Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 20.05.1976

  20.05.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 20. maj 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1201

Delo, Šport: ... 68 tekmovalcev pod Raduho

V nedeljo je AO Črna pri­redil pod Raduho uspel ve­leslalom, ki se ga je udeležilo 68 tekmovalcev iz 6 AO in prav toliko PD. Proga je imela 24 vratic (250 metrov višinske razlike), tekmovali pa so ločeno alpinisti in pla­ninci ter mladinci (do 15 let). Kot posebnost pa je vredno omeniti najboljšo planinsko ekipo (PD Mežica), ki so jo sestavljali izključno člani dru­žine Miklavc. In še to — organizatorji žele v prihod­njem letu povabiti še več PD, tekmovanje naj bi posta­lo republiškega pomena.

REZULTATI: alpinisti — 1. D. Plesec. 2. Savelli 3. Parotat (vsi Črna); planinci —1.Gorza (Črna, dosegel je najboljši čas), 2. Dušek ( Slovenj Gradec) in 3. Plesec (Črna); planinke — 1. Sterže (Črna), 2. Aberšek in 3. Flajmiš; mladinci — 1. Kranjc (Črna), 2. Lužnik in 3. Plaz­nik (oba Slovenj Gradec); mladinke — 1. I. Miklavc, 2. A. Miklavc (obe Mežica) in 3. Lužnik. Ekipno je med alpinisti zmagal AO Črna pred Slovenj Gradcem in Me­žico, pri planincih pa je bil vrstni red enak.

Prijave za ENSA
Komisija za alpinizem PZS je na zadnji seji (17. t. m.) razpravljala o kandidatih za mednarodni tabor v Chamonixu. Doslej se je namreč prijavilo le pet navez iz Slo­venije (Srbija je sporočila, da nimajo kandidatov, ki bi ustrezali pogojem razpisa, druge republike pa še niso poslale svojih odgovorov na razpis).
Za sedaj največ pogojev za udeležbo izpolnjuje kamniška naveza Janez Ažman-Cene Kramar, saj ima največ kva­litetnih vzponov v tujih go­rah in to vse v Centralnih Alpah. Druge naveze, ki so se prijavile pa so: Marjan Osterman-Igor Herzog (Aka­demski AO), Andrej Štremfelj-Nejc Zaplotnik (AO Kranj), Matevž Suhač-Jure Ulčar (AO Matica) in Drago Bregar-Bojan Zupet (AO Železničar).

Po stebru na Makalu
Po skromnih podatkih o češkoslovaški odpravi, ki se vzpenja po stebru, ki so ga skušali preplezati že leta 1973, lahko sklepamo, da je 4. t. m prva naveza dosegla južni predvrh Makaluja (8010 m) in da so med tem odpravo najbrž že zaključili. Četrti tabor je stal na višini 7300 m in peti na 7850 m.

Plezali so v Schiari
Konec preteklega tedna so člani AAO že drugič obiskali tuje gore. V soboto jih je sedem preplezalo Hiebelerjevo smer (iz leta 1962) po južnem stebru Schiare, ki je visoka 550 m (stena je še višja). Ocena IV—V/—VI, A 2, 8 ur. V nedeljo pa so Herzog, Mihelič in Žumer preplezali še Rossijevo smer (IV—V, 400 m, 4 ure) v juž­ni steni Torre Agnoli. Schi­ara je najjužnejša skupina italijanskih Dolomitov, do njenega vznožja (Beluno) pa je okoli pet ur avtomobilske vožnje.

Ustanovili AO Šmarna gora
Na sestanku PD Šmarna gora, ki je bil že 6. aprila letos, so sprejeli sklep, da ustanove AO. Njegov načelnik je začasno Marjan Aljaž, včla­nili pa so se alpinisti in pri­pravniki iz nekdanjega AO Medvode.

