Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 01.04.1976

  01.04.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 1. april 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1085

Delo, Šport: ... Poljsko jugoslovanska odprava v Hindukuš

Sedaj že lahko z gotovostjo zapišemo, da so vse formalnosti urejene (če k temu ne štejemo finančnega vprašanja) in da bomo poleti doživeli pr­vo mešano alpinistično odpra­vo. AO Kamnik, ki s plezalci iz Domžal in Mengša že dalj časa goji tesne prijateljske stike s poljskimi alpinisti, je dobil tudi uradno vabilo, da se šest njihovih članov udeleži mešane poljsko-jugoslovanske alpinistične odprave v Hindukuš, ki jo organizirata Klub Wisokogorski iz Katovic in Zveza alpinističnih klubov Polijske.
Računajo, da bodo odpoto­vali v začetku junija in da bo odprava trajala nekako do sre­de septembra. V odpravi naj bi bili od naših: Franci Bau­man, Marjan Kregar in Janez Volkar iz AO Kamnik, Miro Šušteršič in Franc Vrankar iz AO Mengeš ter Stanislav Šikonja iz AO Domžale. Cilj od­prave bo 7492 m visoki Nošak. Potovali bodo z vlakom in le na koncu s kamionom, in sicer prek Varšave, kjer se jim bodo priključili še poljski alpinisti in nato prek Sovjetske zveze v Afganistan.

Alpinistične šole
Akademski alpinistični odsek vabi drevi ob 20. uri na pre­davamo Sandija Blažine o va­rovanju. Popoldne ob 15.30 pa bodo prvič tudi vaje na Turncu pod šmarnogorsko Grmado.
AO Ljubljana-matica je pripravil za drevi ob 19.30 pre­davanje o planinski organiza­ciji ter zgodovini planinstva ter alpinizma doma in po svetu, ki ga bo imel načelnik Viki Grošelj. Vaje iz plezanja imajo vsako sredo od 15. ure dalje na Turncu pod Grmado.
AO Kranj sporoča, da ima­jo v okviru alpinistične šole predavanja vsak četrtek ob 19. uri v društvenih prostorih. Do­slej so se zvrstila že preda­vanja o organizaciji planin­stva (F. Ekar), planinski zgo­dovini (U. Župančič) in opre­mi (M. Štremfelj). Danes pa bo Nejc Zaplotnik predaval o letni plezalni tehniki. Začeli so tudi že s praktičnimi va­jami, ki jih imajo ob sredah in četrtkih na Turncu, sedaj pa jih bodo organizirali še ob torkih dopoldne, da bi lahko ustregli prav vsem.
AO Celje je v okviru alpi­nistične šole konec pretekle­ga tedna priredil kratek zim­ski tečaj na Korošici. 18 udeležencev se je v soboto po­vzpelo po južnem razu na Ojstrico, kar je bila za večino prva resnejša tura. Popoldne sta Franc Čanžek in Srečko Mesarec preplezala Šarino poč v Dedcu, v nedeljo pa je Čanžek z Andrejem Bergantom ponovil še Levo smer v isti steni. Drugače pa imajo vsak četrtek ob 18. uri predavanje (danes je na vrsti predavanje o prehrani, ki ga bo imel dr. Četina), popoldne pa plezalne vaje v Tremarjih.

Pomanjkljivi podatki alpinistov
V torek popoldne je bila seja komisije za alpinizem PZS, na kateri so dalj časa razpravljali tudi o letošnji re­gistraciji, s katero so precejšnje težave. Vodstva odsekov namreč pošiljajo pomanjkljive prijave — npr. le izkaznice brez seznamov članov (z na­vedbo števila njihovih vzponov v lanskem letu), ki ga mora potrditi načelnik in obenem jamčiti, da so vsi nezgod­no zavarovani. Težave nastopajo tudi na pošti, ker so za­vitki z izkaznicami preslabo zavarovani in se odpirajo itd.

