Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 01.10.1976

  01.10.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


Vir: arhiv planID

 

petek, 1. oktober 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1372

Delo, Šport: ... M - M v Planjavi

Vanja Matijevec in Štefan Marenče (oba AO Šmarna go­ra) sta 19. t m. preplezala no­vo smer v jugovzhodni steni Planjave. Ocenila sta jo s VI— (večino­ma do V), 200 m, 3 ure. Smer ima vstop levo od »So­botne«, s katero se križa po dveh dolžinah in nato nada­ljuje desno od nje. V steni je ostal le en klin, za ponavljalce pa jih priporočata 5—8.
Vanja Matijevec je 26. t. m. opravil v dveh urah solo vzpon po Centralni smeri v vzhodni steni Brane (III/IV, 600 m). V spodnjem delu stene ga je ovirala megla.

Novice iz SAAS
V nedeljo, 26 t. m., so plezale v SZ steni Prestreljenika kar tri naveze soške akademske alpinistične sekcije. Marjan Hrast in Iztok Mlekuž sta ponovila smer Cesare - Mizzan - Soravito (smer 177 c v Buscainijevem vodniku). Damjan Mlekuž in Igor Marka sta v 6 urah (350 m) preplezala novo — »Fajhtno« smer (v spodnjem delu stene so tekli prek stene pravi potoki, v zgornjem delu pa je bilo sne­ga mestoma tudi do kolen). Nova smer poteka spodaj po zajedi (IV + ), zgoraj pa po izraziti grapi (II—III) levo od smeri 177 d. Novo smer sta preplezala tudi Jelko Flajs in Gorazd Mlekuž in sicer v levem delu stene. Plezala sta jo 7 ur, ocenila s III—IV/V—, imenovala pa »Smer jerebov«

Celjski tabor na Korošici
Celjski alpinisti so imeli konec preteklega tedna na Korošici dvodnevni plezalni ta­bor, ki so se ga udeležili 4 člani, 5 pripravnikov in prav toliko tečajnikov, opravili pa so 35 vzponov prek 16 smeri. V Ojstrici so ponovili smer Debelakove (ob 50-letnici pr­vega vzpona), Spominsko smer in druge, plezali pa so še v Dedcu in Vršičih. Knez in Pepelnik sta v Vršičih preple­zala tudi novo smer (170 m levo od Rekrutske), ki sta jo ocenila s V, A 1, 10 ur.
Obenem z novicami o ple­zalnih vzponih pa so nam spo­ročili še novost v zvezi z njihovim bivakom pod Ojstrico. Namestili so namreč novo ključavnico, kar morajo upo­števati predvsem tisti, ki so si v preteklosti za to zavetišče nabavili lastne ključe.

Mešana naveza
Ivana Žerovnlk (AO Šmarna gora) in Slavko Frantar (Tržič) sta v soboto ponovila (osem ur in pol) Arihovo smer v Rakovi špici (izred­no težka prečnica). V nede­ljo, 19. t. m., pa sta skupaj ponovila tudi Wisiakovo smer v Triglavu.

Prva ponovitev »Mansarde«
Zoran Bešlin in Janez Marinčič (oba AO Matica) sta 22. in 23. t. m. v 16 urah opravila prvo ponovitev »Mansarde« v Planji (prva plezala Cedilnik in Krivic 1. in 2. septembra 1969). Povedala sta, da ocena (VI, A 2, večinoma V+) in opis, ki sta bila objavljena v Planinskem vestniku (7/75) povsem ustrezata. Smer je zelo podobna JLA v Šitah, le da je skoraj dvakrat daljša.
Zoran Bešlin je z Maksom Tropom v nedeljo, 19. t. m., preplezal (dobrih 6 ur) tudi malo plezano smer Modec— Režek v Rzeniku.

AS Bohinj — Srednja vas
V petek, 17. t. m., so imeli v Zgornji dolini v Bohinju (Stara Fužina, Srednja vas ... ) ustanovni sestanek nove alpi­nistične sekcije, na katerega so povabili tudi predstavnike AO Jesenice in jih poprosili za pomoč. Zanimanje za alpinizem je precejšnje, matič­no PD in postaja GRS pa sta obljubila vso pomoč. To je sedaj že druga AS v Bohinju, za AS Bohinjska Bistrica, ki je bila ustanovljena lani in katere člani so opravili po­sebno v zadnji zimi že nekaj odličnih vzponov.

