Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 15.07.1991

  15.07.1991


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 Vir: arhiv planID

 

ponedeljek, 15. julij 1991, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 2339

Delo, Šport: ... Mednarodna licenca za plezalce

Svetovno prvenstvo v Frankfurtu bo od 2. do 6. oktobra - Paralelna tekma
LJUBLJANA - V Bardonecchii je bil sestanek CEC UIAA, ki se ga je udeležil tudi naš predstavnik - Ivica Piljič. Tekme za svetovni pokal, ki letos potekajo že tretjič, bližajoče se prvo svetovno prvenstvo in olimpijske igre, dajejo pečat tej športni komisiji.
Na žalost je Jugoslavija na prvem mestu njenih dolžnikov, saj še vedno nismo plačali štartnin za svetovni po­kal leta 1989. Skrajni rok za plačilo je konec letošnjega oktobra.
Po novem mora vsak reprezentant in plezalec, ki misli tekmovati na mednarodnih tekmah, imeti uradno overjeno mednarodno licenco. Pogoj za pridobitev licence je zadovoljivo zdravstveno stanje tekmovalca, njego­vo zavarovanje in plačilo 10 SF za izdajo dokumenta. JUSPEK bo po­datke za licenco sprejemal le še do 30. t. m., zato vsi, ki niste člani naše reprezentance, pa imate v načrtu ude­ležbe na open tekmah, čim prej pošlji­te zahtevane dokumente na PZS.
Znan je tudi najnovejši spored sve­tovnega prvenstva v Frankfurtu: tekmovanja bodo od 2. - 6. oktobra, v četrtfinalih bodo plezali na pogled, finalisti pa se bodo pomerili v dveh sme­reh, eni na pogled in drugi po predhodnem študiju smeri. 3. oktobra bo tudi tekmovanje v paralelnem hitrostnem plezanju.
Na sestanku so prisotni sprejeli tudi urnik tekem do leta 2000. Svetovna prvenstva bodo vsako drugo leto (1991, 93, 95 ...), ravno tako konti­nentalna (1992,94,96 ...). Glavni cilj je udeležba na zimskih olimpijskih igrah 1994 in 1998, ter letnih 1996 in 2000. Za organizacijo mladinskega svetovnega prvenstva leta 1992 pa se je javila Švica in bila soglasno spreje­ta.

N. R.

Največje dejanje v francoskih Alpah
Slavko Svetičič sam preplezal prvenstveno smer v severni steni Grandes Jorasses - V Peru
LJUBLJANA - V dneh od 7. do 9. t. m. je Slavko Svetičič sam preplezal prvenstveno smer v severni steni Grandes Jorasses. Gre za veliko monolitno steno v levem boku stebra Pointe Croz, zadnji veliki problem celotnega ostenja.
Že prejšnji dan je znosil opre­mo v vznožje stene, vstopil pa je 7. julija ob 8. uri zjutraj. Do ve­čera je splezal štiri raztežaje z oceno 6c in A2 ter bivakiral na ozki polički. Naslednji dan je zmogel sedem raztežajev z oce­no 6c in A3 ter bivakiral v viseči mreži. Za tretji dan mu je ostal še najtežji raztezaj (A3+) do raza stebra, kjer je pustil odveč­no opremo in splezal po klasični Petersovi smeri na vrh. Po njej je tudi sestopil v vznožje.
Celotna stena je visoka 1200 m, Svetičičeva prvenstvena smer Manitua pa obsega spodnjih 700 m s splošno oceno VII+, A3 v skali ter 70° v ledu. Monolitna stena je podobna severni steni El Capitan, le da je zaradi nadmorske višine in lege zahtevnej­ša. Vendar je smer zelo lepa in logična, sodi Svetičič.
Svetičičev uspeh je zelo pri­tegnil francoske medije, saj gre gotovo za letošnje največje alpi­nistično dejanje v francoskih Al­pah. O podvigu je obširno poročal časopis Le Dauphine, televi­zija v Grenoblu in radio. V ra­dijskem intervjuju je moral Sve­tičič najmanj toliko kot o svojem vzponu pojasnjevati prizadeva­nje Slovenije za samostojnost.
Iz Chamonixa bo Svetičič od­potoval v Peru, kjer naj bi v An­dih preplezal vsaj dve prvenstve­ni smeri. Znano je, da je glavni cilj njegove letošnje sezone zahodna stena Anapurne v nepalski Himalaji.

T. Š.

Zimski Nanga Parbat
Zimska sezona postaja vedno bolj aktualna tudi v Pakistanu. Angleško-poljska odprava, ki jo je vodil Maciej Berbeka je zadnjo zimsko sezono poskušala vzpon na Nanga Parbat (8126 m). Izbrali so si Rupalsko steno, v ka­teri so po JJV razu dosegli 6600 m.

