Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 16.01.1970

  16.01.1970


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


Vir: arhiv planID, priredil: G.Š.

petek, 16. januar 1970, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 748

Delo, Šport: ... Zimski alpinistični tabor v Tamarju

Komisija za alpinizem PZS bo v času od 25 jan. do 1. febr. v planinskem domu Tamar priredila zimski alpinistični tabor, ki ga bo vodil Boris Krivic.
Pravico udeležbe imajo le samostojne naveze, ki jih bo do 21 t. m. prijavil alpinistični odsek in ki bodo razpolagale s popolno zimsko alpinistično opremo. Dolžnost in pravica vodje tabora bo, da bo odklonil vzpon, če udeleženci nalogi po njegovi presoji ne bodo dorasli.

Koledar letošnjih akcij
Prva akcija v letošnjem letu bo zimski alpinistični tabor v Tamarju (25. I. - 1. II.). Druga bo zveznega, značaja - seminar za vodje alpinističnih šol v Ljubljani (28. III. - 1. IV.). Turni smuki bodo na programu vsako lepo nedeljo, oziroma soboto in nedeljo, od 22. II. (spominski pohod na Stol) do 1. V. Skupno bo deset tur izven nadelanih poti za planince in pripravnike. Oktobra meseca bo krajši seminar za gorske vodnike, od 28. VI. do 12. VII. pa letni alpinistični tabor v Zg. Trenti. Jeseni (30. VIII. - 6. IX.) pa bo še alpinistični tabor v Zahodnih Julijcih in zbor alpinistov v Martuljku (8. XI.). Sestanka načelnikov AO bosta 13. III. in 9. X. obakrat v Ljubljani.
Komisija za alpinizem bo letos skušala čim bolj izdatno podpreti najboljše naveze, ki bodo odšle v Dolomite in Zahodne Alpe, pripravlja pa tudi manjšo odpravo v Tröltinden (Norveška).

Pregled prvenstvenih vzponov
Komisija za alpinizem je te dni razposlala vsem načelnikom AO seznam znanih lanskoletnih prvenstvenih vzponov. Dolžnost vseh alpinistov je, da seznam temeljito proučijo in javijo napake ali dopolnila. Seznam obsega 31 vzponov (pripravil Franci Savenc), služil pa bo kot osnova za izpopolnitev kartoteke plezalnih vzponov. KA hkrati obvešča vse, ki so v zadnjem času opravili prvenstvene vzpone in še niso dostavili opisa na posebnem formularju, da to čim preje store in ne povzročajo nepotrebnih težav.

Seminar za vodje šol
Komisija za alpinizem PZS prireja zvezni seminar za vodje alpinističnih šol. Seminar bo v Ljubljani in bo trajal od sobote, 28. marca do srede, 1 aprila. Stroške bo krila KA s sredstvi VVV in dotacijo Planinske zveze Jugoslavije.
Seminarja naj bi se udeležili vodje alpinističnih šol iz vseh jugoslovanskih alpinističnih odsekov in sekcij, razdeljen pa bo v teoretičen in praktičen del. V teoretičnem delu bodo predelali vsa najvažnejša poglavja AŠ, praktične vaje pa bodo na Turncu pod Grmado ter na Krvavcu. Za seminar in kasnejše vodenje AŠ je že razmnoženo šest tekstov (prva pomoč, trening in fiziologija, varovanje, ocenjevanje in opis plezalnega vzpona, ter plazovi in nevarnost strele), drugi pa se pripravljajo za razmnožitev.
Prijave za udeležbo na seminarju je potrebno poslati na KA PZS do 15. februarja, vsebovati pa morajo: osnovne podatke kandidata (priimek in ime, rojstne podatke in naslov, kdaj je pričel plezati in koliko vzponov je doslej opravil, kakšna je njegova funkcija v AO, izkušnje v vzgoji alpinističnega naraščaja in potrdilo, s katerim se prijavljenec zavezuje, da se bo ravnal po navodilih vodstva seminarja ter, da bo najmanj dve leti deloval kot vzgojitelj v matičnem AO.

AO Kranj vodi načelnica
Alpinistični odsek PD Kranja je ta čas edini odsek in tudi eden redkih doslej sploh, ki ga vodi alpinistka. Na letnem sestanku konec lanskega leta je namreč ing. Tomaža Jamnika zamenjala Ančka Gornik.

Planinske anekdote
Bergesteiger - planinsko glasilo, ki izhaja v založbi Bruckmann München je objavil razpis za najboljšo planinsko anekdoto. Razpis so vsi čitatelji z veseljem pozdravili, malo nenavadne se jim zdele nagrade - 10 knjig »Smrt na vrvi«.

Oznake: ALP, AN, , USP
eXTReMe Tracker