Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Na zimski pohod na Stol varno in organizirano

četrtek, 10. februar 1983, ob 15:20, Boris Štupar, ogledov: 1555

Železar (1983): Dober teden je še do 18. zimskega spominskega pohoda na Stol, ki bo letos od 18, do 20. februarja.

Pohod je med planinci, borci, mladino in drugimi ljubitelji gora priljubljena zimska tura, s katero počastijo spomin na borbo jeseniške čete 20. februarja 1942 na Stolu. Takrat so se borci pod vodstvom Poldeta Stražišarja spopadali z Nemci v težkih zimskih razmerah, življenje za svobodo pa je takrat daroval partizan Jože Koder. Od 38 borcev takratne čete je danes živih še pet, in sicer: Ivanka Kozar, Franc Konobelj-Slovenko, Ivan Vovk-Živan, Ciril -Triler-Čiro in Anton Matoh-Štepsel.

Junaška borba jeseniške čete v svobodni domovini ni utonila v pozabo. Ob 20-letnici bilke so se leta 1962 člani alpinističnega odseka Planinskega društva Jesenice odločili, da skupaj s preživelimi udeleženci bitke in drugimi borci izvedejo zimski pohod na Stol prav v času, ko so leta 1942 borci bili neenak boj z okupatorjem. Kljub slabemu in viharnemu vremenu so udeleženci prvega pohoda nadaljevali pot in dosegli cilj. Na pogorišču nekdanje koče so takrat tudi dali pobudo za zgraditev nove koče. Štiri leta kasneje, avgusta leta 1966, so novo kočo predali namenu in sedaj vsako leto tudi služi številnim udeležencem zimskega pohoda kot zavetišče, kjer se odpočijejo vsaj za trenutek.

Od prvega pohoda torej letos mineva že 21 let. Takratni prvi udeleženci verjetno niso pričakovali, da bodo že v naslednjih letih našli toliko posnemalcev. Številka je iz leta v leto naraščala in kmalu je bilo več kot 1000 udeležencev, leta 1977 pa je bilo na pohodu že več kot 4000 udeležencev. Najprej je bil pohod le en dan, od leta 1973 je dva dni, leta 1977 pa so se organizatorji odločili, da pohod razširijo še s pohodom šolske mladine po poteh Cankarjevega bataljona do Valvasorjevega doma, in sicer z namenom, da tudi mlajšim približajo veličino februarske bitke na Stolu in jih na pohodu seznanijo z zgodovinskimi dogodki med narodnoosvobodilno borbo na območju Karavank.

Nobenega dvoma ni, da je pohod na Stol največja vsakoletna planinska in družbenopolitična prireditev v jeseniški občini, na Gorenjskem in tudi v Sloveniji. Priprave za Vsakoletni pohod vodi in usklajuje posebni odbor, ki deluje v okviru koordinacijskega odbora planinskih društev jeseniške občine in občinskega odbora ZZB NOV Jesenice. Poleg članov odbora za uspešno izvedbo vsako leto prizadevno skrbijo gorski reševalci iz jeseniške in radovljiške občine, alpinisti, člani planinskih društev Radovljica, Javornik-Koroška Bela, Jesenice in drugih, pripadniki JLA, miličniki in številni drugi, ki tudi z najmanjšim prispevkom pripomorejo k uspešni izvedbi pohoda. Čeprav je za pohod izredno zanimanje med planinci in drugimi ljubitelji gora v Sloveniji, drugih republikah in tudi v zamejstvu, ni cilj organizatorjev rekord v številu udeležencev, temveč; da vsem pohodnikom zagotovijo varen vzpon in povratek v dolino. Prav v zadnjih letih je nekaj dilem o zimskih spominskih pohodih (tudi na Stol).

Težko je najti pravi odgovor na to vprašanje, še posebno zato, ker so tudi v zimskem času zelo različne zimske razmere v Karavankah, lahko so izredno težko in nevarne, lahko pa idealne, da se več tisoč udeležencev varno povzpne na Stol. Uveljavlja se še druga varianta: če ni varen vzpon, je pohod po planinah pod Stolom. S tem seveda sam pohod ne izgubi vrednosti in svojega poslanstva negovanja in prenašanja revolucionarnih tradicij NOB. Včasih je slišati precej pripomb, prav v zadnjih dveh letih, ko ni bil mogoč vzpon na vrh, češ, da bi bil vzpon lahko tudi na vrh. V tem je morda kanček resnice in bi bil pohod varen tudi na vrh brez težav in morebitnih nevarnosti. Najbolj odgovorni za oceno, ali je vzpon možen na vrh ali ne, so gorski reševalci in alpinisti ter v zadnjem času tudi miličniki, ki vedno pred pohodom realno ocenijo, po kateri varianti bo pohod potekal. Poleg zagovornikov pohoda za vsako ceno na vrh je še drugi tabor, ki že v samem pohodu, ne glede na vremenske razmere, vidi nevarnost, katastrofo, ki lahko doleti udeležence: plazovi, vihar ali kaj drugega.

Pravega odgovora o dilemi: zimski pohodi da ali ne, torej ni moč določiti, zagovarjati. Prav bi bilo, da se vsi najodgovornejši, ki imajo kakršnokoli zvezo s takšnimi pohodi, pogovorijo na podlagi resnih Ugotovitev in ocen. Vsak napotek, vsaka pobuda bo dragocena, saj gre predvsem in vselej zagotoviti varno pot v gore, tudi na tem pohodu.

