Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Cerovškov gospod

Cerovškov gospod
Življenje Valentina Staniča
Spisal Joža Lovrenčič

 

Goriška straža, 8. maj 1924
dLib.si


Arhiv objav: Goriška straža

četrtek, 8. maj 1924, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 1023

Iz časa/Goriška straža (1924), Življenje Valentina Staniča, Podlistek (4.) - Joža Lovrenčič: ...

In ko je poklical svetega Duha na pomoč in prebral list in sveti evangelij, je začel govoriti: »Ugledal si zvezdo in so šli za njo.«
Slišali ste današnji sveti evangelij in zgodbo o sv. Treh Kraljih, ki jih je od daleč privedla zvezda, sveteč jim na vsej poti do Jeruzalema. V Jeruzalemu, v mestu hudobnega Heroda, jim je izginila in se jim prikazala izven obzidja in jih vodila v Betlehem, kjer je obstala nad razvalino, ki je služila za hlevec in je bil v njej rojen Zveličar.
Zvezda, ki je svetila trem modrim, je bila zvezda božje milosti, zvezda božje previdnosti. Tudi vi bi radi, da bi vam svetila, da bi šli za njo in prišli do Gospoda! O, slednjemu se prikaže in slednjemu sveti, a mnogo jih je, ki je nočejo videti in nočejo iti za njo. Mnogi pa gredo, a ko pridejo v Jeruzalem, omagajo. Slabostim se udajo in zvezda božje milosti se skrije. Če ni v njih srcu močne želje po svetosti in po bogu, ne mislijo več na zvezdo milosti in padajo in padajo v greh in temo. Redki so, ki gredo do cilja za zvezdo, ne da bi krenili s prave poti.
Eden takih je tudi naš faran – Cerovškov gospod, ki je ugledal zvezdo, šel za njo in prišel danes v daljnem nemškem Salzburgu do Betlehema; ta čas stoji kot novomašnik pred oltarjem Gospodovim in daruje prvo sveto mašo.
Nedoumljiva je božja previdnost, kateri bodi hvala in slava vekomaj! Iz neznatnega kraja, iz našega Bodreža, si je Bog izvolil novega duhovnika, da bo skrbel za dušni in telesni blagor ovčic, izročenih mu v varstvo. Nimamo šol, ki bi dajale prve nauke in pripravile pot za nadaljnje učenje. In vendar, božja volja je bila, da je oče Cerovšek poskrbel svojemu sinu učitelja, preprostega moža sicer, a dosti bistrega, da je pripravil fanta za nemške šole, ko slovenskih žalibog še nimamo, da bi se učili otroci naših ljudi lahko in uspešno v milem materinem jeziku. In mati Cerovškova, slovenska mati, je vcepila že otroku v srce bogaboječnost in iz svojega srca je v sina izlila sveto željo po duhovniškem poklicu. Gojila jo je v sinu in molila zanj, da bi vztrajal, da bi ne omagal.
 

(Dalje)

Goriška straža. 8. maj 1924

eXTReMe Tracker