Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Angleška knjiga o naših Alpah

12.04.1933

dLib.si


Foto: oxfam

četrtek, 20. julij 1933, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 1381

Jutro, Kulturni pregled - Boris Kermauner: Slovene studies published by the Le Play Society, London, 58 Gordon square W. C. I. 1933.

Opazovanja in raziskovanja članov društva Le Play Society v alpskih dolinah Slovenije (Jugoslavije). Zbral in uredil dr. L. Dudley Stamp, profesor londonske univerze. Uvod napisal (The Right Hon) Sir Halford Mackinder. P. C.

Poleti 1932 je obiskala alpske in deloma kraške predele dravska banovine skupina Angležev, članov društva »The Le Play Society«, ki je pod strokovnim vodstvom dr. L. Dudley Stampa, profesorja na londonski School of Economics, ki tvori sestavni del londonski univerza in Mr. A. Daviesa. M. Sc., docenta univerze v Manchestru temeljito proučevala gorenjski kot in gornjo Savinjsko dolino zlasti v geografskem, geološkem, ekonomskem in folklorističnem pogledu. Vegetacijo je raziskoval Mr. H J. Howard, F. L. S. direktor muzeja v Norwichu, alpsko floro pa tudi Captain C. Chase. Potovanje je bilo organizirano po direktorici Le Play Society Miss Margaret E. Tatton, ki je tudi vodila vse priprave in sestavila program. Kot vodniki in tolmači so sodelovali ga. Fanny S. Copeland in gg. Pavel Kunaver, ravnatelj meščanske šole v Zgornji Šiški; Boris Kermauner, odvetniški pripravnik; Branko Diehl, ki je bil odposlan iz Celja od Savinjske podružnice SPD in Robinson Kenneth, dijak iz Oxforda, ki je poznal naše Alpe že iz l. 1931., ko je bival s skupino angleških študentov v Bohinju. Ti so zbirali Angležem potrebni material in jim pomagali pri znanstvenem delu. Potočko zijalko jim je razkazal prof. Brodar. Oblastva so šla gostom v vsakem pogledu na roko, kralj-banska uprava enako kot mestno načelstvo v Ljubljani. K uspehu je pripomoglo tudi Slovensko planinsko društvo, ki je upoštevalo pomen ekskurzije za razvoj tajskega prometa.

Knjiga je spisana v poljudnem slogu, dasi je njen značaj čisto znanstven. Bogato je ilustrirana z zemljevidi, diagrami in fotografijami. Večji del poglavij sta napisala dr. Stamp in Mr. Davies, posamezne odstavke pa so prispevali Miss Coast, Miss Millburn, dr. Westawiy, Mr. Howard, Miss Hols, Miss Dewar, Miss da Wespian, Miss Adams, Miss Morris, Miss Fayerman, Miss Horne, Captain Chase, Mr. Povey, Miss Vines, Miss Bretell, Miss Thompson, Miss Buist, Mrs. Lawrence, Mr. Hindle, Miss Lackland in Miss Preedy. Drugi člani so pomagali pri zbiranju materiala ali so prispevali risbe in fotografije. Napravljeni so bili diapozitivi, ki jih izposoja centrala društva v Londonu. Mr. Howard je predaval pozimi o slovenskih Alpah v nekaterih naravoslovnih društvih severne Anglije.

Predgovoru, ki ga je spisal Sir Mackinder, sledi informativna studija o Jugoslaviji in o Sloveniji. Nadaljnja vsebina knjige se tiče skoraj samo gornje Savinjske doline, tako da imamo pred seboj prav za prav monografijo o Solčavi in njeni okolici, prvo, ki je sploh publicirana.
Angležem so bili na razpolago vsi specialni zemljevidi ozemlja, ne pa tiskani viri, vsaj ne neposredno. Domačini, ki so jih vodili, so sicer gostom zbrali najvažnejše podatke iz slovenskih publikacij, zlasti iz Seidlove knjige o Savinjskih planinah, nemških virov pa je malo in jih je zelo težko dobiti.

V nadaljnjih poglavjih se knjiga bavi z geološko strukturo, fizično geografijo, etrografijo, statistiko prebivalstva in stanja poljedelstva ter živinoreje, dalje z visokimi kmetijami, vasjo Solčavo, preskrbo z vodo, gozdarstvom, kmetskim gospodarstvom, tipom kmetskega doma, zaposlitvijo prebivalstva, šolstvom, planšarstvom, čebelarstvom, paleontologijo (Potočka zijalka), sociološko strukturo občini in njenimi spremembami v novejši dobi itd. Mnogo je zgodovinskih podatkov, vpletenih v posamezne študije. Zadnje poglavje je o vegetaciji v Sloveniji z diagrami, ki ga je napisal Mr. Howard in ki je posebno lepo obdelano s seznamom vseh najdenih rastlin, sestavljenim po Captainu C. Chaseu.

