Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 16.09.1991

  16.09.1991


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 Vir: arhiv planID

 

ponedeljek, 16. september 1991, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1567

Delo, Šport: ... V Arcu sta letos zmagala Hirayama in Patissierova

Na elitnem tekmovanju v plezanju ob Gardskem jezeru presenetljivi rezultati in razplet v pretežnih smereh - 8000 gledalcev
ARCO - Tudi letos se je drugi septembrski konec tedna zbrala ob Gardskem jezeru svetovna plezalska elita. V soboto in nedeljo, 7. in 8. septembra, se je 15 plezalcev in 9 plezalk pomerilo na 21 m visoki umetni steni.
Na že tradicionalnem in utečenem tekmovanju Arco Rock Master je bila tudi letos predstava na najvišji ravni, zbralo se je vse najboljše, z izjemo angle­ških plezalcev. Stena je bila kot vedno na tem tekmovanju zelo spektakularna, smeri pa so bile po mnenju večine prisotnih malo pretežke, kar dokazuje tudi dejstvo, da je v dveh dneh tekmo­vanja samo Lynn Hill v nedeljo pre­plezala smer do vrha. Vseeno ji to ni bilo dovolj za zmago, saj je po vrsti let končno zmagala Isabelle Patissier, ki se je na tem tekmovanju že večkrat uvrstila na drugo mesto. Druga je bila Susi Good, ki tako po zmagi na tekmi za svetovni pokal v Clusonu potrjuje sedanjo odlično formo. Na tretje me­sto se je uvrstila Lynn Hill, ki pa je vseeno dokazala, da je še zmeraj čisto pri vrhu.
Pri moških je bil razplet dokaj pre­senetljiv. Po sobotnem delu tekmova­nja, ko so se plezalci pomerili v smeri »na pogled,« je vodil Legrand pred odličnim Špancem Aroceno in Cortijem. V nedeljo, ko je bila na vrsti naštudirana smer (za katero so imeli plezalci med tednom vsak po 35 minut časa), pa je prišlo do pravega preobra­ta: favoriti so padali kot za stavo in na koncu je nad vsemi zablestel Japonec Yuji Hirayama, ki si je z odličnim plezanjem v naštudirani smeri priboril zmago. Na drugem mestu je svojo pr­vo udeležbo na Rock Mastru v Arcu zaključil Španec Patxi Arocena, lan­skoletni zmagovalec in nesporni favo­rit Francois Legrand pa se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. Prav ta­ko so premalo za svoje zmogljivosti dosegli Raboutou (4.), Cortijo (6.) in J. B. Tribout (11), popolnoma pa je s svojo vrnitvijo v Arco po dveh letih odsotnosti razočaral Štefan Glowacz, šele 14.
Smeri so bile dobro pripravljene, a vendar malo pretežke, saj je prvi dan večina tekmovalcev tako v moški kot v ženski konkurenci zaključila svoj nastop v previsu na polovici ste­ne, kar se je ponovilo tudi v nedeljo, saj so se spet samo Hillova, Patissier in Good prebili čez polovico smeri. Pri moških sta le zmagovalec Hiravyama in petouvrščeni Rakhmetov naštudirala pravo kombinacijo gibov in se tako prebila do zgornje polovice smeri, 4-metrska streha na vrhu struk­ture pa je doživela obisk le dveh tek­movalcev ...
S tekmovanjem v Arcu se je tudi zaključil ciklus štirih tekem World Master Tour, katerega zmagovalca sta letos po preizkušnjah v La Ribi, Mauriennu in Serre Chevalierju ter zak­ljučnem tekmovanju v Arcu Francois Legrand in Nanette Ravbaud. Pri mo­ških je drugo mesto zasedel Didier Raboutou, tretje pa Glowacz. V žen­ski konkurenci pa se je na drugo me­sto uvrstila Hillova, za njo pa Susi Good. Kot je v Arcu že tradicija, je bilo v soboto zvečer na vrsti hitrostno tek­movanje, na katerem je petič zapored zmagal nepremagljivi Jacky Goddofe, ki je 18 m dolgo smer, ocenjeno 6b splezal v 16 sek., drugi je bil Salavat Rakmetov iz SZ, tretji pa Čertov (SZ). Kot že vsa leta je bila tudi tokrat publika v Arcu zelo številna in vseh 8.000 gledalcev je nedvomno prišlo na račun v dveh dneh izredno zanimive in razburljive predstave.
Končni vrstni red - ženske: 1. Isa­belle Patissier (F) 35,38 m, 2. Susi Good (CH) 34,82 m, 3. Lynn Hill (ZDA) 34,43 m, 4. Luisa Iovane (I) 24,21 m, 5. Robyn Erbesfield (ZDA), 23,79 m, 6. Anne Raybaud (F) 23,60 m, 7. Corinne Labrune (F) 22,64 m, 8. Anna Ibanez (E) 22,23 m, 9. Daniele Luzzini (I) 17,79 m;
Moški: 1. Yuji Hirayama (J) 34,00 m, 2. Patxi Arocena(E) 33,20 m, 3. Francois Legrand (F) 32,66 m, 4. Di­dier Raboutou (F) 32,57 m, 5. Salavat Rakhmetov (SZ) 31,44 m, 6. Robert Cortijo (F) 30.74 m, 7. Francois Lombard (F) 28,24 m, 8. Jim Kara (ZD) 25,68 m, 9. Jacky Godoffe (f) 24,72 m, 10. Jindrich Hudeček (CS) 22,99 m.

