Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Pot spominov na junaško borbo po planinah pod Stolom

četrtek, 24. februar 1983, ob 23:10, Boris Štupar, ogledov: 1203

Železar (1983) - Janko Rabič: Letošnji 18. zimski spominski pohod na Stol je ponovno izzvenel kot velika planinska in družbenopolitična manifestacija v spomin na borbo Jeseniške čete 20. februarja leta 1942 na pobočjih Karavank oziroma na Stolu.

Pohod poleg obujanja in negovanja revolucionarnih tradicij NOB predstavlja tudi zdravo rekreacijo v planinah in ne nazadnje pridobivanje telesne kondicije v okviru obrambnih priprav.
Letošnja nevarna in poledenela pot je preprečila vzpon na 2236 metrov visok najvišji vrh Karavank, tako da so pohodniki obhodili planine pod Stolom.
V petek je bil najprej pohod šolske mladine po poteh Cankarjevega bataljona s Koroške Bele in iz Žirovnice. 450 učencev in dijakov šol jeseniške in radovljiške občine se je po zaključku pohoda zbralo pred Valvasorjevim domom, kjer je govoril predsednik skupščine Kulturne skupnosti Jesenice Slavko Mežek, zbrane pa je pozdravil, tudi udeležene c februarske bitke Franc Konobelj-Slovenko. Na proslavi so pozdravili tudi štafeto »bratstvo in enotnost«, ki potuje po vrhovih vseh jugoslovanskih republik in pokrajin. Pobudniki te štafete so mladi iz občine Svilajnac, ki je pobratena z radovljiško občino.
K Valvasorjevemu domu so štafeto prinesli predstavniki občinske konference ZSMS Radovljica. Štafeta »bratstvo in enotnost« je začela pot januarja v Jajcu, k Valvasorjevemu domu je prispela iz Črne gore, kjer so jo od tamkajšnjih mladih planincev sprejeli radovljiški mladinci. S pohoda na Stol je v nedeljo štafeta krenila k zamejskim Slovencem v Italijo, sedaj pa je spet pri radovljiških planincih, kjer bo ostala do 6. marca, ko jo bodo mladi koroški Slovenci odnesli na pohod na Bleščečo planino. Štafeta bo zaključila pot 25. maja v muzeju »25. maj« v Beogradu.
Na spominski svečanosti pred Valvasorjevim domom so kulturni program pripravili učenci osnovne šole Gorenjskega odreda Žirovnica, delegacija učencev pa je položila venec k spominski plošči na Valvasorjevem domu in nekdanji graničarski karavli.

V soboto zjutraj, še preden se je naredil lep zimski dan, so se že zbirali pred Valvasorjevim domom pohodniki iz Številnih slovenskih krajev, iz drugih republik in iz zamejstva. Krenili so po planinah pod Stolom, in sicer mimo domovanja jeseniške čete februarja leta 1942, obeležja borki Julki Jenstrle do Betonske bajte, Doslovške planine in nazaj po markirani poti do Valvasorjevega doma. Kot je bilo pričakovati, je bilo prav v soboto največ udeležencev, in sicer več kot 3000. Bil je resnično lep in enkraten dan, tako da nikomur ni bilo žal, da je preživel nekaj prijetnih ur v osrčju Karavank. Na sobotni proslavi je govoril predsednik Skupščine občine Jesenice Franc Brelih, navzoči pa so bili poleg planincev tudi udeleženca februarske bitke Ivanka Kožar in Franc Konobelj-Slovenko, predstavniki družbenopolitičnih organizacij jeseniške občine, sekretar medobčinskega sveta ZKS za Gorenjsko Štefan Nemec, predstavniki JLA in drugi. V kulturnem programu so nastopili člani vokalnega okteta iz Žirovnice in recitatorji DPD Svoboda France Mencinger Javornik-Koroška Bela in karavle Karavanških kurirjev NOV Javorniški Rovt.

Nedeljsko jutro je bilo megleno in hladno, pohodnikov pa precej manj. Po vrnitvi s pohoda se jih je večina podala takoj v dolino, ostali so si poiskali topel kotiček v Valvasorjevem domu in počakali na spominsko proslavo. V nedeljo je spregovoril predsednik poslovodnega odbora železarne Jesenice Boris Bregant, v kulturnem programu pa so nastopili člani moškega zbora DPD Svoboda Podnart in recitator DPD Svoboda France Mencinger Javornik-Koroška Bela. Na proslavi sta bila poleg planincev navzoča tudi članica CK ZKS Marija Zupančič-Vičar in predsednik Planinske zveze Slovenije Tomaž Banovec.

Oba dneva je bilo na pohodu 4.160 planincev, skupaj s pohodom šolske mladine pa 4.610. Oba dneva je na spominski proslavi 88 udeležencev prejelo spominske plakete za desetkratno udeležbo na pohodu.
Posebno velja poudariti, da je pohod minil brez resnejših poškodb. Pot je bila dobro utrjena, pohvalna pa je bila tudi disciplina pohodnikov, razen nekaj redkih izjem, ki so jo kljub prepovedi ubrali na vrh Stola. Za varno pot na letošnjem pohodu so skrbeli alpinisti in reševalci postaj gorske reševalne službe Jesenice in Radovljica ter miličniki — gorski reševalci postaje milice Jesenice.
Letošnji 18. zimski spominski pohod je lepo uspel v zadovoljstvo vseh, tako pohodnikov kot organizatorjev.

J. Rabič
Železar, 24. februar 1983
 

eXTReMe Tracker