Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 27.05.1976

  27.05.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 27. maj 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1015

Delo, Šport: ... v ENSA gre kamniška naveza

Za naše zastopstvo na veli­kem mednarodnem zboru alpi­nistov, ki bo od 19. julija do 5. avgusta letos v Chamonixu, sta bila izbrana Janez Ažman in Cene Kramar, oba člana AO Kamnik. Oba imata že prek 100 plezalnih vzponov doma in na tujem, od težjih vzponov v Centralnih Alpah pa naj jih omenimo le nekaj: Severni ozebnik v Col du Aig. Verte (52°, 700 m, prva jug. ponovitev), druga ponovitev smeri Charlet — Simond v Col de la Tour des Courtes (51°, 600 m), Diagonala v Brenvi (IV. 650 m, prva jug. ponovitev), druga ponovitev smeri Bonatti — Zapelli v Grand Piller d'Angle (VI, 850 m) itd. Torej seznam s ka­kršnim se lahko pohvalijo le redki, opravila pa sta jih vse v zadnjih treh letih. Zanimiv je tudi seznam držav, katerih osrednje planinske organizaci­je so bile povabljene na to srečanje: ZR Nemčija, Angli­ja, Avstrija, Belgija, Kanada, Kitajska, Španija, Grčija, Ni­zozemska, Indija, Italija, Ja­ponska, Nepal, Norveška, Pe­ru, Poljska, Romunija, Švica, ČSSR, ZDA, ZSSR in Jugosla­vija.

V steni Kleka
Slabo vreme v zadnjem času kar ne dovoli, da bi se raz­mahnila plezalna sezona v do­mačih stenah, zato tudi slo­venski alpinisti skoraj redno zahajajo v steno Kleka. V so­boto sta preplezala »Glavo« (V/VI+) v tej steni člana AO Matica Janez Marinčič in Jure Ulčar, v nedeljo pa še Žoharjev steber. To smer sta (prav tako v nedeljo) pono­vila tudi člana AO Železničar iz Ljubljane Drago Bregar in Franc Šeme.

Alpinistične šole
AO Ljubljana — matica va­bi drevi ob 19.30 na predava­nje Andreja Derničkoviča o prvi pomoči v gorah. V soboto in nedeljo je na pro­gramu tura v Kamniške Al­pe. Zbor v Kamniški Bistri­ci.

Akademski AO vabi danes ob 20. uni na predavanje (teo­retično) o prvi pomoči, ki ga bo imel Igor Tekavčič. V so­boto bo odhod na VTK me­morial, prihodnji četrtek pa bo Tekavčič še praktično pri­kazal osnovne prijeme prve pomoči.

AO Kranj vabi danes zvečer ob 19. uri na predavanje An­dreja Štremflja o fiziologiji, prehrani v gorah ter treningu.

Balkansko srečanje
V Vratih bo od 29 avgusta do 2. septembra letos sreča­nje planincev balkanskih dr­žav, ki se ga lahko udeleže države s po 6 udeleženci. V imenu gostitelja PZ Jugosla­vije in PZS bodo srečanje pri­pravili člani PD Dovje — Moj­strana, ki tudi upravljajo Alja­žev dom v Vratih.

Odprava BiH v Pamir
Planinska zveza Bosne in Hercegovine je končno tudi uradno prijavila svojo prvo samostojno alpinistično od­pravo v tuja gorstva. 5—6- člansko odpravo v Pamir naj bi vodil Muhamed Šišič, na pot pa naj bi odšli julija le­tos.
Sicer pa je tudi aktivnost v domačih stenah v polnem razmahu. 15. t. m. sta Slobo­dan Žalica in Alija Vatrenjak preplezala novo smer (V+, A1) v Nikolinih stenah na Treskavici, Erol Čolakovič je z zagrebškimi alpinisti opra­vil več težkih zimskih vzpo­nov na Prenju, potem pa ple­zal tudi v Kleku in v Paklenici itd.

Na VTK memorial
V nedeljo bo na plazu pod Jalovcem tradicionalni VTK memorial v spomin na Vav­potiča, Tominca in Kovačiča, ki so se 28. maja 1950 pone­srečili v Hornovi smeri. Or­ganizator je Akademski AO, ki sprejema prijave tudi še na predvečer (do 20. ure) tek­movanja.

AO Jesenice pa prireja v nedeljo prav tako že tradicio­nalni pohod prek grebenov Mojstrovk, Travnika in Šit do štarta veleslaloma. Odhod bo v zgodnjih jutranjih urah iz Erjavčeve koče na Vršiču. Vabijo le dobro opremljene planince s primerno zimsko opremo.

Poljaki na Čogori
Čogori, drugi naj višji vrh sveta, je cilj letošnje poljske alpinistične odprave. 18-člansko odpravo, v kateri so naj­boljši poljski alpinisti, vodi Januš Kurčab, s seboj imajo okoli 8 ton prtljage, na pot pa so odšli že konec aprila. Iz Islamabada do Skarduja so poleteli z letalom, do vasice Dasu so jih nato prepeljali s traktorji, naprej pa so odšli v spremstvu skoraj 300 nosa­čev. Iz baznega tabora na le­deniku Baltoro (5200 m) bodo skušali preplezati novo smer (vrh so doslej osvojili le Italijani leta 1954), računajo pa, da bodo morali postaviti šest višinskih taborišč.

Več nesreč
Pri sestopu z Gurja Himal (7200 m) je zdrsnila franco­ska naveza. Francois Soubrane se je ubil, po treh dneh pa je za poškodbami umrla še mlada alpinistka Christine Ertlen, Maurice Schoenhal pa je težko poškodovan. Do tež­ke nesreče je prišlo tudi na Aljaski. Med vzponom 13-članske japonske odprave na Mt. Foraker so se smrtno pone­srečili trije njeni člani.

V 313 dneh prek Arktike
313 dni je potreboval Naomi Uemura, da je s pasjo vprego opravil 12.000 km dol­go pot prek ledenih pustinj Arktike. Japonski alpinist, ki ima za seboj tudi vzpone na najvišje vrhove petih celin (Mt. Everest, Aconcaguo, Mount McKinley, Kilimandžaro in Mt. Blanc), je ob pri­hodu v civilizacijo izjavil, da je bila to zanj zadnja pre­izkušnja pred še težjim pre­čenjem celotne Antarktike.

Messnerjevih sedem knjig
Reinhold Messner (32) ni le izredno uspešen alpinist, kot edini doslej se ponaša z eks­tremnimi vzponi na tri osem tisočake (Nanga Parbat, Manaslu in Hidden Peak), tem­več je tudi plodovit pisec. Nje­gova knjiga »Nazaj v gore« je doživela že tri izdaje, po dva krat so izdali »Plezalne ture v Dolomitih« ter »Start k pri­ključitvi«, napisal pa je še »Rdeča raketa nad Nanga Parbatom«, »Naskok na Manaslu« in »Sedma kategorija« ter so­deloval pri delu »Ekstremni alpinizem«.

Oznake: ALP, AN, PrV
eXTReMe Tracker