Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Geometri na planini sprožili govorice

nedelja, 31. december 2006, ob 14:04, Franci Savenc, ogledov: 1775

Delo, 30.12.06, Sobotna priloga - Andrej Aplenc: dopolnilo na dvoje pisem

Delo, 30. decembra 2006
Sobotna priloga

Poštni predal 29

Geometri na planini sprožili govorice

Delo, 8. decembra

Delo je 16.12.2006 objavilo v SP dvoje pisem bralcev. Prvo, »Geometri na planini sprožili govorice«, obravnava načrtovano gozdno cesto na Vrtaško planino, drugo, »O elektrarni tudi na Bernski konvenciji«, pa vetrne elektrarne na Volovji rebri. Obema problemoma je skupen okoljevarstveni vidik in (ne)ukrepanje oblasti.

Strinjam se s Katarino Mahnič, ki argumentirano nasprotuje gozdni cesti na Vrtaško planino. Trdim pa, na podlagi preteklih izkušenj, da bo protest njenih 162 somišljenikov brez vsakega učinka. Junija 2005 je namreč bila buldožersko izrita cesta planina Jezero – Laz, v osrednjem območju TNP. Koalicija za TNP je zahtevala ukrepanje oblasti, bili so kršeni zakon o ohranjanju narave, uredba o varstvu prosto živečih vrst rastlin, uredba o varstvu prosto živečih vrst živali, zakon o gozdovih, zakon o graditvi objektov, prostorsko ureditveni pogoji za TNP, uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju in določbe Natura 2000, ki jo je, povrhu vsega, ratificiral slovenski parlament. Kršitelji so opravljali dela na zemljišču, ki ni njihova last. Zgodilo se ni nič, razen odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor št.06122-231/2005 z dne 17.6.2005, ki je brez dovoljenja lastnika in uporabnika naložil povzročiteljem ponoven poseg (ki ga imenuje sanacijo) na tuje zemljišče, da odpravi storjeno škodo, pri čemer je bil kršen 16. člen zakona o TNP. Skratka, tisti, ki so buldožersko razrili pot, naj bi jo tudi buldožersko sanirali, kar je neverjetna okoljevarstvena farsa. Ta se je nadaljevala septembra 2005, ko so isti »sanatorji« buldožersko izrili še ostanek ceste do planine Laz, v posmeh vsem Slovencem, ki jim je kaj do TNP, vladnim organom in pravni državi. Nobena pristojna inštitucija ni ukrepala, časopisi so skopo poročali, vodstvo informativnega programa TVS, ki je bilo opozorjeno na protizakonito buldožersko dejavnost v TNP, ni reagiralo, razen pripombe, da naj sneg prej skopni, potem bodo pa poročali. Sneg je skopnel in ponovno zapadel, TVS pa nič.

Če bi nekdo z buldožerjem ril po parku Visoke Ture v Avstriji ali v kjerkoli drugje v EU ali v Yosemite parku v ZDA, bi o tem časopisi poročali na prvih straneh, TV pa tudi. Bile bi tudi pravne sankcije. Pri nas ni nič in vlada medijski molk.
Pismo bralca mag. Ogrina, ki nasprotuje vetrni elektrarni na Volovji rebri, je ravno tako utemeljeno. Glede na njegovo pripombo pa naj povem, da Eles nima z vetrnicami nič; Elesova izključna pristojnost so visokonapetostni daljnovodi. Elektro Primorska, ki želi graditi vetrnice na Volovji rebri, je direktno podrejena Ministrstvu za gospodarstvo. Ogrinovih argumentov proti vetrnicam ne bom ponavljal, držijo vsi, z dodatkom, da so pri nedavnem električnem mrku, ki je zajel dobršen del EU, nekoliko pomagale tudi nemške vetrnice. Te se namreč nekontrolirano vključujejo v elektro proizvodnjo, kakor pač piha veter, in zato lahko pripomorejo k destabilizaciji omrežja.

V kontekstu projekta vetrnic na Volovji rebri velja omeniti članek »Z Volovje rebri se napajata Bistrica in Podstenjšek« (Delo, 21.12.2006), iz katerega izvemo, da je Volovja reber tudi vodni vir za Ilirsko Bistrico, kjer se občani, ker jim je obljubljen denar, zavzemajo za ta projekt. Ne glede na to, kaj bodo dejali sedaj, ko je njihova oskrba z pitno vodo ogrožena, bo poučno spremljati ukrepe pristojnih okoljevarstvenih inštitucij. Na vodovarstvenih območjih so po zakonu vsi gradbeni posegi prepovedani, torej vetrnic na Volovji rebri ne bi smeli graditi. Menim pa, da bodo, kot v primeru TNP, inštitucije zakon kršile tudi tu in gradnja se bo začela.

Oba projekta, ki vsebujeta nespoštovanje mednarodnih in nacionalnih zakonskih določil o TNP in o Volovji rebri, sta se začela pod prejšnjo vlado. Beremo, da LDS razpada, dve glavni frakciji se grizeta na življenje in smrt. Človek bi mislil, da bodo skupaj z LDS razpadli tudi njihovi projekti, vključno z nespoštovanjem zakonov o TNP in projekta Volovja reber. Vendar se zdi, da je razpad LDS le politična fasada, projekti pa, ki žive od finančnih tokov, ki se še vedno, kot voda z Volovje rebri, pretakajo pod zemljo, gredo neovirano naprej.

Počasi gremo z Balkana v Evropo in menim, da je zelo verjetno, da bodo buldožerci iz TNP in njihovi institucionalni podporniki doživeli svoj evropski pravni dan, graditelji vetrnic na Volovji rebri bodo pa uvideli, da je za njih bolje, da jih tam poderejo in zgrade drugje. Zaenkrat pa, nismo še čisto v Evropi, božji mlini meljejo počasi.

Andrej Aplenc, Ljubljana

eXTReMe Tracker