V nedeljo VTK memorial
V nedeljo, 30. t. m. bo na plazu pod Jalovcem tradici­onalni VTK memorial, edino naše smučarsko tekmovanje, ki je namenjeno izključno članom AO. Start bo okoli 9. ure, prijave pa sprejemajo prireditelji tudi še na pred­večer do 20. ure v Tamarju.
V nedeljo, 23. t. m. pa bo pod Kotovim sedlom start prav tako že tradicionalnega smuka brez vratic za prven­stvo Akademskega AO.

Alpinistične šole
Akademski AO vabi drevi ob 20. uri na predavanje Franca Jeromna o pomemb­nejših gorskih masivih po svetu.

AO Kranj vabi danes ob 19. uri na predavanje načel­nika Roberta Gaberščka o vremenu v gorah in pojavih v zvezi z njim.

AO Črna pa obvešča vse, ki jih zanima alpinizem in visokogorsko planinstvo, da bodo v sredo, 26. t. m. pri­čeli z letošnjo alpinistično šolo. O programu vaj in pre­davanj posredujejo podrob­nejše informacije v društveni pisarni.

Ponovitve na Učki
V nedeljo je naveza Čičerov-Žgur preplezala štiri sme­ri v Vranjski Dragi (SZ po­bočje Učke). V slikoviti Dra­gi so 80 metrski in tudi viš­ji stolpi s številnimi smermi. Ponovila sta Comicijevo smer, prečnico Dalmartella v Comicijevem stebru ter Dalmartellovo smer in smer Duiz-Lenac v Palcu.

Za kategorizacijo
Komisija za alpinizem PZS je pozvala AO, da pripravijo primere na osnovi predložene kategorizacije. Upoštevali naj bi svoje najboljše člane, ozi­roma njihove najboljše se­zone, da bi dobili potrebno osnovo za morebitne korek­ture kategorizacije, tako da bi ta lahko veljala vsaj v prihodnjem letu.

Poročilo o festivalu
V petek ob 17.40 bo na drugem programu radia obširno poročilo o XXIV. med narodnem festivalu planinske ga in raziskovalnega filma v Trentu. Organizatorji kranj­skega festivala športnih in turističnih filmov pa so v ponedeljek napovedali, da bo na njihovi prireditvi (15. do 21. septembra letos) dali ve­lik poudarek planinskemu filmu, priredili pa bodo tudi okroglo mizo.

Še o vzponih v Paklenici
Letošnjega zbora v Pakle­nici so se udeležili tudi štir­je člani AO Kozjak, ki so opravili 24 vzponov in devet članov AO Impol iz Sloven­ske Bistrice, ki so opravili 50 vzponov. Janez Bauer in Ivan Sturm sta v koti 370 preplezala novo — Prvomaj­sko smer (III/IV, 150 m).

V Velenju o Makaluju
Danes zvečer ob 20. uri bo v sejni dvorani občinske skupščine Velenje predaval Ivan Kotnik o alpinistični odpravi »Makalu 75«. V ne­deljo pa vabi PD na Snež­nik. Odhod bo ob 5. uri iz­pred avtobusne postaje (cena 100 din), izlet pa bo vodil Peter Ficko!

Za varstvo Golice
Odsek za varstvo narave in GS pri PD Ljubljana-matica vabi člane in tečajnike pa tudi vse druge ljubitelje na­rave na Golico, kjer bo v nedeljo preventivna akcija. Zbor ob 6. uri na železniški postaji. Informacije v društ­veni pisarni, Miklošičeva 17 (tel. 312-645).

Retrospektiva Matevža Miklja
Foto klub »Andrej Prešeren« na Jesenicah je od 14. do 20; t. m, pripravil bogato in zanimivo retrospektivo umet­niških planinskih fotografij znanega skalaša Matevža Miklja. 50 mojstrskih posnetkov s cvetočih Karavank in skal­nih vršacev Julijskih Alp je navdušilo vse obiskovalce.

Oznake: ALP, AN
eXTReMe Tracker