Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 16.09.1976

  16.09.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 16. september 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1480

Delo, Šport: ... Potresna smer

V soboto sta Janez Rupar in Marjan Osterman (oba AAO) plezala novo smer v ostenju med Vraticami in Trentskim Pelcem. Ko sta bi­la malo pod robom stene, se je začelo vse majati. Police, na katerih je bilo veliko dro­birja, so se praznile, »kot bi obrnil samokolnico«. In tedaj se jima je porodila misel, ka­ko bosta poimenovala smer — Potresna.
Nova smer, ki poteka po izraziti zajedi (vstop je enak kot za smer Rupar—Tepina), je visoka okoli 300 metrov, ocenila pa sta jo s V (8 ur), zadnja dolžina je precej krušljiva.

»Puma« v Srebrnjaku
V nedeljo 12. t. m., sta Drago Bregar in Bojan Erjavšek (oba AO Železničar) preplezala novo smer v Sre­brnjaku, ki sta jo imenovala »Puma«. Ocena: III-IV, 450 metrov, 4 ure. Prvi dve dolži­ni nove smeri potekata po smeri 644, nadaljuje pa se navzgor po izpranem kaminu in levo proti osrednji grapi. Ko se ta zapre z gladkimi plo­ščami, pa desno po policah pod kamin, po njem in na raz stebra. Od tu je le še 50 metrov (levo) do osrednje grape. Izstop pa vodi po njenem desnem rebru na vrh.

Dvakrat Špik
V petek 20. avgusta, sta člana AO Matica Slava Mrežar in Matevž Suhač v 12 urah ponovila (po razpoložljivih podatkih je to prva ženska po­novitev) Krušičevo smer v Špiku. V četrtek, 9 t. m., pa sta Darjo Durjava in Vinek Bratina ( prav tako oba člana AO Matica) opravila verjetno zadnjo letošnjo ponovitev Di­rektne smeri v Špiku. V steni so bile že skoraj zimske raz­mere z veliko požleda. Plezala sta kar 12 ur in izstopila šele okoli 22. ure v mesečini.

Nagrade AO Kranj
Upravni odbor PD Kranj je na svoji zadnji seji sprejel sklep, da za letošnje leto po deli članom alpinističnega od­seka tri nagrade — priznanja. Nagrade bodo posebej za vrhunske dosežke, za inštruktorsko-vzgojno delo in za organizacijsko-društveno delo. O tem, kdo bo dobil priznanja, bo odločal odsek v sodelovanju s posebno komisijo UO PD.

Vandalizem v bivakih
Bivaki so planinske posto­janke, ki dajejo odlično zavet­je tam, kjer zaradi manjšega obiska planinska organizacija ne more postavljati koč. So zaprti, toda pri društvih, ki jih upravljajo je mogoče do­biti ključ.
AO Jesenice z velikimi napo­ri in nemajhnimi finančnimi obremenitvami vzdržuje bivake v Veliki Dnini, na Jezerih pod Rokavi, v Za Aku in na Rušju pod Dolkovo špico. Njihovi napori pa so komaj uspešni. Vedno pogosteje se vrste vlo­mi, še več je poškodb inven­tarja in samih bivakov, one­snaženja ter podobnega. Pri­šlo je že tako daleč, da vod­stvo AO Jesenice resno razmišlja o tem, da bi v ugotov­ljenih primerih prepovedalo dostop v bivake ne le krivcem, temveč tudi drugim članom PD ali AO, iz katerega je kri­vec, najbolj vpijoče primere pa bodo predali sodišču.
Alpinisti z Jesenic se vsako leto potrudijo in kolikor je v njihovi moči oskrbe bivake s kurivom. Bilo bi prav, če bi pri tem dobili pomoč vsaj pri tistih, ki računajo letos po zimi bivake uporabljati. Obliko pomoči oziroma kdaj bi bili voljni pripravljati gorivo, naj javijo na naslov PD Jesenice, Cesta železarjev 1 — 64270 Jesenice.

Okrogla miza v Kranju
Včeraj se je v Kranju začel VI. mednarodni festival šport­nega in turističnega filma, ki bo trajal do 21. t. m. V okvi­ru te zanimive prireditve bo tudi novost — okrogla miza »Informiranje javnosti o alpinizmu in alpinističnih odpravah«, na kateri bodo poleg naših zastopnikov sodelovali tudi Italijani in morda še kdo izmed povabljenih tujcev. Zanimivo bo tudi predvajanje Riedlovega filma o lanski odpravi na Makalu, v katerem je osrednja osebnost Marjan Manfreda-Marjon, ki obuja spomine na svoj vzpon na vrh (brez kisika!), ki razmišlja o ceni, ki jo je plačal, pa o tovariših in — sploh o Makaluju in odpravi. Obiskovalci festivala pa se bodo imeli pri­ložnost (v avli kina Center v Kranju) na kratko seznaniti tudi z opremo odprave na Makalu, ki bo ilustrirana z ne­katerimi posnetki.
Za uvod v razpravo — ta bo v ponedeljek dopoldne v Kranju — o poročanju o alpinističnih dejanjih s posebnim poudarkom na odpravah, je pripravil referat Zoran Jerin, na okrogli mizi pa bo po predvidevanjih sodelovalo oko­li 25 predstavnikov vseh treh zainteresiranih »strank« — ti­stih, ki informacije dajejo (vodje in člani odprav), tistih, ki jih posredujejo (novinarji RTV, dnevnikov in revij) in tistih, ki jih sprejemajo v eni ali drugi obliki.

Američani v Sovjet­ski zvezi
Poldrugi mesec je bila v sovjetskih gorah šesterica ameriških alpinistov, ki so jim sovjetski kolegi (v zameno za obisk ameriških gora) razkazali Fanske gore, Tienšan ter Kirgiški in Zaalajski Alatau, torej gore, v katere le redko popeljejo tujce. Skupno so opravili 23 vzponov.

Z avtomobilom pod vrh Elbrusa
Ekipa sovjetskih alpinistov pod vodstvom Alekseja Berberaščina je pred kratkim opravila »vzpon« do višine 4670 metrov na Elbrusu, in si­cer s serijskim avtomobilom »VAZ-469 B«. Avtomobil se je od drugih razlikoval le po tem, da so mu na kolesa montirali posebne verige. Toč­no pred desetimi leti je Berberaščin napravili podoben podvig, ko se je na Zahodni Elbrus (6521 m) povzpel z motornim kolesom Jawa.

Vse več alpinistov v ČSSR
Število organiziranih alpinistov na Češkem je v zadnjem času zelo naraslo (prav tako kot na Slovaškem). Leta 1970 je štela njihova organizacije 2900 članov, konec lanskega leta pa že okoli 5000. Največ jih je na področjih s pešče­njakom, kar tretjino med njimi pa je žensk. V prihodnje nameravajo vzgojno delo razširiti tudi med najmlajše (pod 16 let), seveda v oblikah, ki so njim primerne.

Dom na Črni prsti zaprt
Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti, ki ga upravlja PD Podbrdo, so zaprli v torek. Odprt bo le še v soboto in nedeljo ter 25. in 26. t. m.

Proslava na Rašici
V počastitev 35-letnice vstaje slovenskega naroda in 35-letnice požiga prve slovenske vasi Rašice, bo ljubljansko PD »Rašica« konec tedna priredilo posebno proslavo. V soboto ob 19. uri bodo pri razglednem stolpu prižgali kres, v nedeljo, ob 10. uri, pa se bo nad vasjo Rašica začela proslava s kulturnim programom.

Oznake: ALP, AN, PrV
eXTReMe Tracker