Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 08.04.1976

  08.04.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 8. april 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1308

Delo, Šport: ... XIII. Štuparjev memorial

V nedeljo, 11, t. m. bo na Kamniškem sedlu tradicionalni veleslalom za Štuparjev memorial v organizaciji AO Kamnik. Tekmovanje, ki se šteje tudi za smučarsko pr­venstvo slovenskih alpinistov, bo posamično in ekipno. Na­stopijo lahko alpinisti (-ke) z veljavno registracijo in pla­ninci (-ke) s plačano letošnjo članarino, v ekipe pa se bo­do šteli po trije najbolje uvr­ščeni posamezniki.
Prijave bodo organizatorji sprejemali se v soboto do 19. ure na Kamniškem sedlu, ob 22. uri bo žrebanje štartnih številk, ki jih bodo podelili v nedeljo ob 7. uri (kavcija 50 din!). Ob 9. uri bo ženski štart in ob 9.30 moški. Raz­glasitev rezultatov in podelitev diplom bo v nedeljo ob 15. uri v Kamniški Bistrici. Pripomnimo naj še, da bo postojanka na Kamniškem sedlu oskrbovana le zasilno in še to le v soboto od 16. ure dalje.

Še ena v Zvohu
Franci Gselman, ki se je v Kranj preselil iz Maribora, je postal pravi specialist za steno Zvoha. V nedeljo, 4. t. m. je v njenem desnem de­lu, desno od gladke rampe, zopet preplezal novo smer, ki jo je s tovariši v navezi (Janez Bauer, Janko Korent, Ivan Šturm — vsi AO Impol iz Slovenske Bistrice) imenoval »Pomladanska«. Stena je viso­ka tod 250m, plezali so jo dve uri in pol, ocenila pa s IV (tri dolžine, ostalo III). Lažji deli stene so bili še pod snegom ali pa je skalo pokrival požled.

Tumi smuk preložen
Turni smuk Triglavska Je­zera—Hribarice—Velo polje— Krma, ki bi moral biti konec tedna, je zaradi neugodnih snežnih razmer preložen na kasnejši čas (po izkušnjah z zadnjega turnega smuka izpod Kriške stene).

Razstava himalajcev
Razstava opreme himalajskih odprav in folklornih predmetov iz Nepala, ki jo je orga­nizirala komisija za odprave v tuja gorstva v prostorih Kompasa na Titovi cesti, bo odprta še do konca tedna. Posebnost razstave je zbirka diapozitivov, ki jih komenti­rajo dežurni alpinisti.

Alpinistične šole
AO Ljubljana-matica vabi danes zvečer ob 19.30 na pre­davanje Janeza Marinčiča o letni plezalni tehniki, ki bo na Židovski 2. Vaje v plezanju so vsako sredo od 15. ure dalje na Turncu pod šmarnogorsko Grmado.
Akademski alpinistični odsek vabi danes zvečer ob 20. uri na predavanje Petra Ščetinina o tehniki plezanja. Predava­nje bo v sejni sobi v dru­gem nadstropju, Trg osvobo­ditve 1. Vaje v plezanju bodo odslej razen ob četrtkih (od 15.30 dalije) tudi ob torkih dopoldne — obakrat na Turncu.
AO Kranj bo v okviru red­ne alpinistične šole danes zve­čer ob 19. uri v društvenih prostorih organiziral predavanje Marjana Ručigaja o ori­entaciji v gorah ter izrazoslovju. Vaje v plezanju ima­jo vsak torek dopoldne ter ob sredah in četrtkih popoldne.

Novice iz Kranja

V soboto sta Andrej in Marko Štremfelj preplezala Zeleno zajedo v Koglu, in si­cer v kombinaciji s smerjo Prek plošč v Skuti, v nedeljo pa še Direktno smer v Štruci. Matej Kranjc in Marija Per­čič sta ponovila Virensovo smer in nadaljevala Prek plošč v Skuti, izstopila pa po Južnem razu. 1. t. m. sta Pe­ter Markič in Andrej Štrem­felj ponovila Zupanovo smer v Koglu. 27. marca sta Dušan Moštrokol in Andrej Štremfelj preplezala Zahodno smer (358) v Rušici, ki sta jo naslednji dan ponovila še Peter Markič in Marko Štremfelj.

Sporočilo iz Celja
Konec preteklega tedna so imeli celjski alpinisti zopet delovno akcijo — nošnjo na Korošico, zato je bilo vzpo­nov nekoliko manj. Janez Črepinjšek in Franc Čanžek, ki se pripravljata za Kavkaz, sta v nedeljo ponovila Kam­niško smer v Koglu, Andrej Palir in Jože Zupan sta v soboto preplezala Rumeno zajedo, v nedeljo pa še Zupa­novo v Koglu. V ponedeljek, 5. t. m. pa je predsednik ob­činske skupščine Cirilu Debeljaku-Cicu, alpinistu, dolgolet­nemu načelniku AO in vse­stranskemu vzgojitelju izročil odlikovanje — red dela s sre­brnim vencem.