Druga ponovitev Obraza v Planji
Smer, ki sta jo leta 1982 v severni steni Planje prva splezala Franček Knez in Jože Zupan, dve leti kasneje pa kot prva ponovila Rado Fabjan in Igor Škamperle, ima od 6. t. m. tudi prvo prosto ponovitev (in skupno dru­go). Opravil jo je Bojan Počkar (AO Železničar) v navezi z Andrejem Ga­sparijem (AO Rašica). Težave v prvi polovici smeri segajo do VI-, zgornja polovica pa je bistveno težja in poteka po najbolj izpostavljenem delu stene, kjer je potrebno splezati 5 težjih raztežajev. Počkar, ki je plezal na pogled, jih je ocenil: VII-, VII + , VIII-, VI + in VIII. Za 500 metrov visoko smer, v kateri je bilo 8 klinov, sta potrebo­vala 6 ur plezanja.

T. Č.

Nova smer v Rušici
Benjamin Ravnik in Peter Ramuš (oba AO Jesenice) sta 26. junija opre­mila in splezala novo smer v južni steni Rušice. Nove smeri je sicer samo 2 raztežaja, vendar jo oblikuje lepo plezanje. Poteka desno od Age, od katere se odcepi po dveh raztežajih. Smer za prijatelje, kot sta jo imenova­la, je visoka 70 metrov, v njej je 17 svedrovcev in 3 klini. Ocena prvega raztežaja je VIII-, težave v drugem pa so VII. Takoj za njima sta smer še istega dne ponovila Jani Cerar (na pogled) in Daniel Čemuš (oba AO Domžale).

T. Č.

Master v Španiji razočaral
Letošnji Master najboljših športnih plezalcev na svetu v La Ribi je bil 22. in 23. junija. Po besedah nekaterih tekmovalcev je bil izredno slabo organiziran. Pravijo, da so bile smeri pre­cej slabe in tudi stena jih je razočara­la. Vrhu vsega pa je tekmovanje pote­kalo praktično brez gledalcev. Na fi­nalni del je menda prišlo le 300 gledal­cev in glede na splošni vtis tekmova­nja so nekateri najboljši izrazili dvom, da bi prišli na tekmo tudi prihodnje leto. Če jih seveda ne bodo premami­le dovolj visoke nagrade. Sicer pa je bil vrstni red letošnjega tekmovanja naslednji. Po moških je zmagal nem­ški plezalec Štefan Glowacz, drugi je bil Francoz Francois Legand (oba sta imela isto višino, vendar je bil Glowacz za nekaj sekund hitrejši), tretji pa prav tako Francoz Francois Lombard. Pri ženskah je zmagala Franco­zinja Nanele Ravbaud, druga je bila presenetljivo Susi Good iz Švice, tret­ja pa domačinka Ana Ibanez. Lynn Hill je bila tokrat slabša kot običajno in je zasedla četrto mesto.

T. Č.

Novice AO Žiri
Tone Tavčar in Klemen Demšar sta 23. junija ponovila Resnikovo smer (VI, V) v Križevniku, Marko in Mirjam Čar pa istega dne Direktno vari­anto Kramarjeve smeri v steni Kogla.

T. Č.

V Cordilleri Blanci
Celjana Franc Horvat in Joco Razpotnik sta prva, ki sta se nam letos javila po obisku perujskih gora. Prvo aklimatizacijsko turo sta opravila 19. maja v Cordilleri Negri; povzpela sta se na vrh Japrujirca (4622 m). Nada­ljevala pa sta 22. maja s pristopom na Uros (5350 m) v dolini Ishinca. Pove­dala sta, da sta imela enkratne razme­re na severni strani gore pa tudi lede­nik je bil polno zasnežen.
Po nekajdnevnem počitku sta nada­ljevala pot v dolino Paron. Tu sta 30. maja v slabih razmerah (pršič) dosegla še svoj glavni cilj - preplezala sta južno steno Artensonraja (6025 m). Na vrhu sta bila dokaj kasno, zato sta morala pred sestopom (v snežni luknji na višini 6000 m) bivakirati. Drugi dan je bilo še slabše in sestop sta končala že v pravem viharju. Vreme jima je zagodlo tudi ob koncu, ko sta se hotela povzpeti še na Alpamayo.
V Huarazu sta se srečala tudi z An­gležem, ki se je predstavil za avtorja novega alpinističnega vodnika za Cordillero Blanco. Med drugim jima je povedal, da našim »ne priznavajo« pr­venstva za (Kranjsko) smer v steni Alpamaya, ker da so se spuščali ob vrvi - avtorstvo za to smer naj bi menda imeli Francozi (1980). In v vodniškem uradu sta odkrila (pri nas doslej neznan) francoski eklektični vodnik »Les Cordilleres du Perou« Ph. Beauda, ki ga pa žal nista mogla kupiti. (Ga morda kdo pri nas le že ima - prosimo za sporočilo.)

