Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 09.09.1976

  09.09.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 9. september 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1475

Delo, Šport: ... Alpinistično dejanje pred 50 leti

Drzno oblikovana severna stena Špika s svojimi 900 me­tri vertikale je že zgodaj vzbu­dila pozornost plezalcev, pa tudi drugih obiskovalcev Martuljkove skupine. Nedvomno so bili prvi v krnici Pod srcem pastirji, pa zapriseženi in tudi divji lovci. Za temi so v začetku tega stoletja pri­šli češki planinci s Čermakom, Frantom, Hlavo in Dvorskym na čelu, ki jih je naj­več vodil Trentar Jože Komac - Pavr. V letih od 1906 do 1908 so ti skupaj z lovcem Malnekom iz Podkuž v Martuljku opravili pionirsko delo.
11. oktobra 1925 je do tedaj še deviško severno steno Špika kot prvi ukrotil slavni cortinski gorski vodnik Angelo Dibona s soplezalko Ano Eschter. Toda največjim težavam v se­verni steni sta se umaknila in izplezala prek zahodne. Šele 5. in 6. septembra 1926, torej pred 50 leti, sta Mira Marko - Debelakova in Stane Tominšek steno zmogla tudi v Di­rektni smeri. Ta vzpon je imel velik odmev v svetu in pred­stavlja največje alpinistično dejanje ne samo predvojne generacije, temveč morda do­slej sploh. Po pomembnosti ga lahko primerjamo le še z vzponom prek južne stene Makaluja, čeprav je bil le-ta opravljen v povsem drugačnih razmerah. Severno steno Špika sta Debelakova in Tominšek zmogla z enojno konopljeno vrvjo, tako rekoč brez klinov, v plezalnikih itd.

Še enkrat Kilimandžaro
Janez Aljančič (AAO) je bil julija in avgusta že drugič letos v Tanzaniji in spet se ni mogel upreti miku najvišje afriške gore. To pot je s se­boj popeljal tudi ženo in ne­kaj ljudi z naše ambasade v Dar es Salaamu. Na pot jih je šlo sedem. Jelica, Gregor in Peter Kosin (žena in sino­va našega ambasadorja), Ja­nez in Slavica Hotujec ter Jo­ža in Janez Aljančič. Na Gillmans Point (5685m) so se 2. avgusta povzpeli Janez Alijančič, Janez Hotujec in Gregor Kosin, drugi pa so zaradi mraza in nevajenosti višine odnehali nekaj nižje.
Od 21. do 31. oktobra bo na Kilimandžaro odšla skupina (drugi trekking) planincev v organizaciji PZS. Odpotovali bodo z letalom Inex Adria, okvirna cena popotovanja pa je 14.000 din.

Ulčar — Štucin v Planji
V severni steni Planje (sku­pina Razorja) sta Filip Štucin (Črnuče) in Jure Ulčar (Ma­tica) 22. avgusta preplezala novo smer, ki sta jo ocenila s V, večina II-III, 50 m, štiri ure in pol. Smer poteka des­no od spominske smeri Meto­da Grošlja, spodaj po rdeči grapi, zgoraj pa po stebru med dvema izrazitima žlebovo­ma. V steni so ostali trije klini.

Pelc nad Klonicami
V soboto, 28. avgusta, sta Emil Tratnik in Franc Bizjak (člana A0 Idrija) v sedmih urah ponovila Zajedo v vzhod­ni steni Pelca nad Klonicami. Po razpoložljivih podatkih je bila to šele prva ponovitev (prvenstveni vzpon so opravili Jeromen, Rupar in Simonič — 1970). Naslednji dan sta pre­plezala še Direktno smer v SV steni.

Direktna v Šitah
V nedeljo. 29 avgusta, sta Tomaž Jamnik in Nejc Za­plotnik , (oba AO Kranj) v de­vetih urah ponovila Direktno smer (Avčin-Dolar) v Šitah, ki ima doslej zelo malo po­novitev.

Priprave na sarajev­sko AŠ
Brata Srdjan in Slobodan Žalica sta 15. avgusta preplezala »kosi žlijeb« v Pesti brdu (Čvrsnica). O višini stene najlepše priča podatek, da je potrebno za sestop z vrha v dolino premagati kar 2000 me­trov višinske razlike.
V Sarajevu so se začele tu­di priprave na V. sarajevsko alpinistično šolo, za katero je že veliko zanimanje. Letos bo organizator komisija za alpi­nizem v sodelovanju z GRS, razširili pa jo bodo na vso republiko, tako da se nade­jajo še večjega priliva mla­dih.

Ponovno Huandoy
Italijanska alpinistična od­prava, ki jo je vodil Carlo Zonta, je letos poleti zopet zaman naskakovala južno ste­no južnega vrha Huandoy v peruanskih Andih. Odehati so morala zaradi nevarnosti pla­zov.

16 dni v Eigerju
Češkoslovaški alpinisti so se letos pozimi poskusili tudi s severno steno Eigerja. Skupina iz Qstrawe je preplezala ja­ponsko direttissimo. Zanimivo je, da so vzeli s seboj kar deset 80-metrskih vrvi, iz ste­ne pa so prinesli le eno celo, vse druge jim je presekalo padajoče kamenje. Naveza Pechous, Prochazka, Pulpan in Zajic pa je 16 dni skušala pre­plezati nedokončano smer, ki sta jo leta 1935 načela Sedlmayer in Mehringer. Toda prišli so le do višine drugega ledenega polja, torej nekako 200 metrov nad mestom, ki sta ga dosegla prva plezalca. Če bo šlo vse po sreči, bodo po­skus v naslednji zimi pono­vili.

Oznake: ALP, AN, PrV, ZGO
eXTReMe Tracker