Za letošnji pohod priprave potekajo nemoteno in letos ne bo bistvenih sprememb. Odbor za pohod se je že večkrat sestat in sprotno reševal in usklajeval vse probleme. Tako kot na zadnjih dveh pohodih bo tudi letos del tehničnih služb delal v gostilni pod Stolom, ker v Valvasorjevem domu oziroma zunaj ni moč zagotoviti prostora za delavce tehničnih služb, ki vpisujejo pohodnike, delijo in prodajajo značke in razglednice. Pred leti je ta del služb delal v nekdanji graničarski karavli nad Valvasorjevim domom.
V petek, 18. februarja, bo najprej pohod šolske mladine po poteh Cankarjevega bataljona do Valvasorjevega doma. Učenci osnovnih in srednjih šol bodo krenili zjutraj ob 8. uri iz dveh smeri, in sicer izpred osnovne šole Karavanških kurirjev NOV Koroška Bela in izpred spomenika NOB v Mostah pri Žirovnici.

Ob 11. uri bo pred Valvasorjevim domom pod Stolom spominska proslava s kulturnim programom. Vsi udeleženci bodo prejeli spominske značke, letos pa tudi knjižnico, v katero bodo vpisali udeležbo na mladinskem pohodu, kasneje pa bodo lahko to knjižico uporabili tudi pri sobotnem in nedeljskem pohodu na vrh Stola.

Tudi letos je na mladinskem pohodu pričakovati več sto mladih iz obeh občin. Odbor za pohod na Stol ob tem še posebno poziva vodstva osnovnih in srednjih šol ter pedagoge, da poskrbijo, da bodo mladi na pohodu disciplinirani. Prav na zadnjih pohodih je bilo nekaj resnih problemov zaradi nediscipline, nekaj primerov pijančevanja med mladimi na pohodu in pred Valvasorjevim domom. Pedagogi naj ves čas spremljajo mlade na pohodu, tako da bo red in disciplin na, prav tako na spominski proslavi pred Valvasorjevim domom. Le tako bo pohod dosegel namen kot prispevek učencev in dijakov pri obujanju in prenašanju revolucionarnih tradicij NOB.
V soboto, 19. in nedeljo. 20. februarja, bo pohod ostalih udeležencev na vrh Stola. Zaenkrat je še težko napovedati ali bo vzpon mogoč ali ne. Novi sneg je v prejšnjih dneh prekril pobočja Stola. Če bo konec prihodnjega tedna lepo vreme in če ne bo nevarnosti plazov in drugih nevšečnosti, bo po dveh letih spet mogoč pohod na sam vrh. Gorski reševalci in miličniki si bodo pred mladinskim pohodom, to je v četrtek, 17. februarja, ogledali razmere na pobočjih Karavank in potem tudi določili, po kateri varianti bo pohod potekal. Obvestilo bo objavljeno v četrtek in petek v programu lokalne radijske postaje Triglav Jesenice, RTV Ljubljana in v petek v dnevnem časopisju. Alpinisti in gorski reševalci bodo ob ugodnih razmerah utrdili pot in jo zavarovali na nevarnejših mestih.

Oba dneva bo možen pohod zjutraj od 5. do 11. ure izpred Valvasorjevega doma, kjer bo vsak dobil kontrolni kupon, ki ga bo potem pri Prešernovi koči zamenjal za kontrolni listek drugačne barve. Ob povratku ga bo oddal in prejel ustrezno značko z vpisom pohoda v knjižico. Za enkratno udeležbo bo vsak prejel bronasto značko in seveda izkaznico pohoda, za trikratno udeležbo srebrno in za petkratno udeležbo zlato značko. Za desetkratno udeležbo bo vsak prejel posebno plaketo in diplomo, in sicer na proslavi pred Valvasorjevim domom. Vsakdo, ki bo letos na pohodu desetič, mora že pred pohodom oddati izkaznico pred Valvasorjevim domom.
Oba dneva bo spominska proslava pred Valvasorjevim domom ob 12. uri, ne glede na to, po kateri varianti bo pohod potekal. Prav tako bodo oba dneva na Stolu s kratko kome mora livno svečanostjo ob 11. uri počastili spomin na borbo Jeseniške čete ter položili venec k spominski plošči padlega partizana Joža Kodra.

Organizatorji še posebej opozarjajo vse udeležence, da v dneh pohoda ne bo mogoče dobiti prenočišča v Valvasorjevem domu. Člani Planinskega društva Radovljica bodo seveda tudi tokrat poskrbeli, da bo v dneh pohoda moč dobiti dovolj Čaja in tudi enolončnico.
Letošnji pohod bo uspel le v primeru, če bo med vsemi pohodniki vladala disciplina in red. Vsakdo naj se pred pohodom prepriča, če ima dovolj kondicije, kajti zimski pohod na Stol je zahtevna tura. Vsakdo mora paziti na lastno varnost in tudi na varnost ostalih na poti. Nihče se ne sme oddaljevati od začrtane poti in mora upoštevati vsa navodila gorskih reševalcev, alpinistov in miličnikov. Vsakdo naj vzame s seboj ustrezno zimsko opremo in po možnosti tudi smučarske palice. Tudi planinska društva, ki bodo organizirala skupine pohodnikov, naj zagotovijo, da bodo pohodniki disciplinirani, dobro opremljeni. Torej na 18. zimski spominski pohod resnično varno in organizirano!

J. Rabič
Železar, 10. februar 1983
 

eXTReMe Tracker