS od leta 1979

sobota, 23. junij 1979, ob 23:02, Franci Savenc, ogledov: 87

dr. Miha Potočnik (1907-1995) je prejel ta naziv na Skupščini PZS 23. junija 1979

Dr. Miha Potočnik, pravnik, je na začetku gorniške poti vodil jeseniško podružnico Skale. Skupaj z Jožem Čopom in Stankom Tominškom (zlata naveza) je bil v obdobju med obema vojnama med najbolj aktivnimi plezalci v slovenskih stenah, predvsem v Triglavskem pogorju. Zaigral je tudi v prvem slovenskem planinskem in hkrati celovečernem filmu v Kraljestvu Zlatoroga (1930), kmalu zatem (1932) pa je nastopil tudi v drugem celovečernem filmu Triglavske strmine.

Po 2. sv. vojni je po katastrofi v Špiku prevzel vodenje Gorske reševalne službe (1952 do 1965) in jo v dvanajstih letih organizacijsko in strokovno prenovil. Najpomembnejše v tem obdobju je sodoben pravilnik službe, takratne postaje so postale neodvisne operativne enote. Leta 1955 sta z dr. Andrejem Robičem v Bolzanu (Italija) zastopala jugoslovanske gorske reševalce ter sodelovala v skupini desetih gorskih reševalcev z območja Alp pri ustanovitvi mednarodne gorskoreševalne komisije IKAR. Že leta 1957 je v imenu Gorske reševalne službe (GRS) predlagal vojski, da bi bil na letališču v Ljubljani ali v Lescah pripravljen helikopter, ki bi bil lahko na voljo tudi za namene in potrebe GRS, kar se je uresničilo šele 16 let kasneje. Na plenumu Planinske zveze Jugoslavije leta 1960 v Matki pri Skopju, je sprožil dokumentirani proces in opozoril na potrebo, da se GRS prizna kot javno službo. V začetku šestdesetih let je bil pobudnik in podpisnik sporazuma med gorskimi reševalnimi službami Avstrije, Italije in Jugoslavije o recipročnem kritju stroškov reševanja državljanov teh treh držav (veljavnost humanega dokumenta je po nekaj letih ugasnila).

Med letoma 1965 in 1979 je vodil Planinsko zvezo Slovenije. Z osebno izpostavljenostjo in avtoriteto planinske organizacije je preprečil gradnjo nekaj gorskemu okolju škodljivih načrtov. V času njegovega predsednikovanja je slovenski alpinizem v Himalaji ujel stik z svetovnim vrhom. Dr. Potočnik je bil tudi eden izmed najaktivnejših pobudnikov ustanovitve Triglavskega narodnega parka ter hkrati sodelavec pri pripravi Zakona o Triglavskem narodnem parku, sprejetem leta 1981.

Dr. Miha Potočnik (1907-1995) je za delo na področju gorskega reševanja, alpinizma in za dolgoletno delo v Planinski zvezi Slovenije je prejel Bloudkovo nagrado (1967), Nagrado OF, Red zaslug za narod s srebrno in zlato zvezdo, Red dela z rdečo zastavo in Srebrni častni znak svobode.
Naziv častni predsednik PZS je prejel na Skuščini PZS dne 23. junija 1979

eXTReMe Tracker