Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Denarja premalo še za redno delo

sreda, 1. avgust 2012, ob 05:27, Domen Zupan, ogledov: 1187

Gorenjski glas - Mateja Rant: Na seji sveta Triglavskega narodnega parka so potrdili osnutek načrta upravljanja ter rebalans programa dela in finančnega načrta za letos.

Bled - Z rebalansom državnega proračuna so javnemu zavodu Triglavski narodni park (TNP) dodelili milijon evrov manj denarja, kot so načrtovali v programu dela, ki ga je svet TNP potrdil konec lanskega decembra. »Dodatno bi potrebovali vsaj še tristo tisoč evrov, da bi omogočili nadaljevanje evropskih projektov, normalno delovanje zavoda in izvedbo programskih nalog, za katere so bila že odobrena in črpana sredstva v okviru začasne pogodbe o financiranju,« je opozoril direktor javnega zavoda TNP Martin Šolar.

Javnemu zavodu TNP so z rebalansom ukinili sredstva za izvedbo programov po zakonu o TNP, niso jim zagotovili sredstev za lastno udeležbo v mednarodnih projektih, zmanjšali pa so jim tudi sredstva za izvajanje redne dejavnosti. Proračunska sredstva v višini 1,4 milijona evrov, opozarja Šolar, zato ne zadoščajo niti za redno delovanje zavoda, saj je uveljavitev zakona za uravnoteženje javnih financ prinesla bistveno manjše zmanjšanje plač, kot so predvideli v prvotni oceni. Za redno izplačilo plač jim tako zmanjka dobrih 75 tisoč evrov, za odobrene in tekoče mednarodne projekte slabih 90 tisoč evrov, še 125 tisoč evrov pa za programske naloge, za katere so bila že odobrena in črpana sredstva v okviru začasne pogodbe o financiranju. Glede na rebalans letošnjega finančnega načrta pa ne bodo izved­li vseh načrtovanih nalog, med katerimi so na primer odkupi zemljišč, del programa celostnega trajnostnega razvoja in ohranitve poseljenosti, nadgradnja parkovne infrastrukture, priprava nekaterih novih zloženk ter izvajanje del in nalog, povezanih z mednarodnimi obveznostmi. Svetniki so na seji potrdili tudi osnutek načrta upravljanja, s čimer so storili prvi formalni korak v postopku njegovega sprejemanja. Osnutek bodo posredovali lokalnim skupnostim, ki bodo podala svoja mnenja, jeseni bodo pripravili forum zainteresirane javnosti, nato pa bo sledila javna razgrnitev s predstavitvami po lokalnih skupnostih. »Predvidoma čez pol leta naj bi svet zavoda obravnaval predlog načrta upravljanja, ki ga mora nato potrditi še vlada,« je pojasnil Šolar.

Mateja Rant
foto: arhiv GG

Oznake: TNP
eXTReMe Tracker