Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 05.08.1991

  05.08.1991


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 Vir: arhiv planID

 

ponedeljek, 5. avgust 1991, ob 11:03, Boris Štupar, ogledov: 2423

Delo, Šport: ... Solo vzpon Pavleta Kozjeka v severni steni Huascarana

V dveh dneh je preplezal prvenstveno smer v steni najvišjega vrha Peruja in Cordillere Blance - V severni steni je to druga smer
KRANJ - V Južno Ameriko je Pavle Kozjek (AO Matica) odpoto­val skupaj s Petrom Podgornikom (AO Nova Gorica), kjer sta imela najprej v načrtu prvenstveno smer v južni steni Aconcague. Zaradi vremena in bolezni s tem načrtom ni bilo nič, potem pa sta odšla vsak po svoje.
Podgornik je odšel v Patagoni­jo, kjer je splezal novo smer v Cerro Adele, o čemer smo že poročali. Kozjek pa je odšel v Cordillero Blanco. V Huaraz je prišel 3. julija in šest dni kas­neje opravil aklimatizacijsko tu­ro na 5686 metrov visoki Vallunaraju. Zadnjih 300 metrov vzpona je predstavljalo skalno plezanje IV. in V. težavnostne stopnje.
13. julija je vstopil v severno steno Huascarana (6768 m), natančneje v severno steno njego­vega južnega vrha. Tam je začel že lani, vendar je vzpon takrat prekinil zaradi padajočega ledu in kamenja. Letos je bilo vreme precej hladno, vendar nestabil­no. Prvi dan je bivakiral približ­no 300 metrov nad vstopom, na­slednji dan pa je potem Sloven­sko smer priključil Francoski (splezal jo je leta 1984 Benoit Grison, odlični francoski alpi­nist, ki se je kasneje ponesrečil) smeri. Zaradi negotovega vremena Kozjek ni tvegal še enega bivaka, ki bi ga verjetno potreboval za vrh, zato je sestopil po isti smeri nazaj. In res se je slednji dan vreme že popolnoma pokvarilo.
Nove smeri, ki je kot reče šele druga v tej steni, je za približno 1000 metrov (med 5100 in 6100 metri). Efektivnega plezanja je bilo 8 ur in pol, težave je Kozjek ocenil V,80°ostalo od 60 do 65° naklonine.
Poleg vsega je imel v Huarezu tudi tri predavanja z diapozitivi iz Slovenije, Himalaje in Patagonije, ki so vzbudila veliko zanimanja. Plezanje Pavleta Kozjeka v Južni Ameriki so omogočili Zavod Republike Slovenije za statistiko, PD Ljubljana Matica Papi Sport (Italija) in IAO Pečjak.

T.Č.

Manitua v Grandes Jorasses
LJUBLJANA - Zadnji ve­liki problem stene Grandes Jorasses v Crozovem stebru, toč­neje v njegovem levem mono­litnem bloku (na sliki), s kate­rim je opravil Slavko Svetičič, je bil že dolgo časa znan alpini­stom, a se ga pred Svetičičem še nihče ni resno lotil. Svetičiča je pri plezanju opazil Patrick Gabarrou, eden največjih francoskih alpinistov, o tem pa je obvestil uredništva časopi­sov, revij, radia in televizije.
Naredil je pravo »paniko«, pravi Svetičič. Francozom je bilo posebno všeč, da je vzpon potekal »naravno« brez rekla­me, brnečih helikopterjev, snemalcev, skratka skromno, v najboljši tradiciji klasičnega alpinizma. Svetičič je imel intervjuje za reviji Alpi-Rando in Vertical, dnevno časopisje, radio in TV. Dostojno je pred­stavil Slovenijo, slovenski alpi­nizem in sebe.
V peruanskih Andih name­rava Svetičič preplezati dve novi smeri, in sicer v južni ste­ni Tauliraju in severni steni Cocraraju. Jeseni pa v Himala­jo, v zahodno steno Anapurne. Ta slovita stena je že dolgo na očeh naših alpinistov. Zadnji, ki je imel načrte z njo in jih potem opustil, je bil Tomo Česen. Svetičič je poskusil že prejšnjo zimo v okviru zagreb­ške odprave. Ta je odnehala na normalni smeri že v začetku in tako je moral brez zaledja in možnosti vrnitve odnehati tudi Svetičič. Zdaj se pripravlja tu­di na solo sestop po sosednji smeri. Ker je zaradi vojne in predvsem zaradi splošnega propada Jugoslavije letos za denar še posebej težko, bo Svetičičev poskus verjetno edi­na slovenska alpinistična akcija v Himalaji. Ker bo sam, ne bo predrag in komisija za odprave v tuja gorstva pri PZS bo napela vse moči, da ga dostojne podpre. Pri tem računa na uspešno prodajo reprezentančnega koledarja »Slovenija; 8000«, reprezentančnega po vrhunski izvedbi, po predstavi naših najuspešnejših alpinistov na osemtisočakih.

T. Š

Iz poročil odsekov
Matjaž Wiegele (AO Kamnik) je v navezi z Daretom Juhantom (AO Litija) prosto ponovil Zaje­lo usmiljenja (VII) v Vežici. Potem sta se oba odpravila v Dolomite in v Cima Scotoni v 7 urah ponovila znano smer Lacedeli-Ghedina. Wiegele je smer plezal prosto (VIII-), pravi pa, da bi najtežje mesto pri nas verjetno imelo nekaj nižjo oceno.
V domačih stenah je Wiegele nato v navezi z Andrejem Zabretom (AO Kamnik) prosto pono­vil še Kramar—Močnik v Vežici, z Juhantom pa sta prosto ponovila še Meč v M. K. Mangrtu.