FRANCI SAVENC

Tekma za pokal Bohinja
V bohinjskem hotelu Pod Voglom, že teče prvi teden plezalnega progra­ma za vse, ki bi radi aktivno preživeli svoj dopust. Medtem, ko se prva sku­pina spoznava z užitki športnega ple­zanja, pa organizatorji (turistična or­ganizacija Alpinum in trgovina s pla­ninsko, alpinistično in plezalno opre­mo Montana), pod vodstvom Sreča Rehbergerja, pripravljajo tekmovanje na umetni steni pri hotelu Pod Vo­glom
Na tekmi, ki bo 21. t. m., ob 10. uri, lahko nastopijo vsi, ki so stari do 20 let, razdeljeni pa bodo po kategorijah. Poleg pokrovitelja turistično – plezalnega programa, Žita Gorenjka iz Lesc, bo tekmo podprla tudi čevljarna
Ratitovec iz Železnikov.
Prijave sprejema Alpinum, na tele­fonski številki 064/723-441 do srede, 17. julija.
Pa še razveseljiva novica za vse ple­zalce iz bližnje okolice Bohinja: lahko se udeležite le vsakodnevne plezalne šole, ki traja od 9. do 18. ure, vsak dan od 14. julija do 14. avgusta. Cena enodnevnega plezanja pod strokov­nim vodstvom je 190 din, to pa je tudi idealna priložnost za spoznavanje sten v Bohinju in pripravo na jesenska tek­movanja.

R. R.

Pico Cao Grande
Alpinisti so znani po tem, da si žele nove in nove izzive; vzpon je več vre­den če je prvi ... Japonski alpinisti Yousuke Takahashi (25), Kenichi Morivama (23) in Natoshi Agata (21) so 1. marca letos opravili prvi pristop na Cao Grande (Veliki pes). Vrh, pravzaprav izrazit skalni rogelj, nadkriljuje otok Sao Tome (republika Sao Tome in Principe v Gvinejskem zalivu, zahodna obala Afrike), visok pa je le 663 m. Čeprav precej pora­sel ... je zahteval izredne napore. Da vzpon (po JZ steni/razu) ni bil kar tako priča tudi čas plezanja, 14 dni za 18 raztežajev.

Planinarske transverzale
Čeprav so v BiH izdali že prenekateri planinski (in tudi alpinistični) vodnik, kompleksnega le še nimajo. Planinska zveza Bosne in Hercegovi­ne že nekaj časa poskuša, žal pa le administrativno - pozivajo, z okrož­nicami in prek časopisov - naj PD in posamezniki pošljejo vsa gradiva, ki bi bila lahko zanimiva za to delo, da jih bodo zložili in izdali. V zadnji ru­briki »Planinske transverzale« je spet nov poziv, ob konstataciji: Rezultatov pa žal ni in ni in veliko vprašanje je, če taka pot sploh lahko vodi do uspeha!? Praksa iz drugih okolij pravi da ne.
Program proslave 100-letnice orga­niziranega planinstva v BiH (septem­bra 1992) je poverjen turistični agenci­ji Kompas, propaganda agenciji OSSA, predsednik organizacijskega od­bora bo član Predsedništva BiH Stjepan Kljujič... Bil je tudi že slavnostni sprejem v predsedstvu (udeležil se ga je tudi generalni direktor Kompasa Janez Pergar), na katerem so predsta­vili nekaj zamisli: Festival planinske pesmi, Svetovni pokal v vožnji z gor­skimi kolesi ipd.

F. S.

Klub Ekstrem
V Sofiji je bila 21. junija letos usta­novna skupščina kluba Ekstrem, ki jo je vzpodbudila redakcija bolgarskega tednika EHO. Klub bo deloval v se­stavu bolgarske turistične zveze in bo tesno sodeloval s sorodnimi, kot so Šest plus, Patriot in podobnimi, zdru­ževal pa bo vseh vrste ekstremistov, od alpinistov do kajakašev, padalcev ipd. Med člani iniciativnega odbora, ki mora pripraviti statut, so znana imena iz alpinističnega sveta, četveri­ca od njih je imela ob ustanovni skupščini tudi odmevno diapredavanje o vzponu na Fitz Roy.

Plezalni vrtec pri Preddvoru
Iz Preddvora zavijete proti Novi va­si in potem še nadaljujete po gozdni poti naprej. Vrtec so uredili člani AP Kranj. V njem so sicer večinoma lažje smeri, med njimi pa je sedaj ena bolj zahtevnih. Splezal jo je Nejc Zaplotnik in jo ocenil 8a+ (X-). Imenuje pa se Neodvisnost.

T. Č.

Lepote Soriške planine
Zaradi slabih izkušenj iz preteklo­sti, ko je imel Litostroj kočo na Sori­ški planini raje zaprto kot odprto, bi radi sporočili planincem in vsem ljubi­teljem narave, da je, odkar je kočo prevzela zasebna obrtnica, koča odpr­ta vsak dan od 8. do 23. ure. Poleg klasične gostinske ponudbe so na vo­ljo tudi prenočišča s popusti za otro­ke, upokojence in skupine. Ker na Soriški planini žal še ni telefona, lah­ko zainteresirani pokličejo Natašo Rehberger, tel. 061/442-577, int. 324, kjer bodo dobili informacije iz prve roke.

I. D.

Oznake: ALP, AN, PrV
eXTReMe Tracker