ERIK ŠVAB

Koristna brošura: Zdrav v gore in nazaj
Skupina štirih francoskih zdravnikov - alpini­stov pripravila izjemno poučno brošuro
Komisija za GRS je poleti pripravila prevod poučnega navodila Gore in zdravje, ki ga je za planince, predvsem pa tiste, ki zahajajo na gore nad 2000 metrov in zlasti za obiskovalce evropskih Alp, udeležence trekingov in odprav v tuja gorstva pripravila skupina štirih zdravni­kov alpinistov, članov zdravniške komisije Federation Francaise de la Montagne et de I'Escalade (FFME).
Vsebina brošurice bo nadvse kori­sten svetovalec vsakomur, ki se od­pravlja v svet višin, kjer najmanj polo­vica zboli za lažjo obliko višinske bo­lezni.
V prvem delu se seznanimo s po­sebnostmi gorskega okolja, z reakcijo telesa na pomanjkanje kisika, z opre­mo za hojo in bivanje v gorah. Zve­mo, kako je s cepljenjem zoper razne tropske bolezni, z obveznim zdravni­škim pregledom in obiskom pri speci­alistu in s telesnimi pripravami. Pisci podrobno obrazlože, kaj naj vsebuje osebna in skupna vrečka za prvo po­moč in nas seznanijo tudi s tlačno celico kot najnovejšim pripomočkom za odpravljanje posledic višinske bo­lezni. Drugi del obravnava bivanje na gori. Podrobneje opiše nenadno in kronično višinsko bolezen ter načine, kako ocenjujemo stopnjo višinske bolezni. Dokaj izčrpno so opisani pose­gi, ki nam pomagajo preprečevati obolenje za nenadno višinsko bolezni­jo. Spotoma se seznanimo s podhladitvijo, izčrpanostjo in omrznitvijo. Av­torji posebej opozarjajo na zaplete v tistih gorah, kjer ni na voljo GRS in posvetijo nekaj strani tudi higieni ozi­roma preprečevanju nalezljivih bolez­ni. Spričo pomembnosti zdravih nog, naletimo na praktično navodilo o imo­bilizaciji zvitega gležnja ter na podat­ke o ukrepih zaradi žuljev in postopkov pri glivičnih obolenjih stopal.
V prilogah dobimo odgovore na pet vprašanj, ki si jih marsikdaj zastavlja­mo ob različnih priložnostih, poveza­nih z zadrževanjem v gorskem svetu: kaj storiti, če gremo na poslovno po­tovanje v kraje, ki leže visoko nad morjem, kako je z otroki in nosečnica­mi v gorah, kaj nas čaka na trekingu (odpravi), kako ravnati, da bomo brez zapletov osvojili Mont Blanc.
Na zadnji in predzadnji strani pri­ročnika najdemo sezname najpomembnejših francoskih ustanov, ki se kakorkoli ukvarjajo z vprašanji o go­rah in zdravju, na voljo pa nam je tudi seznam nekaterih tovrstnih francoskih in angleških strokovnih knjig.
Komisija za GRS je brošurico na­menila svojim kadrom, zaradi po­membne in koristne vsebine pa jo pri­poroča prav vsem planincem, ki zaha­jajo v svet nad 2000 metri, v Alpe, na trekinge in na odprave.
Interesente, ki bi knjižico (36 stra­ni) radi nabavili, vabimo, da to pisno do 1. novembra sporoče komisiji za GRS, Dvoržakova 9, 61000 Ljub­ljana.

