Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Andrej More - Gandi

petek, 14. maj 1971, ob 10:10, Franci Savenc, ogledov: 1719

Planinski vestnik 5-1971: ob šestdeset letnici

Planinski vestnik, maj 1971
ALPINISTIČNE NOVICE

MORE ANDREJ-GANDI
PRI ŠESTEM KRIŽU

Ko je naše planinstvo poganjalo iz globokih korenin prvo brstje in cvetje, je tik pred prvo svetovno vojno privekal v številni jeseniški delavski družini droban, toda žilav otrok na svet.

Andrejčku ni bilo dano, da bi se igral po gmajnah in travnikih, S svojimi vrstniki je moral okusiti bedo in strahote prve svetovne morije. Mladost mu je tekla v delavskem centru, kjer se je budila uporniška revolucionarna misel. Lakota, beda, strahote in uporniško, revolucionarno vzdušje je šolalo in kalilo mnoge mlade Jeseničane. Hrepenenje je raslo tudi v Andreju Moretu, ki se je razvijal v značajnega in samosvojega človeka. Kmalu je našel svoje pravo mesto. Z resnično ljubeznijo in neizmernim navdušenjem se je vpisal v telovadno društvo. Jeklena volja ga je dvigala nad številne vrstnike. Kmalu je segel po težko dosegljivih lovorikah in zmagah. Napredoval je iz leta v leto in od tekme do tekme, mimo vseh preizkušenj, na katerih je bilo treba čestokrat znati tudi mnogo tistega, kar drugim ni uspelo v tako veliki meri, kot je to uspevalo Andreju. More Andrej je bil vedno iskren in plemenit prijatelj in tovariš. Zdrav humor in prijetno razpoloženje je znal bogato in radodarno razdajati v vsaki družbi. Odlično je telovadil na domačih, inozemskih in mednarodnih telovadnih akademijah, nastopih in tekmovanjih.

Številni Jeseničani so ga visoko cenili. Kmalu je Andrej More prvič okusil slast planinstva. Ni bilo več daleč v vrste TK Skala, v katerem je More od prvih začetkov do začetka druge svetovne vojne krepko nosil zastavo našega planinstva in alpinizma. Med odličnimi plezalci je vedno bil med najboljšimi. Ni bilo vesele in praznične družbe na Črnem vrhu, Pustem Rovtu, na Rožci, da ne bi bilo Moreta. Ves se je dajal in razdajal za veselo tovariško vzdušje. Širok krog telovadcev, planincev in alpinistov pri Gorenjcu in v Skali si je štel v čast biti v njegovi družbi ali z njim na skupnem izletu, turi ali navezi kjerkoli v naših gorah in stenah.

Kmalu je More spoznal tudi bližnje in daljne tuje gore.

Telovadnica in gora ga je vzgajala in kovala. Zato je tudi v času NOV znal najti pravo mesto skupaj z Matevžem Frelihom in drugimi, ki so izšli iz Skale. Andrej More, ki je sredi 30-tih let tudi dobil zaradi svojega asketskega življenja ime Gandi, je bil tudi iniciator in vodja velikega partizanskega pohoda skozi dolino Vrat mimo zavetišča št. 2 preko Grla v Martuljek. Znal se je vedno plemenito in požrtvovalno odpovedati marsičemu v korist sočloveka in družbe. Andrej More-Gandi je bil tudi po osvoboditvi duša in srce vsega planinstva in alpinizma na Jesenicah, veliko in pomembno vlogo pa je v povojnih letih vse do današnjih dni odigral pri organizaciji in utrjevanju naše Gorske reševalne službe, v kateri je bil dolga leta tehnični vodja in inštruktor alpinističnih in gorsko reševalnih kadrov. Opravil je veliko delo, od katerega je imela korist vsa naša skupnost.

Gandi je bil odlikovan z državnimi športnimi planinskimi in drugimi odlikovanji in priznanji. Vse to si je s svojim nesebičnim in požrtvovalnim delom tudi zaslužil.

Ob življenjskem in delovnem jubileju se Moretu vsi gorniki in še prav posebej gorski reševalci iskreno zahvaljujemo za plemenito in nesebično opravljeno delo in mu iz vsega srca želimo, da bi še dolgo užival sadove svojega dela.

Postaja GRS Jesenice

Oznake: BIB, PV
eXTReMe Tracker