Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 09.12.1976

  09.12.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 9. december 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1031

Delo, Šport: ... Seja KA PZS

V torek so na sestanku ko­misije za alpinizem pri PZS med drugim sklenili, da bo le­tošnji zbor alpinistov šele pri­hodnje leto, predvidoma ja­nuarja. Vzrokov za preložitev je več, glavni pa je v tem, da AO še vedno niso poslali vseh predlogov za nagrade. Zadnji rok, ki so ga sedaj sprejeli, je 15. december, po tem roku pa prijav ne bodo več upoštevali. AO ter AS morajo KA dostaviti komplet­na poročila (vzorec je KA že razposlala), popise aktivnosti petih najbolj uspešnih plezal­cev (na posebnih formularjih, za preverjanje kategorizacije) in še predloge za nagrade — posebej za kvalitetne dosežke in posebej za mlade, perspek­tivne člane AO. Po prejemu poročil, ki morajo med dru­gim vsebovati tudi spisek vseh prvenstvenih vzponov, bo KA še posebej proučila mož­nost za delno povrnitev opre­me tistim, ki so letos opravili največ prvenstvenih vzponov.
Na sestanku so se člani KA PZS okvirno pogovarjali s predstavnikom CAI iz Berga­ma, ki je v imenu svojih to­varišev ponudil Izmenjavo predvsem pri organizaciji tur­nih smukov, v četrtek bodo dogovore nadaljevali, na se­stanku AO Matica pa bodo tu­di pokazali nekaj diapozitivov.

Skromna izbira
V ljubljanski trgovini Slovenijašport imajo trenutno od alpinistične opreme na zalogi le nekaj plezalnih vrvi — 9 mm (40 m) po 920 din in 11 mm (40 m) po 1200 din ter pomožne vrvice (4 mm po 4,90, 5 mm po 7,90, 6 mm po 9,40 in 7 mm po 12,60 din za meter) in nahrbtnike domače ter poljske proizvodnje. Obljubljajo pa, da bodo po 20. decembru imeli večjo izbiro.

Tečaj za fotoamaterje
Foto-kino klub PZS vabi planince na hitri tečaj za fotoamaterje-planince, ki bo vsako sredo popoldne, od 15. t. m. ob 17. dalje v preda­valnici podjetja Fotomaterial — Atrij na Titovi, 40. Tečaj bo vodil mojster Vlastja Simončič.

Vzpon v Debeli peči
Dorči Kofler in Dušan Po­lajnar (AO Mojstrana) sta 27. novembra v 11 urah ponovila smer Jesih-Potočnik v Debeli peči, ki je bila že povsem zasnežena, mestoma pa tudi prekrita z ledom. Za sestop (v temi) sta potrebovala kar štiri ure.

Tri odprave v letu 1977
Kot smo že poročali, je KOTO že pred časom potrdila dve odpravi; v Ande, organi­zator je AO Mojstrana ter v Karakorum, za katero je no­silec naloge AO Tržič. Pred kratkim pa je svojo odpravo prijavil še AO Ljubljana-matica. Cilj te odprave je afga­nistanski Hindukuš, kraj delo­vanja pa naj bi bila dolina Quazi Deh. V času aklimati­zacije imajo v načrtu vzpon na Kharpošte Jakhi (5698m). Rakhe Daroz (5690 m) in Asqe Safed (6607 m), v nadaljeva­nju pa naj bi ena skupina (od skupno 12 članov) predvi­doma naskočila južno steno Gumbaz-e Safed (6800 m), dru­ga pa Nošak (7492 m). Za vse vzpone imajo poleg ponovitev že preplezanih smeri naštudi­rane tudi prvenstvene smeri. O vseh treh odpravah bomo podrobneje še poročali.

Srečanje alpinistov železničarskih PD
Med 27. in 30. novembrom je bilo na Mosorju prvo sre­čanje alpinistov železničarskih PD, ki se ga je udeležilo 35 članov petih društev (11 iz Ljubljane, 5 iz Sarajeva, 3 Kosovo polje, 2 Šid, 14 iz Zagreba), sodelovalo pa je še 11 članov AO Mosor in PK Split. Ob večerih so imeli razgovore in prikaz diapozi­tivov, opravili pa so tudi 27 vzponov (III do VI+) ter dve večji turi. Organizator naslednjega srečanja je AO PDŽ iz Sarajeva, akcija pa bo na Romaniji.