Fotografije in risbe ilustrirajo geološki postanek teritorija, tipične kmetije, kapelice, stanovanja, kuhinje, cerkve, planšarske koče, narodne noše, prebivalce in dr. Mnogo je lepih pokrajinskih slik.
Prav posebno natančno sta preštudirani Matkova in Gradišnikova kmetija v Matkovem kotu. Skoro vsaka hiša v solčavski občini je opisana in omenjena na več mestih.

Že v uvodu k monografiji o Solčavi omeniš Mr. Davies, da je bila Solčava za študij izredno srečno izbrana kot središče pokrajine, ki je bila do nedavnega skoro odrezana od ostalega sveta in se je zato razvijala sama zase: zato je bilo prav zanimivo študirati vnanje vplive v poslednjih desetletjih, odkar je Solčava zvezana po cesti v ostalim svetom, medtem ko je prej bila so teško prehodna le peš ali na konju in je bilo treba v nekaterih predelih hoditi po strugi Savinje. Prvotni prebivalci osrčja Savinjskih planin so prišli iz Koroške preko Pavličevega sedla in drugih prelazov. Lahko dostopna ni bila Solčava od nobene strani, dokler ni l. 1894. stekla cesta skozi sotesko Savinje. Zato se je tam ohranilo marsikaj originalnega, kar je drugod izginilo.

Društvo Le Play Society priredi vsako leto več skupinskih potovanj. Letos se bosta podali dve skupini v Romunijo in poleti 1934 bo obiskala večja skupina pod vodstvom profesorja Templereya južno Srbijo in Črno goro. Te skupine vedno potujejo pod strokovnim vodstvom. Voditelji so že doma prej prečitali v poštev prihajajočo literaturo, da na licu mesta lažje tolmačilo pokrajino ostalim članom.
Društvo se imenuje po slavnem francoskem sociologu Fredericu Le Playu roj. 1806 v Normandiji in umrlem 1882 v Parizu, profesorju na pariški Ecole des Mines. On je bil iniciator in razširjevalec nove metode sociološkega proučevanja, združenega z drugimi panogami znanosti, ki ga je organiziral tako, da je vsako leto poleti vodil skupino študentov raznih znanosti, v neko pokrajino, ki tvori sama zase vsaj v enem ali drugem pogledu zaključeno celoto. Tam so združili prijetno s koristnim in na vsakodnevnih izletih risali, pisali in študirali strukturo teritorija, ekonomski razvoj, sociološko strukturo, zaposlenost prebivalstva, zlasti pa vpliv zemeljske površine in njene struktura na ljudstvo in njegovo delo, kajti interakcija teh treh faktorjev, teritorija, ljudi in dela oblikuje po nauku Le Playa socialno strukturo celotnosti. Tako podroben študij pa zahteva mnogo izpraševanja in nadlegovanja domačinov. Le Play pripoveduje v svojih potopisih, kako malo razumevanja so našli med kmetskim ljudstvom v francoskih Alpah za takšno metodo preučevanja. Nekje v Visoki Savoji, kjer so taborili, so jih siloma pregnali ker so mislili, da so prišli delat statistiko zaradi novih davkov.

Naše prebivalstvo v Solčavi in okolici se je vedlo nasproti tujcem vljudno in prijazno. Ko so Angleži hodili od hiše do hiše in spraševali za število perutnine, živine, glavni dohodek kmetije, število otrok itd., so jih nekateri zrli z nezaupanjem in jim niso dalivedno prav točnih podatkov o števila domačih živali, vendar pa so jim dali povsod na prijazno vprašanje prijazen odgovor.
Iz posameznih mest v knjigi občutiš, da so Angleži vzljubili Savinjske planine in da so se tamkaj prav dobro počutili. Dobrim vtisom, ki so jih dobili, je tudi pripisati njihov sklep, da se bodo podali v prihodnjem letu zopet in v še večjem številu v našo državo in študirali njem južne predele. Tudi »Slovene Studies« bodo morda v bodoče pripravile kakšnega Angleža k potovanju v planinske predele Slovenije. Velik pa je pomen te knjige za spoznavanja naše ožje domovine v Angliji. Na tem polju je to pionirsko delo, ki po svoji kvaliteti ne služi samo našega priznanja, marveč tudi občudovanje. Komaj 10 dni je bivala angleška skupina v Savinjskih planinah, in vendar: koliko je videlo bistro oko opazovalcev, ki so si na prejšnjih ekskurzijah pridobili že veliko rutino v Le Playevi metodi proučavanja.
Iz daljne Velike Britanije so morali priti, da so rešili pozabljenja marsikaj zanimivega iz občine Solčave.
Cena knjigi je nizka in znaša 30 Din.

Boris Kermauner
Jutro, 20. julij 1933
 

Oznake: BIB
eXTReMe Tracker