Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 23.12.1976

  23.12.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


Vir: arhiv planID

 

četrtek, 23. december 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1026

Delo, Šport: ... Brez vzponov

V torek se je uradno priče­la zimska alpinistična sezona. Alpinisti so bili pripravljeni. Še posebej tisti, ki kandidira­jo za odpravo »Everest 79«, toda vreme jim ni bilo na­klonjeno. Medtem, ko smo prejšnja leta lahko poročali o številnih vzponih že takoj pr­ve dni, ni doslej znan niti eden.

Obračun AO Tržič
Na občnem zboru alpinistič­nega odseka, ki je bil pred kratkim v Tržiču, je načelnik Janez Lončar podal kratek pregled aktivnosti ter dosež­kov v letu 1976, ki so ga končali nadvse uspešno. Obe­nem jih je seznanil, kako te­čejo priprave za odpravo v Karakorum (1977) ter s sprem­ljajočimi problemi. V nadalje­vanju so člani AO sprejeli predlog novih pravil, za no­vega načelnika pa so izvolili Marjana Grosa.

Koledar »Transverzala«
Založba »Borec« je letos v sodelovanju s Planinsko založ­bo PZS pripravila blizu 30.000 izvodov velikega stenskega ko­ledarja z motivi (ena velika barvna fotografija ter dve ma­li) s slovenske planinske trans­verzale, medtem ko je na hrbtni strani koledarskih li­stov opis posameznih odsekov s preglednimi kartami. Žal pa tega koledarja v prosti prodaji ne bo, ker so ga v celoti odkupila podjetja. Av­tor večine fotografij je Franc Sluga z Jesenic, avtor teksta Tine Mihelič, zemljevide pa je pripravil kartografski oddelek geodetskega zavoda SRS.

Uspehi postojnskih alpinistov
Alpinistična sekcija PD Po­stojna je v zadnjih dveh le­tih dosegla več lepih uspehov, čemur je v veliki meri pri­spevalo tudi dejstvo, da je vodstvo prevzel član AO Mati­ca, Boris Krivic. Osem čla­nov, trije so še tečajniki, tri­je pa so letos že dosegli naziv alpinista, je opravilo 86 vzponov, od tega 21 v zim­skem času. Posebno pomemb­no pa je, da so tudi najtežje vzpone, kot npr. prvo ponovi­tev akademske variante z Aschenbrennerjevo smerjo v Travniku, smer JLA v Šitah. prvo žensko ponovitev Belega raza v Dedcu itd., opravili mladi člani sekcije povsem sa­mostojno. Če bo PD uspelo alpinistom, zagotoviti nekoliko boljše možnosti in če bodo ti še naprej delovali s tako za­vzetostjo kot sedaj, lahko priča­kujemo, da bo AS že prihod­nje leto lahko prerasla v od­sek in se osamosvojila.

Še dva na VŠTK
V torek dopoldan sta na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani opravila izpit iz usmerjanja v planinstvo še Stojan Burnik ta Joža Mihe­lič (prvi je bil januarja letos Franjo Krpač), ki bosta v kratkem tudi diplomirala prav tako na temo iz planin­ske dejavnosti.

Planinski večer
Pretekli četrtek je PD Seža­na organiziralo na OŠ "Sre­čko Kosovel« planinski večer, ki so se ga udeležili, razen planincev iz Sežane, tudi nji­hovi tovariši iz Divače ter Dutovelj. Spoznali so se z Jankom Pertotom. enim od ustanoviteljev PD Sežana, ki slavi letos 80-letnico. Ciciba­ni in pionirji iz Divače so pripravili kulturni program, ekipi iz Sežane in Divače pa sta se pomerili v šaljivem tekmovanju. Srečanje pa so še popestrili s prikazom dia­pozitivov, ki so jih posneli med letošnjimi obiski gora.
V petek jim je Franček Vo­gelnik iz Maribora prikazal diapozitive iz Kavkaza, dan za tem pa je s predavanjem o domačih ter tujih gorah od­prl planinsko šolo PD Se­žana.

Nove aktivnosti
Čeprav so pogledi alpinistov obrnjeni predvsem v gore ter domače in tuje stene, se kaj radi navdušijo tudi za druge aktivnosti v naravi. V zadnjem času se kaže vedno več­je zanimanje za polete z »zmaji«, pri čemer prednjači Peter Ščetinin. Še širši krog pristašev pa ima kajakaštvo, ki je tudi drugod po Evropi nekakšen dopolnilni šport alpinistov. Da bi ga kar najbolje spoznali, vabi akademski AO drevi ob 30. uri na prikaz filma o spustu po Savi, ki ga bo komentiral njegov avtor Jože Fon z Lesc.

