Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 18.11.1991

  18.11.1991


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 Vir: arhiv planID

 

ponedeljek, 18. november 1991, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 2191

Delo, Šport: ... Sam po novi smeri čez Z steno Anapurne

Slavko Svetičič opravil imeni­ten solo vzpon - Vihar mu je preprečil pot na vrh
LJUBLJANA - Slavko Svetičič je sam preplezal novo smer v zahodni steni Anapurne (8091 m), vihar pa mu je preprečil vzpon na vrh.
27. 10. se je odpravil iz baznega tabora. Del poti ga je spremljal sirdar, a je moral zaradi težkega terena kma­lu nazaj. Svetičič je bivakiral 5150 m visoko na ledeniku tik pod steno.
28. 10. zjutraj je začel po Messnerjevi smeri in v dobrih razmerah dose­gel 6200 m, kjer je prespal v šotorčku.
29. 10. je z Messnerjeve smeri zavil naravnost navzgor v steno trdega ledu z naklonino do 70°. Bivakiral je 6900 m visoko.
30. 10. se mu je na levi odprl lep prehod na steber in po razmeroma lahkem svetu je dosegel višino 7300 m, kjer je zaradi mraza in vetra nekaj časa bivakiral. Nadaljeval je po ska­lah, pokritih s pršičem (V, 70°) in pozno zvečer našel dober prostor za bivak, 7800 m.
31. 10. se je po razu poskusil prebiti naravnost proti vrhu, vendar je bil veter premočan in v strahu za prste je sestopil in še enkrat bivakiral na istem mestu.
Zato je 1. 11. prestopil levi raz za­hodne stene v severno pobočje in po Nizozemski smeri dosegel tabor 1, 2. 11. pa bazni tabor, kjer pa ni bilo nobenega človeka več in tudi šotora ne. Nenehno je snežilo in s težavo se je prebil v dolino. Vasico Lete je do­segel 5. 11., skupaj s kolono nosačev šel v Katmandu, od koder bo prihod­nji teden odpotoval domov.
Smer je visoka 2600 m, težka V z največjo naklonino 70° in pov­prečno 50 - 60°. Razmere v sami steni so bile dobre z zmerno nevarnostjo padajočega kamenja, sicer pa je bilo zelo mrzlo in vetrovno.
Edini, ki je po zahodni steni doslej priplezal do vrha, je bil Messner spo­mladi 1985, vendar je iz same stene izstopil v njenem desnem, nižjem de­lu, še daleč od vrha. Prav tako v des­nem delu so dvakrat poskusili Franco­zi - drugič so dosegli vršni rob stene, levo od Svetičiča pa Švicarji 1984, vendar smeri niso dokončali.
Ob velikem uspehu Slavka Svetiči­ča ostaja vrh Anapurne eden od zad­njih dveh osemtisočakov, na katera Slovenci še nismo stopili. Drugi je K 2, kjer je pred leti Tomo Česen prav tako preplezal lepo novo smer in z vi­šine 7900 m sestopil po klasični smeri. Do leta 1993 - za stoletnico sloven­ske planinske organizacije - bo treba ta dolg do klasičnega alpinizma izpol­niti. Na sliki: zahodna stena Anapurne z vrisano smerjo vzpona in bivaki Slavka Svetičiča.

TONE ŠKARJA

Trenerji in prireditelji o novem pravilniku
Podkomisija za športno plezanje va­bi vse trenerje in prireditelje tekmo­vanj za mlade plezalce na sestanek, ki bo 20. novembra ob 19. uri v prosto­rih PD Kranj, Koroška cesta 27. Na podlagi dosedanjih izkušenj se bo oblikoval nov pravilnik o organizaciji in sojenju tekmovanj za mlade plezal.