PAVLE ŠEGULA

ALPINISTIČNE NOVICE

Aktivni člani AO Nova Gorica
Zoran Skrt je v navezi z Iztokom Ipavcem ponovil Trentarski steber v SZ steni Planje (1. ponovitev, 500 m, VII), smer Comici-Dimai v Veliki Cini ter Cassinovo v Picolisimi (obe prosto). Sam pa je prosto ponovil Puntarsko v Vršacu (VII-), prav tako pa je prosto ponovil (prva ponovitev sploh) Leteče kočije v SZ steni Planje (550 m, VII). S Petrom Mežnarjem (Soški AO) pa sta plezala smer Philipp-Flamm v Civetti.
Peter Podgornik in Pavle Kozjek (AO Malica) sta 10. avgusta v severni steni Triglava splezala novo smer. Vstopila sta desno od Prusikove, pre­križala malo plezano Dular-Jeglič--Kunaver in končala na Zlatorogovih policah. Plezala sta 8 ur, višina nove smeri je 550 metrov, ocena VI+, ime­novala pa sta jo Težki časi.
Teden dni kasneje je Podgornik skupaj s Simo­nom Bizjakom plezal v Zidni steni (desno od SZ stene Planje). Nova smer Skrivnost mesečine poteka v le­vem delu stene in se odlikuje z odlično skalo v zgornji polovici: Ocena VI/V, višina 350 m, plezala pa sta štiri ure in pol.

T.Č.

Kategorizacija
Komisija za alpinizem obvešča vse alpiniste in športne plezalce, da je 5. oktober zadnji dan za oddajo prijav za kategorizacijo. Kandidati so dolžni poslati: osebni list (le tisti, ki kandidi­rajo prvič), prijavo vzponov na obraz­cu pregled opravljenih tur, sheme pr­venstvenih vzponov, izjave o načinu plezanja, športni plezalci, ki tekmuje­jo, pa vse rezultate uvrstitev na tek­mah za svetovni pokal 1990/91 in uvr­stitve na domačih veljavnih tekmah do 30. 9. 1991. Kategorizacijska sezo­na traja od 1. 10. 1990 do 30. 9. 1991, prijave za kategorizacijo pa je potreb­no poslati na KA PZS s pripisom za kategorizacijo ali osebno v roke Meti Vukič.
KA obvešča tudi, da bodo izpiti za alpiniste v sredini meseca novembra, še prej pa bo Podkomisija za vzgojo in izobraževanje sklicala sestanek z alpinističnimi inštruktorji.

Po južni Franciji
V začetku avgusta je skupina hrva­ških plezalcev obiskala nekaj plezališč južne Francije. Akcijo je podprla HPZ. S plezanjem so pričeli v Verdonu, kjer je Borsi Čujič ponovil smer Claudia (8a), Vlatkovič pa Cerenentala (7b) in Septieme saut (7b). V od­lično urejenem plezalnem centru Ouinsone so plezali na pogled: Čujić do 7b, Matkovič do 7b+, Slavica Stojakovič je ponovila Desespoir des singes (7b), Ivica Francceschi in Matko­vič pa Pistachie (7c). Za tem sta se Čujić in Stojakovićeva ustavila še v Sisteronu, Ceusu in v Val Durrance in plezala na pogled do 7a. Pri povratku čez Dolomite pa sta v Selli ponovila še pet razstežajev dolgo smer Traumpfeiler (na pogled 7a).

Tabor pod steno Vršaca
Soški alpinistični odsek je organiza­tor 3. alpinističnega tabora v spomin Marka Kogoja, ki bo od 20. do 22. t. m. pod severno steno Vršaca v zatre­pu Zadnjice.
Poleg že omenjene stene Vršaca so nad dolino, kjer bo izhodišče tabora, posebej zanimivi še južna stena Planje in severna stena Trentarskega ozebnika. Velja dodali, da so smeri v teh stenah zahtevne in da kot take zahte­vajo primerno pripravljenost. Organi­zator srečanja bo poskrbel za potreb­ne opise oziroma informacije o sme­reh v teh stenah.

