Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

70 let gorske reševalne službe v Tržiču

sreda, 4. april 2007, ob 05:29, Franci Savenc, ogledov: 2151

Zbornik Društva GRS Tržič (1997 – 2007), uredniški odbor: Matija Perko, Primož Štamcar, Janez Kavar

70 let
gorske reševalne
službe v Tržiču

Izdajatelj: Društvo GRS Tržič
Uredil: Matija Perko
Uredniški odbor:
Matija Perko, Primož Štamcar, Janez Kavar
Lektoriranje: Metka Kavčič
Fotografija na naslovnici: Peter Rožič
Oblikovanje: Maja Perko

Tisk: Tiskarna Uzar Tržič
Leto izdaje: 2007, naklada: 650 izvodov

614.8:796.52(497.4Tržič)(082)
796.52:614.8(497.4Tržič)(082)
ISBN 978-961-91967-0-0
COBISS.SI-ID: 231117312

Broširana, 17 cm x 23 cm, barvni tisk, 110 strani

 

VSEBINA

Predgovor, mag. Borut Sajovic
Beseda načelnika, Slavko Rožič
Tretjemu zborniku tržiške GRS na pot, Matija Perko
Križ na gori, Peter Rožič
Pomembnejši dogodki v zadnjih desetih letih v GRS Tržič, Matija Perko
Nekaj statističnih podatkov od leta 1997 do vključno 2006, Matija Perko
Članstvo Postaje GRS Tržič, Primož Štamcar
Odprava tržiških gorskih reševalcev v Pamir, Slavko Rožič
Skupne ture, Jože Rožič
Sodelovanje NMP Tržič z GRS Tržič, Janez Primožič
Helikoptersko reševanje v gorah, Robert Kralj
Lavinci, Janez Kavar
Nekaj utrinkov s preventivnega in reševalnega dela na Zelenici, Anton Kralj
Ženske v GRS, Martina Štamcar
Vse samo zaradi nasmeha, Andreja Jagodic
Včasih je reševanje tudi čudno, pa vendarle potrebno, Matija Perko
Kratki zapisi z reševalnih akcij, Primož Štamcar
Reševanje in NMP na težko dostopnem terenu, Iztok Tomazin
Rojstni dan, Janez Primožič
Življenje je lepo, Janko Meglic
Spomini na reševanje Janka Meglica, zbral Matija Perko
Po Tomaževih stopinjah, Elimir Zrim, Janez Kavar
Pilot med reševalci, Igor Zalokar
Led in kri, Aljaž Anderle
Tržiške generacije reševalcev, Primož Štamcar
Vesele iskrice tržiške GRS, Janez Kavar

 

Oznake: BIB, ZGO
eXTReMe Tracker