Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Dilce na rame in hajd na sneg!

 06.12.1933

dLib.si

sreda, 6. december 1933, ob 19:59, Boris Štupar, ogledov: 1144

Slovenec (1933): Mali smučarski tečaj ali kako bi se začetnik najhitreje znašel na smučeh.

Evo, sedaj gre pa zares! Doslej smo se pripravljali samo s smuško gimnastiko, odslej bomo pa tudi v snegu poskusili svojo smuško umetnost ali pa pike kakor že hočete. Onim prijateljicam in prijateljem belega športa se bo trud, ki so ga imeli in ga še imajo s pripravljalno gimnastiko v telovadnici, v snegu bogato poplačal. Zlasti onim, ki so dnevno izvajali vaje tako kot jih je svoječasno objavil naš list ter so redno obiskovali kak smuški gimnastični tečaj, bo šlo delo hitro izpod rok. Sedaj se je podati samo v kak dober začetniški tečaj na terenu in tajnosti te lepe zimskosportne panoge, nam ne bodo več tuje. One pa, ki jim takega tečaja ne bi bilo mogoče obiskovati, bom pa skušal z vajami, ki so spodaj navedene, vpeljati v smučarski šport. Torej cenjene čitateljice in čitatelji, kar začnimo.

Turni korak (glej sliko 1). Turni korak izvajaš tako kot navadno hojo, samo, da drsaš pri tem s smučmi po snegu ter si pomagaš še s palicami. Vselej potisnemo eno smučko naprej, ki jo pa ne smemo dvigniti od tal, zadnjo pa povlečemo za seboj. Palico uporabljamo, da se pritegnemo naprej in da se z njo, kadar je zadaj, močno odrinemo naprej. Izvajati moramo dolge korake v enakomernem, tekočem ritmu ter napravimo s sprednjo nogo vselej globok izpad (t. j. močno pokrčenje v kolenu), tako, da smuči po zagonu, ki ga povzročimo s tem izpadom, še nekoliko naprej drsita. Tako vadimo turni korak vsaj 5 km.

Obrat na mestu (glej sliko 2). Desno palico zasadimo zadaj desne smučke, levo pa spredaj leve. Desno smučko dvignemo naprej skoro navpično, zasadimo njen zadnji konec v sneg, ter jo s konico v loku zavrtimo na ven v desno ter jo položimo vzporedno k drugi smučki. Nato dvignemo še levo smučko ter jo s konico zasučemo nad koncem desne smučke ter jo položimo vzporedno le na tleh se nahajajoči smučki, kakih 10 krat. Na strminah si moramo vedno obračati proti bregu. Obrat ponovimo

Poševno postopni korak — smuk visokem počepu (glej sliko 3). V to svrho se poslužimo nekoliko metrov visokega griča. Pri poševnem postopnem koraku stopamo v stran (gor) in malce naprej. Obenem, ko dvignemo gornjo smučko poševno gor, dvignemo tudi palici ter ju zasadimo vzporedno ob smučkah v sneg. Nato prenesemo težo telesa na zgornjo smučko, spodnjo pa prenesemo vzporedno V zgornji, pri čemur se opiramo na palici. — Dospevši na vrh se spustimo v visokem počepu navzdol ter se med vožnjo zibamo v kolenih, da se čimbolj privadimo ravnotežju in držanju mehkih kolen. Palici držimo nalahno ob strani kolen ter ne mahamo z njimi, temveč ju lepo z lahnim podrsanjem na snegu -povlečemo za seboj. Vajo ponovimo 20 krat.

Navpično postopni korak — smuk v nizkem počepu. Navpično postopni korak je enak poševno postopnemu, samo, da ne stopamo pri tem nič naprej, temveč naravnost v stran. — Nato napravimo nizek počep, se popeljemo navzdol ter se med vožnjo ves čas zibamo v kolenih. Glede drže palic velja isto kot pri prejšnji vaji. Vajo ponovimo 20 krat.

Raznožni korak — smuk s prestopanjem v isto smer. Konici smuči damo narazen, zadnja konca pa skupaj, nato se opiramo na robove, si pomagamo s palicami ter gremo v tem položaju navzgor. Navzdol se spustimo v visokem počepu ter prestopamo tia ta način, da prenesemo težo telesa na levo nogo, desno dvignemo ter stopimo z njo precej daleč v desno stran, z levo pa prestopimo vzporedno k desni. Isto ponovimo nasprotno in to ponavljamo čim hitreje med celo vožnjo. Vajo ponovimo 20 krat.

Raznožni korak — smuk s prestopnim korakom. O raznožnem koraku velja isto kot v prejšnji vaji. — Navzdol se spustimo v visokem počepu, gremo nato v nizek počep ter izvedemo najprej prestopni korak v levo s tem, da prenesemo težo telesa na desno nogo, na katero se močno opremo in obenem odrinemo, levo smučko pa istočasno dvignemo ter jo zasučemo v novo smer, nanjo preskočimo, desno nogo hitro pritegnemo za seboj ter je položimo vzporedno k levi. Na enak način delamo prestopni korak v desno. Vajo ponovimo 25 krat.

Raznožni korak — Plužna zavora (glej sliko 4). Raznožni korak kakor v prejšnjih vajah. — Nato se spustimo navzdol na ta način, da damo konici skupaj, zadnja konca pa močno narazen. Paziti moramo, da se konici ne prekrižati, zato ni nikdar dovolj poudarjeno, da moramo pritiskati zadnja konca smuči močno narazen. Koleni pokrčeni in mehki, pesti s palicami ob kolenih. Čim hujša je strmina, tembolj pritiskamo na notranje robove. Vajo ponovimo 20 krat.

Plužni zavoji (glej sliko 5). Plužne zavoje izvajamo v srednjem počepu in sicer na ta način, da prenesemo težo telesa na desno (notranjo) smučko, zadnji konec leve (zunanje) smučke potisnemo na ven in malo naprej, nato prenesemo težo telesa na levo smučko, desno pa pritegnemo vzporedno k levi. Na isti način, toda z nasprotno nogo, se izvaja zavoj v nasprotno stran. Vajo ponovimo 25 krat. To bi bile vaje za prvo leto, Povprečen in priden začetnik se jih bo v eni sezoni tudi priučil.
No in kdor bo obvladal vse navedene vaje, ta se že lahko poda na ture.

I. K—er.
Slovenec, 6. december 1933

 

Oznake: USP
eXTReMe Tracker