Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Plezalnoalpinistični tečaj in tabor v Vratih in Krnici

   Železar

 

 03.08.1973

 

 

petek, 3. avgust 1973, ob 12:16, Boris Štupar, ogledov: 761

Železar: Mnogo prevelik odstotek lažjih, težjih in celo smrtnih planinskoplezalnih in še prav posebej alpinističnih nesreč, zahteva bolj načrtno vzgojo in šolanje planinskoalpinističnih kadrov.

Posamezni mladinski in še prav posebej alpinistični odseki so moralno zadolženi, da redno prirejajo plezalne šole, predavanja, tečaje in tabore, kjer se morajo posebno mladi redno seznanjati z nevarnostmi gora, tehniko plezanja in alpinizma ter z osnovnim znanjem reševanja v gorah.
Kljub temu pa posebno mladi, neizkušeni plezalci in alpinisti še vedno preveč izzivajo nevarnosti in prezirajo dobronamerne napotke starejših, izkušenejših tovarišev, prijateljev in znancev. Skoraj, ni sobote ali nedelje, da ne bi z gora prihajali pojemajoči klici na pomoč. Gorski reševalci prav gotovo ne zmorejo vsega, če obiskovalci gora sami ne bodo upoštevali osnovnih pravil obnašanja v gorah. Lastno znanje in previdnost sta predpogoj za varno hojo in plezanje po gorah, za varno in prijetno bivanje in uživanje lepot in veličine planinskega sveta.


Komisija za alpinizem pri PZS je sredi letošnjega poletja, sredi poletne planinsko plezalne in alpinistične sezone organizirala alpinistični tečaj v Vratih od 22. do 29. julija na katerem so mladi pripravniki dobili potrebno teoretično in praktično znanje za uspešno udejstvovanje v gorah.
V času od 4. do. 12. avgusta pa bo v Krnici še poletni plezalnoalpinistični tabor za izkušenejše pripravnike in člane alpinističnih odsekov, katerega bo vodil izkušeni alpinist in gorski reševalec Uroš Župančič.
V republiškem plezalnoalpinističnem taboru v Krnici se bodo mladi plezalci seznanili z najtežjimi plezalnimi smermi, ocenjenimi s peto in šesto težavnostno stopnjo. V teh stenah nad Krnico so plezali naši klasični plezalci, stene Škrlatice, Rakova špica, Rogljice, Razorja in Zadnega Prisojnika pa so tudi šola naših vrhunskih plezalcev in alpinistov. Tako za začetniški alpinistični tečaj, kakor tudi za republiški plezalnoalpinistični tabor v Krnici je med starejšimi kakor tudi mlajšimi plezalci iz vse Slovenije izredno veliko zanimanje.

Takoj po zaključku tečaja v Vratih in tabora v Krnici, bodo odšle naše najboljše naveze v inozemske gore, v Do­lomite in centralne Alpe, kjer se bodo seznanile s tehniko v ledu in snegu, kar je osnovni predpogoj za nove dosežke v gorah Kavkaza, Hindukuša, Pamirja in Himalaje. Vsi mladi hočejo napredovati in opozoriti na sebe stroge selektorje naših prihodnjih alpinističnih odprav, še prav po­sebej pa tiste, ki pripravljajo našo V. JAHO na 7902 m visoki Kangbačen.

Železar, 3. avgust 1973

 

Oznake: USP
eXTReMe Tracker