N. R.

Janez Jeglič uspešen v stenah in plezališčih
V jesenski sezoni je sam ali s soplezalci opra­vil precej zahtevnih vzponov obeh vrst
KRANJ - Janez Jeglič, član AO Domžale (poleg njegove firme PAP-lntel mu je letos priskočil na pomoč tudi Petrol), je tudi v minuli jesenski sezoni med treningi v plezališčih opravil sam ali s soplezalci precej zahtevnih vzponov v visokih stenah. Tako je v začetku septembra sam prosto (obe sta prvi solo prosti ponovitvi) splezal Perčičev steber in Pasjo smer (obe v steni Vežice, obe ocenjeni VIII-). Potem sta skupaj s Silvom Karom (prav tako AO Domžale) 18. septembra v severni steni Šit preplezala novo smer, ki poteka desno od Čmrlja. Imenovala sta jo Čubi, visoka je 500 metrov in ocenila VIII-. Plezala sta 9 ur in pol, za ponavljalce pa priporo­čata jeseničane, profile in friende.
Štiri dni kasneje je Jeglič z Mihom Praprotnikom (AO Matica) opravil 1. ponovitev smeri Žaumak-Nervo v Ve­žici. Razen enega mesta sta vso smer splezala prosto (VIII+/IX-, AO). Vi­soka je 170 metrov, vsa pa je tudi opremljena s svedrovci. Še istega dne sta ponovila Črno mačko v isti steni (Jeglič na pogled, Praprotnik z rdečo piko). To je bila 2. prosta ponovitev in prva na pogled (VIII+).
Potem sta oba 25. septembra prva ponovila smer Butnskala v Sitah (VIII+ 2, 220 m, 5 ur in pol). Dober mesec pred njima (10. avgusta) sta jo kot prva splezala Silvo Karo in Alma Ušeničnik, poteka desno od vstopa Čmrlja in smeri Čubi. Konča se na sredini stene oziroma pri stiku z vari­anto Kambič-Ribarovič. Klini na ključnih mestih so ostali, ponavljalcem priporočajo še kakšen jeseničan in profile. Smer je zelo lepa, tudi ska­la je dobra.
28. septembra pa je Jeglič plezal sam in opravil 1. solo (2. prosto in 3. ponovitev nasploh) Črne lepotice (VIII—) v Vežici. Skoraj vsi klini so v smeri. In še pregled njegovih boljših vzpo­nov v plezališčih, vsekakor najboljši je ponovitev smeri Sonce v očeh (X—) v Mišji peči, kjer je ponovil tudi Preobrazbo (IX/IX+). V Ospu je splezal Poročno noč, Jonagold in Magično gobo (vse z oceno IX) v veliki steni. V Bohinjski Beli je ponovil Adrio (IX/IX+), v Dolžanki Bogove (IX+), v Vipavski Beli Črne čipke (IX), sku­paj z Mihom Praprotnikom pa sta pro­sto ponovila še Tržaško zajedo (VI-II+/IX-) v Ospu. V Kotečniku pa je na pogled ponovil Lastovki v slovo (VIII+).

T. Č.

Tadej Slabe proti 11. stopnji
Tadej Slabe, eden naših najboljših športnih plezalcev in najuspešnejši tekmovalec, je 11. t. m. v Mišji peči pri Ospu preplezal novo smer »Za staro kolo in ...« in jo ocenil z 8b+/ 8c (X+/XI-). Smer poteka po stropu spodmola, je povsem naravna, majhni oprimki pa zahtevajo moč prstov in zbrano plezanje. Težavnost je strnje­na, zelo zahtevno pa je tudi vpenjanje vrvi, saj se padci med vpenjanjem končajo tik nad tlemi. Izjemno zah­tevnost plezanja potrjuje tudi ocena, ki ji daje prvenstvo v naših stenah.
Kot pove že ime, bo smer moč še podaljšati. Zdaj vodi do luknje v ste­ni, ki nudi tudi logičen zaključek. Sla­be je že preplezal tudi nadaljevanje, ki ga ocenjuje z 8a+ (X-) in ga poskuša priključiti že preplezani smeri.

N. R.

Prvo prvenstvo Slovenije za mlade plezalce
V Domžalah že potekajo priprave na prvo prvenstvo slovenskih osnovnošolcev v športnem plezanju. Tekma bo 30. t. m. v domžalski Hali komu­nalnega centra, s pričetkom ob 9.30. Otvorili jo bodo cicibanke in cicibani (letnik 1980 in mlajši), v nadaljevanju pa bodo nastopili še deklice in dečki (letnika 1979 in 1978) in dekleta in fantje (letnika 1977 in 1976). Za naj­boljše iz vsake kategorije imajo prire­ditelji že pripravljene pokale, priznanja in praktične nagrade. Vsi mladi, ki bi se želeli potegovati za naslov slo­venskega prvaka v športnem plezanju, se lahko do 25. t. m. prijavijo na naslov: Silvo Karo, Simona Jenka 10, 61230 Domžale. Prijavi je treba doda­ti dokazilo o plačani štartnini (150 SLT) na žiro račun št.: 50120-678-55312 PD Domžale.

N. R.

Oznake: ALP, AN, HIM, PLE, PrV
eXTReMe Tracker