Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Pred jubilejnim občnim

Jlib.si

petek, 16. februar 1973, ob 11:36, Boris Štupar, ogledov: 854

Železar (1973): ... zborom planinskega društva Jesenice

S poživljeno vsestransko aktivnostjo se preko 1600 članov planinskega društva Jesenice s pionirsko sekcijo, mladinskim in alpinističnim odsekom štiridesetimi reševalci že dalj časa pripravlja na jubilejno leto slovenskega planinstva (1893—1973) in istočasno tudi na sedemdesetletnico planinstva v jeseniški občini, v Dolini pod gorami (1903—1973).
Letošnje jubilejno leto bodo gorniki iz vse Slovenije, ki so vključeni v 120 matičnih planinskih društvih, v okviru katerih deluje stotine pionirskih in mladinskih odsekov, 25. Alpinističnih odsekov in 15 postaj GRS, kar najslovesneje proslavili in počastili s številnimi delovnimi akcijami, plezalnimi šolami, tečaji, tabori, izleti in predavanji ter drugimi kulturno zabavnimi prireditvami in manifestacijami.
Planinci na Jesenicah in okoliških vaseh moramo v letošnjem letu pokazati viške zmogljivosti na vseh področjih. Predvsem moramo intenzivno nadaljevati akcijo Pionir planinec in vključiti v svoje vrste čim več najmlajših ljubiteljev in obiskovalcev gora iz vrst šolske in delavske mladine. Na Jesenicah mora začeti aktivneje delovati mladinski planinski odsek, ki mora biti neusahljiv vrelec zdravega prirastka novih planinskih generacij.
Na Jesenicah, kakor tudi povsod drugje v Sloveniji, moramo nadaljevati z načrtno in temeljno vzgojo planincev, plezalcev in alpinistov z nalogo preventivnega preprečevanja lažjih težjih in še prav posebej smrtnih planinskih nesreč. Skrbeti moramo za red, snago in čistočo v in okoli planinskih postojank, na planinskih poteh, na počivališčih, pri studencih in na vrhovih, ki so na žalost večkrat bolj podobna smetiščem in skladiščem kot razglednim počivalom.
Prvo in osnovno skrb pa bodo jeseniški planinci v letošnjem letu posvetili gradbeni dejavnosti, na novo bodo zgradili, markirali in skrbno zavarovali gosto mrežo planinskih poti, odločili so se, da bodo povečali planinsko postojanko pri izviru Soče in Špičkom, popravili in modernizirali bodo tudi 75 let staro Erjavčevo kočo in zgradili nov planinski objekt ali na Golici ali na Rožci ali pa na razglednem Slemenu nad Vršičem in Planico.
Vsega, tega majhen krog ljubiteljev gora iz Jesenic sam ne bo zmogel, zato se bo planinsko društvo v največji meri potrudilo, da bo v aktivne vrste ljubiteljev gora vključilo čim večje število delovnih ljudi.
O vseh teh nalogah, načrtih in problemih, se bodo jeseniški gorniki pomenili na jubilejnem občnem zboru, ki bo v petek dne 23. februarja ob 19, uri v veliki dvorani Delavskega doma na Jesenicah, kamor vljudno vabimo tudi vas z vašimi prijatelji in znanci.


Osmi zimski pohod na Stol za 80-letnico slovenskega planinstva

Organizatorji letošnjega že osmega zimskega spominskega pohoda na najvišji vrh zasneženih in v led vkovanih Karavank, Stol so s pripravami in prijavami nadvse zadovoljni. Vso potrebno pomoč in sodelovanje za uspešno izvedbo te letošnje uvodne planinsko smučarske in družbenopolitične manifestacije so obljubile poleg borčevskih tudi lovske, planinsko alpinistične, smučarske in taborniške organizacije iz vseh treh gorenjskih občin (Tržič, Radovljica, Jesenice), poleg njih pa tudi delovni kolektivi, gospodarske in družbenopolitične organizacije.
Letošnji osmi zimski spominski pohod na Stol bo potekal v okviru praznovanja 60-letnice ustanovitve slovenskega planinstva in 70-letnice začetka organiziranega planinstva v jeseniški občini, 45-letnice uspešnega dela triglavskega planinskega društva na Dovjem in v Mojstrani ter v spomin na 31-letnico velike bitke 40 prvoborcev jeseniške, Cankarjeve čete 20. februarja leta 1942, z okupatorjem in domačimi izdajalci na Stolu.
Planinska društva Radovljica in Javornik — Koroška Bela, ki upravljata in oskrbujeta Valvasorjev dom pod Stolom in nov Prešernov planinski dom na Malem Stolu sta organizatorjem zagotovila, da bo v največji meri poskrbljeno za prenočišče in skromno oskrbo v obeh postojankah.
Letošnji, osmi množični zimski spominski pohod na Stol, bo izvedel kakor vsa leta do sedaj alpinistični odsek Jesenice ob pomoči in sodelovanju vseh ostalih AO Slovenije in GRS postaj Jesenice, Radovljica in Tržič.
Vsak udeleženec se udeleži pohoda na lastno odgovornost, vsekakor pa je nujno potrebna in obvezna primerna zimska plezalna alpinistična oprema, čevlji, rokavice, vetrne kape, očala, smučarske palice, cepini. Vsako neupoštevanje dobro namernih navodil ter opozoril odgovornih se kaj rado zelo lahko nepopravljivo in kruto maščuje. Vsi pristopi in sestopi na Stol in z njega bodo shojeni in označeni, vsako, kakršno oddaljevanje (posebno v megli ali slabem viharnem vremenu) od shojene, utirjene in markirane poti je nevarno in za take prestopke organizator ne prevzame nobene odgovornosti.
Nasvidenje torej v soboto, dne 24. februarja pod Stolom in v nedeljo 25. februarja pri spominski slovesnosti pri Prešernovi koči na Stolu.

Železar, 16. februar 1973

eXTReMe Tracker