Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 07.10.1976

  07.10.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 7. oktober 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1385

Delo, Šport: ... Ponovljena Sfinga

V soboto, 25, septembra, sta brata Andrej in Marko Štrem­felj (oba Kranj) v osmih urah ponovila smer Kunaver - Drašler v Sfingi (skupaj s Prusik-Szalajevo). Prav toliko sta potrebovala za ponovitev Raza Sfinge tudi Marjan Man­freda (Matica) in Nejc Za­plotnik (Kranj). Manfreda je s tem vzponom kot prvi po­novil vse tri smeri v Sfingi (smer Kunaver-Drašler s Sreč­nikom, »Obraz« pa z Dovža­nom). V nedeljo, 19. septem­bra je Manfreda sam pono­vil Kovinarsko smer v Tri­glavu, ki ima zelo malo po­novitev (v njej je našel le stare kline, enega celo z inicialkami Jože Čopa).

Nova smer v Peci
Milan Kolar (Mežica) je v nedeljo sam opravil prven­stveni vzpon v južni steni Pe­ce. Smer je imenoval »Veterni raz«, ocenil pa s V, A 2, 200 m, 4 ure. Vstop za novo smer je kakih 50 metrov desno od »Južnega raza«.

SZ stena Dovškega križa
V nedeljo, 26. septembra, sta Dušan Polajnar (Mojstra­na) in Aleš Robič (Kranjska gora) preplezala novo smer v severovzhodni steni Dovškega križa. Smer poteka levo od grape, proti vrhu pa zavije vanjo. Ocena: V/III+, 180 m, 3 ure.

Alpinistična šola
Danes ob 17. uri se bo v prostorih PD »Janez Trdina« v Mengšu začela alpinistična šola, ki jo skupaj organizi­rata Mengeš in AO Dom­žale. Šolo bo vodil Stane Kle­menc, predavanja bodo vsak četrtek med 17. in 19. uro, manjkalo pa seveda ne bo tudi praktičnih vaj in skupnih tur.

AS Pršivec
Poročali smo že, da so pri PD Srednja vas v Bohinju ustanovili alpinistično sekcijo, sedaj pa lahko dodamo še ne­kaj podrobnosti. Sklep o ustanovitvi so sprejeli že na društvenem občnem zboru, ustanovni sestanek pa je bil 17. septembra. Novo alpini­stično sekcijo, ki so jo po­imenovali »Pršivec«, bo vodil Marko Šurc iz Srednje vasi, trenutno pa že šteje 16 čla­nov.

AŠ pri obalnem PD
Sredi septembra je začela z delom tudi tretja alpinistična šola pri Obalnem PD Koper, ki jo vodi Sandi Blažina, pomaga pa mu Miloš Križaj (oba člana AAO). Predavanja imajo ob četrtkih ob 19. uri v društvenih prostorih (Ko­per, Čevljarska 1), vaje na Črnem kalu, prvo turo pa so imeli v Beli potok (zah. Julijske Alpe).

Sporočilo AO Matica
Vodstvo alpinističnega odse­ka PD Ljubljana-matica nam je sporočilo, da bodo imeli sestanke od danes dalje v no­vih društvenih prostorih na Trdinovi 8/I, in sicer prav tako vsak četrtek ob 19.30. Krajevni skupnosti Stara Ljubljana, kjer so imeli se­stanke doslej, se za gostoljubje najlepše zahvaljujejo.

Ponovitve
V zadnjih alpinističnih no­vicah je prišlo do neljube po­mote. Navezi Belak-Ulčar in Poljanšek-Žumer nista plezali Centralno smer v severni ste­ni Rjavine, temveč sta opra­vila, drugo ponovitev smeri Duhovnik-Hočevar v Temenu (južno ostenje Rjavine).
Borut Bergant in Dušan Markič (Tržič) sta 26. sep­tembra preplezala Črni graben v severni steni Triglava.
Andrej Štremfelj (Kranj) je v zadnjem času opravil kar tri solo vzpone. 21, septembra je v 3 urah preplezal Trža­ško smer (izstop po smeri S. Wisiaka) v Triglavu, dva dni za tem Raz Travnika (uro in pol), 2. t. m. pa še Direktno smer v SV steni Male Goličice (2 uri).
Brata Andrej in Marko Štremfelj (Kranj) sta 26. sep­tembra ponovila Kočevarjevo smer v Stenarju, Peter Markič in Marija Perčič (Kranj) pa istega dne Severni raz v Stenarju.
V torek, 26 septembra, je Drago Škoda (Jesenice) sam preplezal Hudičev steber v Prisojniku (4 ure).
Stane Klemenc (Domžale) in Bojan Pollak (Kamnik) sta v nedeljo, 26. septembra, po­novila smer Režek-Modec v Štajerski Rinki, Bergant in Košir pa Kukovčevo v južni steni Planjave.

Prvenstvena v Veliki Babi
Jože Ciperle in Stane Hor­vat (oba Kranj) sta 18. sep­tembra v 6 urah preplezala novo smer v SZ steni Velike (Koroške) Babe. Ocenila sta jo s 600 m, IV/III, imenova­la pa »Postopaška«.

Načrtna vzgoja
Pomlajeno tehnično vodstvo AO Jesenice je v zadnjem ča­su posvetilo vso skrb načrtni vzgoji mladih in pripravili so tudi že načrt alpinistične šo­le, ki se bo začela 28. t. m. ob 18. uri v planinski sobi TVD Partizan. Poleg mladih z Jesenic se je bodo udele­ževali tudi člani AS Pršivec iz Bohinja. V goste bodo po vabili tudi nekatere člane dru­gih AO, da bi bila predavanja kar najbolj privlačna.
Sicer pa so člani AO Jesenice zadovoljni tudi s sezono, ki se pravkar zaključuje. Opravili so prek 350 vzponov vseh težavnostnih stopenj, aktivnih pa je bilo 25 članov, med katerimi so nekateri opravili tudi 30 in več vzpo­nov. Poleg domačih sten so obiskali Kamniške Alpe, Paklenico, Zahodne Julijce ter Vališke Alpe in skupino Mont Blanca.

Reševanje v Pamirju
Na letošnjem mednarodnem. alpinističnem taboru pod Pi­kom Lenina so imeli tudi iz­redno zahtevno reševalno akcijo, ki se je k sreči končala uspešno. Med vzponom vrh 7134 metrov visokega Lenino­vega vrha je zbolela alpinist­ka iz ČSSR. Tovariši so no­vico takoj sporočili v bazo, kjer so sprožili akcijo. Izbrana ekipa reševalcev je obolelo alpinistko prenesla nekoliko navzdol, na primemo me­sto, tu pa jo je prevzel helikopter in odnesel v Oš. Še pred koncem tabora je bila alpinistka zopet med svojimi tovariši.

Tjan Šan se dviga
Skupina leningrajskih paleografov je po daljšem proučevanju ugotovila, da se Tjan­ Šan počasi (6 cm na leto) to­da nezadržno dviga. Po njihovih izračunih so se vrhovi v tem gorstvu v zadnjih 12 do 14 tisočih letih dvignili kar za 800 metrov.

Tekmovanje reševalcev
Te dni je blizu bolgarskega mesteca Smoljan veliko pregledno tekmovanje bolgarskih gorskih reševalcev. Tekmujejo v orientaciji (neznani teren), spuščanju »ponesrečenca«, pr­vi pomoči in pripravi na transport. Na tekmovanju so­deluje 23 ekip iz vseh pomembnejših postaj GRS.

Oznake: ALP, AN, PrV
eXTReMe Tracker