Patagonsko poletje
Medtem, ko je pri nas »al­pinistična zima«, se na jugu še posebno pa v argentinski Patagoniji, pripravljajo na let­ne vzpone. Naš rojak Peter Skvarča, ki je v njihovi zimi, skupaj s tovarišem, v 40 dneh prehodil dobršen del kontinentalnega ledu in opravil šte­vilne pomembne meritve, se z bratom Juretom odpravlja v skupino Cordon Adriana, na jugu Lago Argentino — Brazo Sur, v neposredni bližini sku­pine Paine. Te gore sicer ni­so tako težke kot Paine, so pa plezalsko skoraj še neraziska­ne.

Andi 77
PD Mojstrana, ki prihodnje leto pripravlja odpravo v An­de. s katero nameravajo pro­slaviti 50-letnico društva, je že pripravilo prvi bilten s osnovnimi podatki o cilju (še nepreplezani JV greben Jirishanc, 6126 m) ter sestavi mo­štva. Razen s Cassinom, so se zastopniki sestali že s Seppom Mayerlom (Lhotse Šar, Yalungkang), ki jih je seznanil z vzponom na Jerupajo, ki je sosed Jirishance ter še ne­znanimi posnetki »njihove« gore, obljubil pa jim je tudi sestanek z Wurmom. ki je vo­dil tirolsko odpravo, ki je skušala leta 1975 preplezati JV greben Jirishance, pa so jih zavrnile nemogoče vre­menske razmere.

Alpinistični vodnik PD Kranj
Alpinisti PD Kranja, pod vodstvom Roberta Gabrščka, že nekaj časa pripravljajo ple­zalni vodnik za »svoje« gore nad Kokro. Sedaj je gradivo zbrano in urejeno. Določen je tudi že odbor za realizacijo, v katerem so poleg Gabrščka še Dolenc, Benedik, Ekar in Trebušakova. UO PD pa je sklenil, naj vodnik izide v prvi polovici prihodnjega le­ta.

V Kamniški Bistrici
V soboto je bila na Žagani peči v Koncu sekcija alpinistične šole, ki pa se je kmalu končala, saj je bilo mnogo snega in še plazovi so se sli­šali. V Kamniški Bistrici pa so imeli potem še sprejem novih članov v AO Kamnik in Domžale. Na novo je bilo sprejetih pet pripravnikov.

Pet najvišjih vrhov v Sovjetski zvezi
V Taškentu so izdali knjigo V. I. Raceka, ki nadvse izčrp­no obravnava vse štiri sedemtisočake SZ: Pik Komunizma (7495 m), Pik Pobede (7439 m), Pik Lenina (7134 m) in Pik Korženevske (7105 m) ter Han-Tengri (6995 m), ki po nekaterih podatkih tudi spa­da mednje, dotakne pa se tu­di večino izmed drugih 32 vrhov, ki presegajo 6500 m. V knjigi so objavljene skice sten, grebenski prikazi, prenekateri zgodovinski dokument, razne tabele (ena od njih pri­naša podatek, da je na najvišjih pet vrhov doslej spelja­nih že 54 različnih smeri, ki jih je skupaj preplezalo 3231 alpinistov) in podobno. Za ti­stega, ki se želi spoznati s sovjetskimi gorami in njihovim alpinizmom, je knjiga prava enciklopedija.

Izginil na Kilimandžaru
Pred kratkim smo poročali o prvem poletu z naj višjega vrha Afrike, kmalu za tem pa smo prejeli še eno novico. 11. novembra letos je poskusil polet ponoviti 38-letni tirolski hotelir Herbert Kuer, ki je imel pred tem že nad 1000 uspešnih poletov z deltaplanom. To pot ni imel sreče in čez nekaj dni so ga našli mrtvega, nedaleč proč od vznožja gore.

Funkcionar od leta 1923
V petek je bila na Govejku seja ljubljanskega MDO. Tedaj so pregledali dosedanje delo, ga kritično ocenili in dali precej pobud za še uspešnejše delo planinskih društev ljub¬ljanskega območja. Obenem pa so proslavili tudi 70-letnico tajnika PD »Obrtnik« in MDO Ivana Mihelčiča, ki je član in odbornik planinske organizacije že vse od leta 1923.

Oznake: AN
eXTReMe Tracker