Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Orientacija v gorah

08.05.1933

dLib.si

ponedeljek, 8. maj 1933, ob 20:59, Boris Štupar, ogledov: 1045

Jutro: V sedemdnevnem smučarskem tečaju v Triglavskem pogorju, ki se bo vršil od 2. do 9. maja (marca), se bo poleg praktičnega smučanja v alpskem terenu poučevala uporaba vseh pripomočkov za orientacijo v alpskem terenu, kakor čitanje karte, uporaba kompasa in višinomera ter naprava turnih skic.

Ako zasledujemo kroniko nesreč v Alpah lahko ugotovimo, da je bila marsikatera nezgoda s tragičnim koncem posledica pomanjkanja orientacije in to posebno v noči, megli in snežnem metežu. Vsakdo bi mislil, da bodo vsaj taki turisti, ki so se v gorah že nahajali v nevarnosti, radi nezadostne orientacije upoštevali važnost poznanja uporabe vseh pripomočkov za orientacijo.

Toda običajno ni to take, ker taki turisti, ki so doživeli in prestali nezgode, ki so bile posledica megle, snežnega meteža in teme, mislijo, da se jim sedaj ne more ničesar več zgoditi, ker imajo zadosti izkušnje ter da zadostuje, če na prihodnjo turo vzamejo seboj karto, kompas in eventuelno tudi navodilo za uporabo.

Kakor je za uspešno smučanje ali uporabo vrvi pri plezanju v gorah pogoj tehnično obvladanje orodja, moramo predpostavljati tudi za orientacijo znanje uporabe vseh pripomočkov. Pripraviti se moramo pred nastopom ture, ker poskus pravilne uporabe kompasa in karte v trenutku potrebe je napačno početje ter vodi le redko do uspeha. In končno zakaj ne bi tudi orientacijski tehniki posvečali nekoliko več pažnje?

Orientacija v gorah s samo karto je pod neugodnimi pogoji, kakor megli, snežnem metežu in noči nezanesljiva, skoro bi rekel neizvedljiva. Tudi ob lepem vremenu, ko lahko pregledamo teren, kojega geografske posebnosti vplivajo na prikazanje v karti, nas vodi do tega, da moramo iz karte umeti čitati takorekoč med vrsticami, t. j. da ni čitanje karte le čitanje konvencionalnih znakov, ampak da si ustvarimo jasno sliko le, če upoštevamo vse merodajne činitelje, in to u terenu kakor v karti, če se pa združijo čitanje otežkujoči vplivi, kakor potrebna stisnjenost znakov v karti, čitanje pravilno orijentirane karte in so vsled tega napisi obrnjeni postrani ali celo narobe in zaradi tega težko čitljivi, če moramo v naglici zaradi pomanjkanja časa, v megli, dežju, snežnem metežu, vetru in temi primerjati teren s karto, tedaj razumemo, kako je težko tudi izkušenemu turistu orientirati se.
Iz gornjega je razvidno, da je orientiranje s samo karto v takih primerih težko, toda ker služi karta kot podlaga dela s kompasom, je uporaba karte neobhodno potrebna.

Poudariti moram, da nam šele popolno obvladanje čitanja karte, tudi pod otežkujočimi okolnostmi omogočuje pravilno uporabo kompasa.
Turist, ki poseča gore v zimi in spomladi je izpostavljen posebno, če ga zaloti na turi vihar, megla ali samo noč, nevarnosti, da zaradi nepreglednosti terena izgubi orientacijo, naj pozna po dnevi teren še tako dobro. Zaradi tega je vodstvo tečaja sklenilo posvetiti tudi pouku uporabe pripomočkov za orientacijo enako važnost, kakor smuški tehniki.

O. D.
Jutro, 8. maj 1933
 

Oznake: USP
eXTReMe Tracker