Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 04.11.1976

  04.11.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 4. november 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1231

Delo, Šport: ... Uspešno na Kilimandžaru

Popotovanje na Kilimandžaro, ki ga je organizirala PZS v sodelovanju z Inex Adrio, je odlično uspelo. 21. oktobra so poleteli skupaj z drugimi turisti v Nairobi, naslednji dan pa so bili že v koči Mandaras (2700 m) v vznož­ju najvišje afriške gore. Od tu se je skupina 23 nosačev, vodnik in 14 Slovencev za­čelo vzpenjati. Najprej do koče Horombo (3780 m), iz katere sta dva na hitro opravila vzpon na Hans Meyer Peak (5051 m) v Mavenziju, nato pa še v kočo Kibo (4750 m). Iz te zadnje posto­janke so se vsi povzpeli na Gimmanns Point (5685 m), dva pa sta nadaljevala še na Uhuru Peak. Dva dni za tem so bili že zopet v dolini, kjer so se udeležili še safarija in na to dva dni počivali ob morju. Povemo naj še, da je skupino 14 planincev vodil Peter Soklič.
Norvežani so v okviru mednarodne pomoči na pobočjih Kilimandžara na novo zgra­dili vse tri postojanke, sedaj pa se pripravljajo še na ob­novo postojanke pod Mavenzijem. Mandara in Horombo sta sicer nekakšni naselji, se­stavljeni iz več objektov, dva zidana objekta (Kibo) na vi­šini 4750 metrov pa še dograjujejo.

Vzponi v zimskih razmerah
Za letos lahko mirno zapišemo, da se je letna sezona končala že pred nedeljo, 24 oktobra in da večina vzponov v tem datumu že povsem upravičeno zasluži oceno »v zimskih razmerah«. Seveda pa le do 21. decembra, ko se bo uradno začela zimska sezona.
V nedeljo, 24. oktobra, je Stane Belak (Matica) sam plezal Severni greben Skute. Le v prvih treh dolžinah je mestoma še našel golo skalo, višje gori pa je bil samo še sneg in led, grape pa so bile že povsem zaplazene. Smer je plezal pet ur, nato pa je opravil še dolgo pot do Ledin in na koncu sodeloval še v reševalni akciji pod vr­hom Grintovca. Ko je doma preračunal višinsko razliko, ki jo je prehodil in preplezal v nekaj več kot 24 urah, je bila številka več kot impo­zantna — dobrih 9000 metrov.
Tudi Ljubo Nemeček in Dorči Kofler (Mojstrana) sta v nedeljo, 24. oktobra, ple­zala že v povsem zimskih razmerah, le da v povsem drugem koncu naših gora. Ponavljala sta Jugovzhodni raz Kukove špice, smer, ki je si­cer ocenjena le s III. Toda to pot je bila že skoraj po­vsem zasnežena, mestoma tudi ledena.
Le Leopold Svetličič in Emil Tratnik (oba Idrija) se ni­sta posebej pritožila čez razmere, ki so bile v naših stenah 24. oktobra. Plezala sta namreč v južni steni Kogla in v dobrih osmih urah zmogla Kamniško smer.

Predavanje o odpravi »Kavkaz 76«
Prvo javno predavanje o letošnji odpravi »Kavkaz 76« bo v torek, 16. t. m., v pre­davalnici višje tehniške šole v Mariboru. Pred dnevi pa so končali tudi z montažo polurnega filma (8 mm), ki ga bodo javnosti prvič pred­stavili na srečanju koroških in štajerskih alpinistov (letos je organizator AO Kozjak iz Maribora) sredi decembra na Tojzlovem vrhu.