Kennedyjeva v Civetti
V soboto in nedeljo sta Milan Rebula in Damjan Meško (oba člana AO Matica) opravila drugo jugoslovansko po­novitev Kennedyjeve smeri v južni steni Torre Venezia. Stena je bila kopna, le vrhovi so bili pobeljeni. V smeri, ki sta jo prva plezalca (Mauro in Minuzzo) opremila z okoli 40 navadnih klinov in 220 svedrovci, sta naša plezalca za vzpon potrebovala 15 ur.

Smer zaspancev
Tržičana Borut Bergant in Janez Lončar sta v nedeljo, 12. septembra, preplezala no­vo smer v severni steni Ve­likega vrha (Karavanke). Oce­nila sta jo z II—III/V, 250 m, 4 ure.

Ponovitve
V soboto so Stane Belak in Jure Ulčar (oba Matica) ter Jože Žumer s soplezalcem (oba AAO) ponovila malo ple­zano Centralno smer v severni ( glej popravek 7. 10. 76) steni Rjavine. Plezali so dobrih 10 ur, čeprav so se dvakrat zaplezali.
Vinko Bratina in Darjo Durjava (oba Matica) sta 21. in 22. t. m. z bivakom v steni ponovila smer po Zajedi v Šitah.
V nedeljo, 19. t. m., sta To­maž Jamnik in Nejc Zaplot­nik (oba AO Kranj) v petih urah ponovila Zahodno zajedo v Triglavu.
Člani Šaleškega AO so v soboto in nedeljo nad Okrešljem opravili 12 vzponov. Berzlak in Sirša sta ponovila Igličevo smer v Mali Rinki, dan za tem pa še Modec—Režkovo v Štajerski Rinki.

Skrb za jeseniške bivake
Jeseniški alpinisti so letos prepleskali bivak I in III (v načrtu je še »četvorka«). Nove odeje so namestili sedaj tudi v bivake I, II in III (bivak IV jih je dobil že lani), vse pa so kar najbolje pripravili na zimsko sezono. Toda kako bo z gorivom? Za pomoč pri znašanju drv se kljub pozivom doslej ni javil še nihče! In kako bo pozimi, če bo potrebno zopet tako kot v preteklosti vsakih nekaj tednov menjavati ključavnice ter pospravljati in urejati bi­vake, v katere so vdrli »nevedneži«, ki ne vedo, da so zavetišča pod ključem?

Med Malim in Velikim Draškim vrhom
V soboto so člani AO Matica, Danilo Cedilnik, Andrej Grasselli in Slavko Švegelj v 8 urah preplezali »rdeči kot« med Velikim in Malim Draškim vrhom. Le v prvi dolžini so našli zagozdo, potem pa ni bilo nobenih sledov več, zato menijo, da je smer pr­venstvena (imenovala naj bi se Krjavljeva). Ocenili so jo s IV/V—, 300 m. V nedeljo so vsi trije ponovili še levo smer v Trapezu.

ČS smer v Eigerju
V severni steni Eigerja, ki velja še vedno za vrhunski preskus sposobnosti za vsakega alpinista, imajo sedaj tudi češkoslovaški alpinisti svojo smer — Češkoslovaško puščico. Dva meseca priprav, 25 dni na gori, 190 plezalskih ur, to bi bili osnovni podatki. In še avtorji: Jiri Šmid (28), Josef Rybicka (25), Peter Plachecky (24) in Silvia Kysilkova (45).

Postojanke zapirajo
Iz pisarne PD Ljubljana-matica so nam sporočili, da bodo v ponedeljek, 4. oktobra, zaprli Triglavski dom na Kredarici (zasilno prenočišče in kak čaj bo potem mogoče dobiti pri meteorologih). V so­boto, 9. oktobra, pa bodo zaprli še dom pri Triglavskih jezerih, ki pa ga bo za večje najavljene skupine nekaj časa le mogoče posebej odpreti.

Oznake: ALP, AN, PrV
eXTReMe Tracker