Smrtna nesreča Piussija
Pred novim letom se je med prečenjem ostenja Viša (po t. i. »božjih policah«) smrtno ponesrečil Ignazio Piussi, ita­lijanski plezalec srednje ge­neracije, ki se je proslavil predvsem z vzponi v zahodnih Julijcih. Plezalca sta imela za seboj že en bivak, ko je Ig­nazio padel okoli 250 m globoko.
Italijanska odprava »Cumbres 76« se je v začetku le­tošnjega leta mudila v kolumbijskih Andih, v gorski verigi Sierra Nevada di Santa Ma­ria. Desetčlanska ekipa je po dveh različnih smereh osvojila Monte Cristoval Colon (5775 m), Monte Reina (5595 m), Monte Tairona (5000 m) in Monte Guardian (5285 m). Na Monte Observer (4600 m) pa je bil opravljen solo vzpon.
M. Capoferri, A. Montanelli, G. Manini in S. Monti so v prvi polovici tega meseca preplezali novo smer v SV oste­nju Palu Occidentale (3825 m). Za vzpon so porabili le12 klinov, pa še te so silno težko zabili, čeprav je stena visoka okoli 800 m in ima led naklo­nino tudi 60 in celo 75 sto­pinj. 250m pod vrhom jih je dohitela noč, toda kljub temu so uspeli izplezati in so biva­kirali na vrhu.

Odprava na Daulagiri
Iz Milana je odletela 12- članska odprava »Orlov iz St. Martina«, ki ima namen po­vzpeti se na Dhaulagiri. Vzpon nameravajo opraviti prek se­vernega pobočja, bazo bodo postavili v višini 4700 m, vo­di pa jih Renzo de Bertolis.

Priprave na »Pamir 76«
Akcija bosansko-hercegovskih alpinistov, ki se pripravljajo na svojo prvo samostojno odpravo v Pamir, je bila ka­drovsko in časovno nekoliko okrnjena, čeprav so z njo drugače nadvse zadovoljni. V najtrših razmerah so med pohodom po Bioču (med 7. in 13. marcem) preskusili medse­bojne odnose, opremo in hra­no, kar jim bo vsekakor iz­redno dobrodošlo. Toda ne le to. Kljub pogostim snežnim viharjem in nizkim tempera­turam so preplezali prvenstveno smer na Bezimeni vrh (2200 m) v barieri Krvavih brda, prečili Biočke grede in se povzpeli na Veliki Viti (2396 m). Med pohodom po področ­ju, kjer ni planinskih postojank in je bil doslej pozimi le slabo obiskan, so posneli veliko fotografskega gradiva in upajo, da bodo z njim lahko javnosti dostojno prikazali to tudi pozimi nadvse zanimivo skupino. Tu so še vr­hovi, na katere človek pozimi še ni stopil, možnosti za prve zimske ponovitve, turnosmučarske pohode itd.

Turni smuk izpod Kriške stene
Podkomisija za turno smu­čanje PZS vabi na turni smuk izpod Kriške stene. Zbor ude­ležencev bo v nedeljo ob 8. uri v Kranjski gori pred ho­telom Vitranc, prijavnina je 20 din (prijave sprejema pi­sarna PZS, ki nudi po tel. 312-553 tudi vse informacije). Izlet bo vodil Marjan Keršič-Belač.

Špikov graben
V soboto so štirje pripravniki AO Jesenice: Domevšek, Jelenc, Noč in Terseglav preplezali Špikov graben. Snežne razmere so bile slabe, poledenele skale in gnil sneg. Po grabnu tudi precej sneži, s stene pa leti kamenje.

Razstava VI. JAHO
V prostorih Kompasa na Titovi cesti že nekaj dni vzbuja veliko pozornost razstava naše lanske alpinistične odpra­ve, ki je preplezala južno steno Makaluja. Razstava bo še ves prihodnji teden.

Oznake: ALP, AN, PrV, VTG
eXTReMe Tracker