T. Č.

Prosta ponovitev Debele Berte
V severni steni Šit nad Tamarjem sta Miha Kajzelj (AO Šmarna gora) in Boštjan Ložar (AO Matica) ponovila znano Debelo Berto. Kajzelj je smer plezal prosto in po njegovem mnenju so najtežji naslednji raztežaji: 1. razte­žaj (ki je v celoti opremljen) je ocenil VII+, 1. raztežaj (kjer je potrebno zabiti en specialni klin) je ocenil VI- II+, 7. raztežaj (kjer je tudi potrebno zabiti nekaj klinov za varovanje v si­cer krušljivi skali), je po njegovem mnenju VIII (ta raztežaj je plezal kot drugi) in 8. raztežaj (je opremljen) z oceno VII. 350 metrov visoko smer sta 4. t. m. plezala 8. ur.
Dva dni kasneje je Kajzelj skupaj z Alešem Bjelčevičem (AAO) plezal v severni steni Dolgega hrbta in oba sta opravila prosto ponovitev smeri Trip. Za smer je značilna zelo dobra skala in en zahtevnejši raztezaj čez najbolj strm del stene (v njem je 7 sve­drovcev in nekaj navadnih klinov) in ponuja težave v okviru VII. stopnje. Najtežavnejši je previsni začetek (VII+).
Druge težave sta ocenila V-VI, iste­ga dne sta Urban Golob in Boštjan Ložar ponovila Triangel v isti steni (VII-/VI).

T.Č.

Nova smer v Skuti
Tomaž Humar (AO Kamnik) je 25. avgusta v SZ steni Skute levo od smeri Direktna čez ploščo splezal prevenstveno smer, ki jo je posvetil Danilu Golobu. Visoka je 350 metrov, plezal je 3 ure in v njej pustil 5 klinov.

T. Č.

Ponovitev Ključa sreče v Sfingi
Janez Kešner in Marjan Kovač (oba AO Mengeš) sta 1. septembra kot prva ponovila Ključ sreče, smer, ki poteka desno od črnega prta v Sfingi, prvi vzpon sta opravila Knez in Karo leta 1984 in takrat ocenila najtežji raz­težaj z VIII, enega VII, druge tri pa od VI do VI+. Kešner in Kovač sta ob prvi ponovitvi tudi plezala prosto, vendar bi realno težavnost smeri tež­ko ocenila. Praktično ves čas plezanja je bila Sfinga v megli, skala je bila ponekod vlažna, bilo pa je tudi kar hladno. Vsekakor gre za zahtevno smer, v kateri je ponekod zaradi zasiganih poči nemogoče urediti varova­nje. V smeri je 5 klinov, od tega eden na stojišču. Plezala sta 6 ur.

T. Č.

Dvakrat Ogledalo v Planji
Devet raztežajev dolga smer Ogle­dalo v markantni južni steni Planje je bila v zadnjem času dvakrat ponovlje­na. Zadnji avgustovski dan sta jo po­novila Aleš Bjelčevič (AAO) in Miha Vreča (AO Šmarna gora), 6. septembra pa sta jo prosto (VIII-/VII+) po­novila Matjaž Jamnik (AO Šmarna gora) in Benjamin Ravnik (AO Jese­nice).

T. Č.

Ravnikovi vzponi
Benjamin Ravnik je v letošnjem po­letju z različnimi soplezalci ponovil nekaj klasičnih smeri v Julijcih. Tako je s Petrom Ramušem ponovil Zajedo spominov v Stenarju in smer JLA v Šitah, z Janezom Cerarjem Svečo v Travniku, v Špiku pa je sam plezal kombinacijo Krušičeva-Varianta-Skalaška. Poleg tega je v plezališčih pono­vil Možganski mrk (Vipava, IX-) Kravji bal (Bohinj, IX) ter soliral Raz rumenega slona (Bohinj, VIII) in Tri zelene vrage (Bodešče, VIII).

T. Č.

Izvir upanja
V ponedeljek, 23. t. m., ob 18. uri bo v razstavnih prostorih knjižnice Prežihov Voranc, na Tr­žaški 47a (nasproti bencinske čr­palke), otvoritev razstave gorskih akvarelov akademske slikarke Darinke Madjanovič pod naslo­vom Izvir upanja.
Zakonca Madjanovič sta se pred leti preselila iz Beograda, da bi bila bližje našim goram. Alpini­stičnim krogom sta bila tedaj že znana, še posebno zaradi poroča­nja o aktivnosti beograjskega AO in skozi izdajanje njihovega glasi­la. Po naselitvi med nami pa se je Darinka izkazala z upodobitvami naših gora, panorame Šmarne go­re ipd. Sedaj se predstavlja - v ambientu, ki nam je po zaslugi organizatorja razstav Franceta Zupana - še z izborom akvarelov. Razstava bo odprta do 12. okto­bra, vsak delovnik med 8. in 19. Uro, ob sobotah pa od 8. do 12. ure.

FRANCI SAVENC

Oznake: AN
eXTReMe Tracker