Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 25.03.1976

  25.03.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 25. marec 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1347

Delo, Šport: ... V steni Druja

V soboto po poročilih smo imeli res redko priložnost, da smo si tudi na domači televi­ziji lahko ogledali planinski film. Še posebno, ker je bil v barvah in celovečerni, posnet s kamero, ki jo je vodil Ja­cques Ectand, soustvarjalec nepozabnega filma »Zvezde opoldne«, sodelovali pa so ne­kateri znani možje francoske­ga alpinizma: Jaocou Affanasief, Baud in drugi. Vodstvo ljubljanske televizije nam je s to projekcijo dalo priložnost, da se seznanimo z eno najnovejših stvaritev tovrstnega fil­ma, lahko pa bi Slovencem, ki se imamo upravičeno za na­rod gornikov, dala tudi kaj več! Ali je bilo tako nemo­goče organizirati — pred ali po projekciji — še pogovor ali podati vsaj strokovno oce­no (alpinistično in filmsko) filma? Verjetno marsikdo pre­prosto ni mogel dojeti nekate­rih dogodkov, še manj pa dra­maturških zapletov filma.
Res je, vse te gore, ki so bile prikazane na ekranu, se res dvigajo nad Chamonixom. Prav tako, kot je tudi res, da je bilo večino podrobnosti (kar pa je razumljivo) posne­tih na skalah in stenicah npr. pod Aiguille du Midi. Marsikateri posnetek je bil naprav­ljen naravnost sijajno, prav ta­ko kot tudi ne gre zanikati, da je bilo mestoma le preveč cenene dramatičnosti, dramatičnosti zaradi zgodbe same. Končno pa alpinisti le niso tako odmaknjeni od resnično­sti, zaverovani same v sebe in v skale ter led.
V kratkem (že ta petek bo prva oddaja) se bodo lahko seznanili še z izvirnim doma­čim ekspedicijskim filmom. To bo zapis o naši lanskolet­ni odpravi, ki je preplezala južno steno Makaluja. Sne­malca Radovana Riedla že po­znamo. Tudi njegovih štirih nadaljevanj »Devet let sko­min«, katerih del nas bo le­tos zastopal tudi na festivalu v Trentu, se še dobro spomi­njamo.

Tekmovanje v Leccu
V nedeljo se je iz Italije vrnila trojka Franci Rabič, Jože Rožič in Ivo Skumavc (vsi člani AO Mojstrana), ki je tekmovala na XI. mednarod­nem smučarsko- alpinističnem reliju v Leccu. Med 30 ekipa­mi iz Bolgarije, ZR Nemčije. Avstrije, Španije, Francije, Ita­lije in Jugoslavije so zasedli odlično šesto mesto. Tekmova­nje je obsegalo tri etape. Pr­va je bila v petek in je ime­la 1300 m višinske razlike, prav toliko so jo morali premagati tudi v soboto, v nedeljo pa okoli 600 m. Ob vsem tem vzpenjanju (peš in na smučeh) so imeli še veleslalom ter hitro hojo (vse seveda na kro­nometer), spusti so bili iz­redno težki zaradi mehkega in mestoma skorjastega snega, manjkal ni tudi bivak v zimski naravi itd. S seboj pa so morali ves čas nositi vso op­remo — smučarsko, alpinistič­ne in za bivak.

Turni smuk Komna—Krn

V soboto zvečer bo v planinskem domu na Komni zbor vseh tistih, ki se žele udele­žiti. turnega smuka Komna — Krn — Komna. Vodja pohoda bo Janez Duhovnik, prijave sprejema pisarna PZS (tel.: 312-553), prispevek za vodenje in spremstvo pa je 20 din.

Spominski pohod
Nedeljskega spominskega pohoda z Vršiča prek Slemena v Planico se je udeležilo prek 80 planincev, kar priča, da si je tudi ta akcija že pri­dobila širši krog udeležencev. Posebno veliko udeležencev je bilo iz PD Javornik — Koroška Bela in z Jesenic. AO Je­senice, ki je bil organizator, napoveduje za letos še nekaj podobnih akcij (skupinski vzpon na Visoki Oltar, preče­nje Mojstrovk, Travnika in Šit itd.).

V Domžalah »Makalu 75«
PD Domžale vabi na predavanje o lanskoletni alpinistič­ni odpravi »Makalu 75«, ki bo v petek ob 18. uri v kinodvo­rani. Predavala bosta udeleženca Stane Klemenc in Bojan Pollak.

Alpinistični šoli
AO Ljubljana-matica vabi drevi ob 19.30 na predavanje Jureta Senegačnika o nevarno­stih v gorah. Predavanje bo na Židovski 2.
Z alpinistično šolo so pri­čeli tudi pri PD Kranj. Prvo predavanje so imeli pretekli četrtek (Franci Ekar: organi­zacija planinstva), naslednja pa bodo na isti dan ob 20. uri.

Uspel vzpon na Snežnik
Zimskega pohoda na Snež­nik, ki ga je v nedeljo pri­redilo PD Ilirska Bistrica se je udeležilo okoli 180 planin­cev iz številnih krajev Slove­nije (Polzela, Litija, Škofja Loka, Ljubljana, Koper. Kranj ... ), med njimi je bilo tudi 70 planink. Nevihta, ki je besnela prejšnjo noč, pa je prav gotovo mnoge odvr­nila od nameravane poti.
Vrh Snežnika je bil v megli, ki jo je burja neusmilje­no podila sem in tja. Dosti prijetneje je bilo spodaj, v za­vetrnih legah, toda kolona se je vseeno nezadržno vila po ozki snežni gazi vse do vrha.

Dve ponovitvi
Zadnje ure koledarske (in alpinistične) zime, točneje v soboto, 20. t. m., sta se Janez Reberšak in Janez Pfajfar iz AO Radovljice odločila še za vzpon skozi Špikov graben. V smeri sta naletela na dokaj težke razmere in za vzpon sta potrebovala kar šest ur in pol.
Idrijčana Cveta Koler in Emil Tratnik sta v soboto, 13. t. m., preplezala Južni raz Turske gore. Smer je bila spodaj v glavnem kopna, zgo­raj pa je bilo precej pršiča. Za vzpon sta potrebovala šest ur.

Tečaj na Vršiču
Od sobote 14. t. m., do ne­delje zjutraj je bil v Erjav­čevi koči zimski alpinistični tečaj, ki ga je priredilo KA PZS, vodil pa Zvone Koren­čan. Zbralo se je 21 tečajnikov iz Hrastnika, Nove Gori­ce, Ljubljane, Vipave, Moj­strane, Prevalj, Celja, Železnikov, Idrije, Bohinja, Zenice in Sarajeva ter 9 inštruktor­jev iz Ljubljane ter Tržiča. Poleg njih so bili na Vršiču še alpinisti (15) iz Srbije ter trije iz Splita.
Poleg predavanj, ki so jih organizirali vsak dan, so opravili tudi več tur. Na Prisojnik, Robičje, Nad Šitom glavo, po Urošovi grapi, pa grebenu Mojstrovk in Travnika itd. Vaje so imeli tudi na Slemenu in v Grebencu, pa v bližini koče (igluji, impro­vizacije, priprava sidrišč itd.). Po prvih ocenah je tečaj lepo uspel in udeleženci bodo lah­ko mnogo prispevali k nadalj­njemu razvoju jugoslovanske­ga alpinizma, saj je bilo v preteklosti bolj malo akcij z udeležbo iz tako številnih krajev.

Oznake: ALP, AN, PrV
eXTReMe Tracker