Jeseniški vzponi
V nedeljo so jeseniški al­pinisti plezali v stenah nad Pišnico. Brvar, Domevšek, Javorski, Hanžek in Terseglav so v vzponu to sestopu preplezali Hudičev žleb (skok je bil praktično že povsem kopen, sneg pa ugoden). Gregorič, Jeršin, Kunstelj in Trušnovec pa so preplezali grapo med Veliko in Malo Goličico. V prihodnje nameravajo or­ganizirati še skupinski vzpon na Oltar, pripravljajo pa se tudi že na Triglavsko štafeto.

Priprave na Kavkaz
Štajerski alpinisti, ki se pripravljajo na letošnjo od­pravo v Kavkaz, so organizirali že več skupnih tur za spoznavanje in utrjevanje kondicije. Vzporedno s tem pa seveda potekajo tudi ostale priprave — zbiranje denarja, rezervacije voznih kart (do Beograda bodo potovali z vla­kom, dalje pa z letalom), priprava opreme itd. Pokro­viteljstvo jim je obljubila TTKS Maribor, podporo pa tudi že nekatera podjetja. V zaključni fazi so tudi pripra­ve na izdajo biltena, odločili pa so se tudi za pozdravne razglednice.

Živahno v Kamniških
Lepo vreme zadnje dni je v gore zvabilo veliko število planincev, še posebno dobro obiskane so Kamniške Alpe. V soboto je bil najbolje obi­skan Grintavec, odkoder so se reporterji radia Ljubljana tudi neposredno oglašali na »Valu 202«. Tudi v stenah je bilo izredno živahno. Razen že omenjenih vzponov sta Fi­lip Štucin (Črnuče) to Jure Ulčar (Matica) ponovila Lahovo smer v Vežici, Jure Senegačnik (Matica) in Jože Žumer (AAO) pa v nedelo Zupanovo smer, ki je ena najbolj obiskanih smeri v zadnjem času.

Hindukuš 76
Člani odprave v Hindukuš (AO Kamnik, Mengeš in Domžale) so že dobili vize za potovanje skozi SZ, sedaj pa čakajo še na afganistansko. Pokroviteljstvo nad odpravo bo prevzelo podjetje ABC, stike imajo tudi že s split­skimi alpinisti, ki so bili na Nošaku lansko leto, organizirali so tudi že skupne ture itd. Vmes pa seveda tudi pridno plezajo. Miro Šušter­šič je v navezi z Markom Hrovatom (oba AO Mengeš) v soboto, 27. marca ponovil Zupanovo smer v Koglu, Ma­tjaž Veselko pa z Milanom Jazbecem (oba AO Domžale) isto smer to soboto. V nede­ljo so imeli skupno turo na Kalški greben s turnim smu­kom v dolino skozi Korošico.

Nova Zelandija
Alpinizem je na Novi Ze­landiji zelo razširjen in če­prav so nam njegove gore nekoliko odmaknjene, so ple­zalsko izredno zanimive. Vreme je sicer nekoliko nestalno, po težavah pa se lahko me­rijo s stenami v Zahodnih Alpah. Zadnjo zimo so opravili prvo zimsko ponovitev Whiplash žleba v vzhodni ste­ni Mt. Jagged. To je trenut­no najbolj zahtevna smer na področju Arrowsmith in za vzpon so potrebovali 16 ur, več navez pred tem pa se je moralo obrniti.
Bill Denz in Phil Herron sta prva pozimi ponovila steno Balfour v masivu Mt. Tasman. Zanimivo je, da sta bivakirala že po peti dolžini, drugi dan pa izplezala z no­vim, direktnim izstopom. Ko je Denz smer preplezal poleti 1971, je imela šele dve po­novitvi.
Oktobra sta Simon Ritchie in Carl Thompson s pleza­njem v Mt. Cooku povzročila veliko razburjenje v javnosti. Sama smer sicer ni posebne težka, razen zgornjih 300 m, toda vrh sta dosegla šele po 25 urah plezanja (za zadnji del stene 11 ur), potem pa sestopila do bivaka, kjer sta morala čakati več dni. Oblasti so ju spoznale za pogre­šanja in celo za mrtva in vse so že pripravili za veliko re­ševalno akcijo, ko sta se srečno vrnila.

Oznake: ALP, AN, PrV
eXTReMe Tracker