Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Bojijo se prevelikih omejitev

sobota, 30. junij 2007, ob 05:29, Franci Savenc, ogledov: 1269

S helikopterskim turizmom Slovenska vojska krši zakon

Delo, četrtek, 28. junija 2007
DOGODKI DNEVA

Priprava zakona o Triglavskem narodnem parku

Bojijo se prevelikih omejitev

S tezami bodočega zakona se ne strinjajo niti gorenjski niti primorski »gospodarji« – Območja varovanja je mogoče oblikovati tudi drugače – S helikopterskim turizmom Slovenska vojska krši zakon


Ljubljana, Bled – Po uporu domačinov iz Bohinja, iz Zgornjesavske doline in s primorske strani Triglavskega narodnega parka (TNP), ki se ne strinjajo s predlaganim osnutkom – oziroma tezami – novega zakona o TNP, se je strokovna skupina, ki se pod okriljem ministrstva za okolje in prostor ukvarja s pripravo zakona, minuli teden sestala na 15. seji. »Cilj, h kateremu stremimo, je varovanje naravnih in kulturnih vrednot hkrati z možnostjo razvoja zavarovanega območja. Predlagamo tri cone varovanja, ki to po našem mnenju zagotavljajo.« Tako lahko povzamemo stališče skupine, ki jo vodi Inga Turk.

Komisija meni, da je cone mogoče oblikovati tudi drugače, kot je zapisano zdaj, saj je to – zelo pomembno – vprašanje še nerešeno. Pisci predloga zakona dopuščajo možnost za uvedbo nekakšnih podcon, predvsem na športno-rekreativnih območjih, ki pa jih bo treba posebej definirati.

O drugačnem oblikovanju imajo svoje mnenje tudi številni domačini, lastniki zemljišč in drugi (ne)posredno vpleteni z vseh delov TNP. Menijo namreč, da naj bi kar tri četrtine parka po nekem vmesnem obdobju na koncu sodile v prvo, torej najostreje varovano območje. Tako bi zakon še bolj omejil gospodarske in kmetijske dejavnosti, saj bi veljale stroge prepovedi lova, ribolova, pašništva, sečnje lesa, turizma in še česa.

Da se priprava novega zakona vleče tako dolgo (izdelani predlog bodo jeseni predložili vladi), so poleg nezadovoljstva neposredno vpletenih v TNP kriva tudi trenja v strokovni skupini, ki je sestavljena iz državnih uradnikov (ti so v večini) ter predstavnikov izbranih lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij. Trenja kažejo tudi razkol v javnosti med borci za neokrnjeno naravo in borci za gospodarski – in lastni – razvoj v TNP. Prvi se opirajo na okoljevarstvene zakonske določbe in mednarodne standarde, drugi jim očitajo, da bodo s takšnim delovanjem območje in ljudi v njem napravili »drugorazredne«.

Tomaž Branc

eXTReMe Tracker