14 prvenstvenih AS Pršivec
Ob pregledu dosedanjih vzponov članov novoustanov­ljene alpinistične sekcije pri PD Bohinj-Srednja vas so ugotovili, da so med drugim doslej opravili že kar 14 pr­venstvenih vzponov. Največ le-teh je v Mišeljskem vrhu, Šmarjetni glavi, Koštrunovcu in Stogu, zadnjo (10. okto­bra letos) pa so opravili v Mišeljski steni (V-VI, zgornji del II-III, 12 ur, 450 m). Konec preteklega meseca so za­čeli tudi s prvo alpinistično šolo, pri uvedbi katere jim pomagajo jeseniški alpinisti.

Še tri prvenstvene smeri
Tone Palčič (Matica) je sporočil podatke še o treh prvenstvenih smereh, ki jih je letos s tovarišema opravil v naših gorah. Z Vinkom Švigljem sta preplezala Bo­rovniško v Mali Zelnarici (IV+, 160 m, 2 uri), Kratko smer v Mali Tičarici (V—, 100 m, 1 ura), z Matjažem Lenarčičem (Trbovlje) še Sep­tembrsko v JZ steni Planja­ve (V).

Zbor načelnikov AO
V petek, 12. t. m., ob 16. uri bo v prostorih PZS, Dvo­rakova 9 v Ljubljani, zbor načelnikov AO. Na dnevnem redu bo pregled dosedanjega dela KA, priprava na zbor alpinistov, načrt dela za pri­hodnje leto, problematika gorskih vodnikov, klasifikaci­ja alpinistov in drugo.

Načrti KOTG
Na zadnjem sestanku komisije za odprave v tuja gorstva PZS so največ razpravljali o programu za prihodnja leta. V letu 1977 sta pred­videni dve odpravi, v Ande in Karakorum. Leto 1978 je za sedaj rezervirano za ogledno odpravo v skupino Everesta (Gauri Šankar ali Lhotse), za leto kasneje pa je v načrtu odprava na Everest, in sicer najverjetneje po še nepreplezanem zahodnem grebenu.
Za odprave v naslednjih letih se bodo začele priprave že v najkrajšem času, vanje pa bodo vključeni tudi mlajši obetavni alpinisti. Predvideni so sistematični treningi, tečaji angleščine in podobno, vse to pa bo organizacijsko vodil poseben štab, ki mu bo načeloval bodoči vodja odprave. Za vse kandidate bodočih odprav bo vpeljana posebna kartoteka, v kateri bo prikazana njihova dejavnost na vseh področjih pomembnih za odprave.

Štirje na Nanga Parbatu

Letos 11. avgusta je Nanga Parbat (8125 m) doživel šesti obisk. Nanj so se povzpeli štirje avstrijski alpinisti iz Gradca: Hans Schel, Robert Schauer, Zigmund Gimpel in Hilmann Schturm. Vzpon so opravili brez kisika in brez nosačev po novi smeri v Rupalski steni.

Nove smeri v Franciji
Letošnje poletje so v severni steni Grandes Jorass zabe­ležili kar štiri nove smeri. Alex Mac Antyre s tovariši je preplezal ozebnik levo od Mrtvaškega prta in dokončal smer, ki sta jo Bonington in Haston začela desno ob Walkerjevem stebru. Helmut Keine, Terry King in Gordon Smith pa so preplezali Di­rektno smer na Crozov ste­ber.

Prečenje Nanda Devija
Skupini 15 japonskih in indijskih alpinistov se je posrečilo velikopotezno prečenje z vzhodnega na glavni vrh Nanda Devija (to je bila nekoč tudi želja naših alpinistov, uresničiti pa je niso mogli, ker niso dobili dovoljenja) 13. junija letos sta Jošinori Hasegava in Kazusige Takami začela s prečenjem in po dveh bivakih dosegla glavni vrh. Izredno dejanje, ki kaže na odlično sodelovanje med dvema skupinama plezalcev. Ena je nadaljevala pot na glavni vrh, druga pa je pripravljala vse potrebno za prečenje.

Oznake: ALP, AN, HIM, PrV
eXTReMe Tracker