Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Planinci v letu 2006

torek, 24. april 2007, ob 05:28, Matjaž Šerkezi, ogledov: 1759

Kamniški občan – Stane Simšič:

Kamniški občan, četrtek, 19. aprila 2007
IZ DRUŠTEV

PLANINCI V LETU 2006


Na rednem letnem občnem zboru v dvorani razstavišča Kavarne Veronika Kamnik v petek, 23. marca, je bilo veliko za poročati, veliko je bilo problemov, ki jih je društvo med letom uspešno premagovalo. Planinsko društvo Kamnik se uvršča med večja, saj šteje skoraj 1.300 marljivih in večinoma delovnih članov. Redni letni občni zbor pomeni za članstvo velik dogodek. Spremljal ga je pester kulturni program, v katerem so sodelovali Kamniški Koledniki z Janezom Majcenovičem in Rokom Lapom ob spremljavi Boža Matičiča. Prvič so na planinski prireditvi sodelovale tudi pevke Predice.

Uvodno poročilo o delu društva v letu 2006 je podal predsednik Ivan Resnik. Ugotovil je, da je društvo kljub določenim težavam delovalo uspešno, tako v materialnem pogledu, kot tudi v aktivnosti društvenih organov. Čeprav je doseženi dohodek društva kot celote nekoliko manjši od preteklega leta, so bili znatno manjši tudi stroški poslovanja v obeh kočah na Kamniškem in Kokrškem sedlu. Poleg pomembne društvene naloge - 110-letnice koče na Kamniškem sedlu je društvu uspelo rešiti vsa vprašanja, zlasti kadrovska.

Med letom so bile obnovljene posamezne planinske poti, tako da je bila hoja v Kamniško-Savinjskih Alpah varna. Obiskovalcev naših gora je bilo veliko in tudi z oskrbo so bili zadovoljni. Dobra je bila tudi organizacija planinskih pohodov. Večina načrtovanih tur in pohodov je bila realiziranih, le nekaj jih je zaradi neugodnih vremenskih razmer odpadlo. Pohvala velja vodnikom, ki so udeležence varno vodili v gore.

Alpinistični odsek se po mnenju navzočih po svojih uspehih uvršča ne le v slovenski, ampak celo v svetovni vrh. Marko Prezelj je prejel najvišje planinsko odličje zlati cepin, Matej Kladnik pa je bil proglašen za najbolj perspektivnega alpinista. Odsek je tudi vzorno skrbel za izobraževanje in druge naloge. Mladinski odsek se po manjšem zastoju stabilizira in že aktivno pripravlja posamezne akcije.
Po mnenju Ivana Resnika so tudi ostali odseki - za gospodarstvo in pota, propagandni odsek, odsek za varstvo narave in drugi, dobro opravili svoje naloge.

Poročilo gorske reševalne službe je podal Janez Podjed, načelnik odseka, in prisotne seznanil s konkretnimi akcijami v letu 2006. Poročilo o finančnem poslovanju je posredoval Marjan Kobav.

Na občnem zboru je sodelovalo več vabljenih gostov, med njimi predsednik Planinske zveze Slovenije Franci Ekar, ki se je vključil v razpravo in predstavil naloge, ki stojijo pred planinsko organizacijo, ter podžupan občine Kamnik Brane Golubovič, ki je pohvalil društvene aktivnosti ter menil, da je delo planinske organizacije potrebno bolje vrednotiti.

Občni zbor je sprejel vsa poročila za leto 2006 in tudi predlog delovnega in finančnega načrta za leto 2007, ki ga je podal predsednik gospodarskega odbora Jože Klenc.

Priznanja planinske zveze Slovenije sta podeljevala predsednik PZS Franci Ekar in predsednik PD Kamnik Ivan Resnik. Zlato odličje PZS je prejel Marko Prezelj - prejemnik zlatega cepina, srebrno odličje PZS najbolj perspektivni alpinist Matej Kladnik, bronasta odličja PZS pa so prejele planinske vodnice Darja Jenko, Saša Lindič in Marija Pollak. Priznanja in značke PD Kamnik so prejeli: bronasto značko s priznanjem: Lučka Derganc, Ivo Gašperič, Erika Herle, Magda Kladnik, Matej Kladnik, Ani Koderman, Marinka Prezelj, Mira Resnik in Tomo Tomše; srebrno značko s priznanjem: Zdravko Bodlaj, Alojz Jerman, Marjan Kobav, Matej Brvar, Franci Obreza, Katja Tabernik, Marko Trobevšek in Miro Uršič; zlate značke s priznanjem: Matevž Košir, Ivan Kovač, Ivan Resnik, Stane Simšič in župan Tone Smolnikar. Za 30 - kratni pohod v organizaciji PD je zlato pohodniško značko prejela Marinka Hribovšek.

V družabnem delu ob zaključku občnega zbora pa je tekla beseda o nadaljnjem delu, med drugim tudi o praznovanju 110 - letnice koče na Kokrskem sedlu 22. julija letos.

STANE SIMŠIČ

eXTReMe Tracker