Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Poziv

 24.07.1928

dLib.si

torek, 24. julij 1928, ob 20:47, Boris Štupar, ogledov: 951

Slovenec (1928): Pravni zastopnik ge. Mire Pibernikove dr. Henrik Tuma, v sobotnem »Slovenskem Narodu« javno postavil v obrambo svoje klientke s tem, da je objavil v št. 165 omenjenega lista obširen članek z naslovom »Odmev lanske nezgode v triglavski steni.

Kazenska pravda zaradi neutemeljenih očitkov ge. Pribernikovi. Kako je prišlo do nezgode v triglavski steni. Junaški čin ge. Pibernikove«, ki vsebuje po enostranskih informacijah, brez lokalnega ogleda doma skonstruirano »tehnično analizo« padca učitelja Držaja (katere ga. Pibernikova, »naša najboljša alpinistka«, po dr. Tumovih besedah »radi pomanjkanja teoretične izobrazbe« na moj poziv v Narodnem Dnevniku 1927, 188, ni mogla sama podati, pri tem pa je isti dr. Tuma kot »objektiven« poročevalec pozabil, da sem bil pred tukajšnjim tiskovnim sodiščem prav radi točnosti mojih dejanskih navedb oproščen, poleg tega pa je neopravičeno trdil, da so me moje »priče postavile na laž«; poživljam vso ono idejno nekorumpirano, zdravo in nešportno se uveljavljajoče alpinistično mladino, ki je z mano delila »infantilno mnenje«, da je opis padca na 90°—110° naklonjeni steni, kakor je poročala ga. Pibernikova poročevalcu »Slov. Naroda« objektivno neverjeten in ki je radi raznih nekvalificiranih nastopov plezalske dvojice g. Držaja in ge. Pibernikovo izključila iz svoje srede, da da zdaj (na podlagi poročila avtoritete) obema plezalcema zadoščenje: da jih spet sprejme v svojo sredo in da svoje prenagljeno dejanje javno obžaluje. V nasprotnem primeru pa če se namreč ta mladina ni prepričala o upravičenosti dr. Tumovih izvajanj in če so ne strinja z njegovo filozofijo o junaštvih, je, po mojem mnenju, dolžna, da se postavi po robu pokroviteljskim in žaljivim gestam dr. Tume, neumestnim priimkom in tako brani etiko tudi v plezalstvu. S tem je v resnici mogoče služiti slovenski stvari! Tako naj bi ravnali ljudje, ki pravilno pojmujejo dr. Kugyjeve besede: Der Bergsteiger solt wahrhafl und beschiden sein.
Clara pacti — boni amici!

V Ljubljani, dne 22. julija 1928.
Alfonz Gspan, absolvent filozofije.
Slovenec, 24. julij 1928

eXTReMe Tracker