Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Generalna skupščina SAC

četrtek, 28. junij 2007, ob 09:34, Franci Savenc, ogledov: 1702

Franci Ekar: združena s praznovanjem 100-letnice tamkajšnje sekcije je bila v Grindelwaldu

Generalna skupščina SAC

združena s praznovanjem 100-letnice grindelwaldske sekcije je bila v Grindelwaldu


Planinska zveza Švice in Planinska zveza Slovenije imata že dobro utečene oblike sodelovanja in izmenjave izkušenj. SAC tudi dosledno »opremlja« PZS z njihovo informatiko in literaturo. V Švici je sedež UIAA in SAC skrbi mdr. tudi za izvajanje sporazuma o reciprociteti.

Na praznovanje 100-letnice grindelwaldske sekcije SAC (združenega z generalno skupščino SAC je bil povabljen s strani SAC in njihovega predsednika Franka Urs Müllerja tudi predsednik PZS mag. Franci Ekar. Povabilu so se odzvali tudi državni in lokalni veljaki, predsedniki planinskih zvez Alpskega loka in tudi predsednik švicarskega olimpijskega komiteja, katerega član je tudi SAC.

Skupščina je trajala dobrih osem ur v izjemno delovno planinsko kulturnem vzdušju. Gradiva so bila izjemno natančnostjo pripravljena, prevajanje za vsa govorna območja v Švici. Udeležba predstavnikov sekcij je bila 100 %. Še posebej pa je bilo opazno, da so bili prisotni ne samo opremljeni z odlično pripravljenimi gradivi ampak tudi, popolnoma informirani in seznanjeni z njimi glede na predhodne obravnave in usklajevanja.
V SAC je bilo v preteklem letu v 115 sekcijah 116.000 članov. Skupščinskih glasov pa je 290; sekcije z do 500 člani imajo po 1 delegata in 1 glas, do 1000 - 2, nad 1000 – 3, nad 1500 – 4, nad 2000 – 5 ... do 13 delegatskih mest za sekcijo SAC Uto s 6030 člani.

Področja v SAC, ki so še posebej aktivno organizacijsko delujoča so: gorski športi in mladina, alpinizem, športno plezanje, alpinistično smučanje, planinske koče, varstvo okolja v gorah, reševanje in medicina, revija «Die Alpen«, publicistika s planinsko založbo, knjižničarstvo, marketing in logistika, mednarodno sodelovanje, področje pravnih zadev...

Skupščina je potekala dosledno po pripravljenih gradivih. Dodatne obrazložitve in predlogi so bili naravnani strokovno in kulturno. Sprejeto ni bilo le gradivo za predlagan »Projekt o prihodnosti alpskega sveta, gorske krajine«. Vizija tega projekta temelji na aktivnostih priprav za ohranjanje, zaščito in varovanje preostale, še neokrnjene, od človeka neobremenjene oziroma ne neprijazno izkoriščane in ne uporabljane gorske krajine na celotnem območju Švice. SAC pri tem obdeluje in pripravlja skupne poglede o zaščiti in razvoju alpske pokrajine. Sekcije pripravljajo kartografijo skupno s katastrom. Priprava teh preglednic bo izdelana za vso Švico. Projekt bo posebej pozorno obravnaval visokogorje, alpske naravne kulturne krajine, gorski in varovalni gozd, naselja ipd.
Kljub temu, da je bilo predlagano gradivo teoretično izglasovano ni bilo dovolj prepričljive večine, zato so se odločili, da se bo o tem še enkrat odločalo na prihodnji skupščini. V tem času pa se bodo pripravila še dodatna gradiva.

SAC pripravlja ob koncu leta tudi že težko pričakovano izdajo knjige: »Berg sei Dank« (Bodi zahvaljena gora), ki bo opisovala življenje v gorah, srečo preživetja pa tudi tragedij.
Na skupščini so tudi namenili pozornost, čast in priznanje Veronici Mayer, švicarski alpinistki, ki se je nedavno povzpela na Everest in zaključuje projekt osvajanja najvišjih vrhov vseh kontinentov.

Sprejemanje novih sekcij v članstvo SAC je bilo izjemno skrbno pripravljeno. Po sprejemu prejme vsaka nova članica statut SAC, zastavo SAC in diplomo - potrdilo o sprejetju v članstvo.

Sestavni del gradiv skupščinskega gradiva pa je bila tudi obsežna anketa, ki jo mora izpolniti vsak delegat. To je zanesljivo dragoceno gradivo in sredstvo, da se oceni in ocenjuje delo in dejanja SAC, enako pripravljenost in kakovost skupščinskega gradiva, poslovno profesionalna opravila in delo strokovne službe. V času skupščine in praznovanja 100-letnice grindelwaldskega organiziranega planinstva pa je v Grindelwaldu, v sklopu ostalih aktivnosti bilo tudi tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju in v veliko veselje nam je bilo, da je zmagovalka postala Slovenka Natalija Gros.

Drugi del skupščine, je bil za vse udeležence organiziran obisk Jungfraujoch in planinsko srečanje v planinski koči Mönchsjochhütte (3884 m) z vzponom na Mönch.

Prisotni smo bili enotnega mnenja, da usoda gorskega sveta ne more biti prepuščena ozkim interesom posameznikov in skupin, ampak bo učinkovito in uporabno varovanje ter ohranjanje mogoče doseči le s skupnim delom, sodelovanjem in dopolnjevanji, z združevanjem strokovno uporabne znanosti na celotnem evropskem območju.
Taka srečanja niso samo prijateljska ampak so tudi priložnosti za oceno primerljivosti z našim domačim planinskim okoljem in okolji, v katerih smo gostovali.

Predsednik PZS
Franci Ekar

eXTReMe Tracker