Budkovičeva zavora
V soboto so se v Kamniški Bistrici zbrali predstavniki KA PZS ter AO Kamnik in Dom­žale, da bi čim bolj vsestran­sko preskusili novo varnostno vrvno zavoro, ki jo je iz Go­rice prinesel naš rojak in njen avtor Bogdan Budkovič. O njeni vsestranski uporabnosti so se najprej prepričali med projekcijo posebnega filma, ki ga je v jamah posnel sam izumitelj, v nedeljo pa so zavoro preskusili še na Žagani peči. Preskušali so jo res vse­stransko, za dviganje, spušča­nje, v kombinaciji z žimarji, za spust po vrvi in na koncu prehod v dvig, pri dinamič­nem varovanju itd. Zavora se je v vseh primerih (uporab­ljali so namenoma vrvi od 9—12 mm, enojno in dvojno) izkazala kot odlična, boljša od vseh dosedanjih, čeprav je bil na razpolago le prototip, ki pa se ga bo prav gotovo lah­ko še izboljšalo, predvsem pa zmanjšalo težo. Sedaj pa je vprašanje, kdo bo »Budkovičevo zavoro« izdeloval? Avtor­jeva želja je, da bi bilo to podjetje iz Jugoslavije, čeprav je za patent, posebno v Itali­ji, veliko zanimanje.

Poročilo AO Celje
V alpinističnem odseku PD Celje je bilo letos 13 aktivnih alpinistov, 8 pripravnikov to 11 tečajnikov, opravili pa so skupno kar 720 vzponov, kar je ena najvišjih številk v zgo­dovini našega alpinizma. Od tega je bilo 619 plezalnih vzponov (17 prvenstvenih sme­ri in 3 prve zimske ponovit­ve), 92 pristopov in 9 turnih smukov. Razen v domačih go­rah, so plezali tudi v ostenju Kleka, Paklenice, Grossglocknerja, Wilder Kaiserja, Mont Blanca ter v Dolomitih. Med prvenstvenimi smermi je po­trebno na prvem mestu vse­kakor omeniti Celjsko smer v Južni steni Punta Fride (Tri Cine), Propeler Anič kuku in celjsko smer z varianto v Planjavi.

Poljski rekord
Pred dnevi se je v Varšavo vrnila 18-članska odprava, ki je pod vodstvom Januša Kurczaba skušala preplezati seve­rovzhodni raz Čogorija (K 2, 8611 m). Odprava je bila od­lično opremljena, sestavljali so jo najboljši poljski alpinisti in vzpon so natančno prouči­li. V bazni tabor na ledeniku Baltoro so prinesli osem ton hrane to opreme, napeli so 3500 m vrvi, postavili šest višinskih taborišč, zadnjega na višini 8000 m, vseh 18 članov je brez večjih naporov doseg­lo vsaj višino 7700 m, kar je najlepši dokaz njihovih zmož­nosti, le vreme jim ni bilo naklonjeno. Bruž in Hrobak sta edina poskusila priti na vrh, toda dosegla sta le nov poljski višinski rekord (prejš­njega sta imela Zavada in Heinrich — 8250 m) z 8400 metri, vrha pa žal nista do­segla. Pripomniti pa moramo, da je nova smer plezalsko iz­redno zahtevna in da so bila posamezna mesta ocenjena z najvišjimi težavnostnimi stop­njami.

Skupna akcija
Med zadnjimi prazniki so AO Domžale, Kamnik in Men­geš v začasno odprti Cojzovi koči organizirali praktične va­je za tečajnike. Vaje so imeli na Jamah pod Grintavcem, opravili pa so tudi dve turi: starejši so prečili Grintavec, Dolgi hrbet in Skuto, mlajši pa so se povzpeli na Grintavec. Razen tega so preplezali Južni greben Štruce, Grapo v Kalški gori, JV greben Grintavca ter greben nad bivakom v Kočni. Te dni pa imajo v Kamniku še izpite za sprejem v AO.

Oznake: ALP, AN
eXTReMe Tracker