T. Č.

RHM 1991
Letošnje mednarodno srečanje alpinistk bo od 24. avgusta do 1. septembra v Nemčiji, in sicer, na področju Wettersteina in Karwendla (približno 15 km od Garmisch-Partenkirchna). Dodatne informacije dobite pri Ines Božič tel. 061 344-000), povejmo pa le to, da je plezanje možno tako v visokih stenah kot tudi v plezališčih.

T. Č.

Šola v Nepalu
V soboto bo v Nepal odpoto­vala skupina alpinističnih inštruktorjev, da bo z vzgojo 12. generacije nepalskih gorskih sodnikov nadaljevala poslanstvo, ki ga Planinska zveza Slovenije bolj ali manj uspešno, vedno pa s finančnimi težavami, opravlja že od leta 1979 naprej. Vseh in­štruktorjev, ki jih vodi Marko Štremfelj, bi moralo biti šest, a za zdaj ni dovolj denarja niti za štiri, kar je res minimum za uspešno izvedbo tečaja. Če vemo, da so stroški celotnega teča­ja s potjo vred le 10.000 USD, naš letni delež vzdrževanja stavbe pa 5.000 USD, potem je to gotovo ena najcenejših od učin­kovitih in koristnih oblik medna­rodnega sodelovanja. Komisija za odprave se zaveda odgovorno­sti, ki jo predstavlja prevzeta ob­veznost, in poziva vse, ki to ho­čejo in zmorejo, da z denarnimi prispevki na tekoči račun PZS št. 50101-678-47046 z oznako »šola Nepal« pripomorejo k izvedbi te plemenite akcije.

Srečanje v Chamonixu
Prihodnje leto 1. in 2. februar­ja bo v Chamonixu zasedala ekspedicijska komisija mednarodne planinske zveze UIAA. V pro­storih francoske šole za smučanje in alpinizem ENSA bi ob tej pri­ložnosti radi zbrali kar največ predstavnikov včlanjenih organi­zacij, po možnosti iz vseh držav, ki so povezane z UIAA.

Koledar 92
Na Planinski zvezi Slovenije je že mogoče dobiti koledar s pos­netki slovenskih gora Srečno v gorah 1992. Na 13 listih ima 49 barvnih reprodukcij, format je 32x47 cm s 5 cm širokim pasom za dotisk firme. Sedaj je cena 100 din za izvod, vendar bo po 1. septembru verjetno dražji.
V pripravi je reprezentančni koledar s prikazom največjih uspehov in portreti naših alpini­stov z naslovom »Slovenija 8000«. Količina bo omejena, iz­delava vrhunska, cena še ni zna­na, vendar bo višja od množične­ga planinskega tiska. Format bo 50x35 cm z dodatnim pasom 50x8 cm za dotisk. Oba koledarja bosta imela spremni tekst v slovenskem in angleškem jeziku. Ker predstav­ljata lepote in uspehe naše domo­vine, sta zelo primerno darilo tu­di za tujino.
Do konca avgusta zbiramo prednaročila z 10% popustom na končno ceno.
Naslov za naročila: Planinska zveza Slovenije, Koledar, Dvoržakova 9, 61000 Ljubljana.

Zbornik»Iwa To Yuki '90«
Čeprav velika večina alpini­stov ne obvlada japonskega jezi­ka in njihovih pismenk, je revija Iwa To Yuki močno v čislih po vsem svetu. Skoraj ni revije, ki bi se ponašala s tako obilico »alpini­stičnih« fotografij (takih, ki alpi­nistu lahko izpričajo kaj več, ne le pogled na goro), ki so vrhu tega seveda še dopolnjene z vri­sanimi smermi in raznimi shema­mi. To je revija, ki je vrhu vsega še najbolj ažurna (med prvimi prinaša celotne sezname uvrsti­tev z vseh pomembnejših tekmo­vanj).
Posebnost je tudi njihov zbor­nik, ki na 200 do 300 straneh prinese vse, kar je bilo bistvene­ga med letom, z vrsto naslovov in indeksom; tudi angleški povzetek je navadno nekoliko obsež­nejši.
Ob izjemnih fotografijah sten v skupini Trango in pregledu je v oceni sezone ne prvem mestu še vedno Lotse in njegova južna stena ter Tomo Česen. Med prvi­mi, ki jih posebej predstavijo, sta Janez Jeglič in Silvo Karo itd. V pregledu najpomembnejših dogodkov pa so - vsaj na kratko povzeti - tudi vsi, ki smo jih lani posredovali javnosti (marsikateri dosežek pa je omenjen tudi iz prejšnjih let). Tudi med posebej zapisanimi sodelavci revije je precej naših imen.

FRANCI SAVENC

Tri ameriške odprave
Ameriška alpinistična odprava, ki jo je vodil Mark Hesse je po severnih vesinah Everesta dosegla višino 7800 m. Dve drugi ekipi iz ZDA pa sta se namenili na sedemtisočak Čangce. Uspela je le ena (vodja Paul Phoy), ki preplezala novo smer v JV steni.

Tudi tibetanska stran
Ostanki, ki jih za seboj puščajo odprave, postajajo vse večji problem Himalaje, še posebej najbolj obiskanih osemtisočakov. O nekaterih »odpravah«, ki so bile namenjene samo zbiranju in odstranjevanju odpadkov, smo že poročali. MacKounlev in Nickel sta se odločila sedaj za tibetansko stran Everesta. Njuna skupina bo odpadke odnašala do samostana Rongbuk, kjer jih bodo »predelali«.

Oznake: ALP, AN, BIB, PrV, VTG
eXTReMe Tracker