Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 11.03.1976

  11.03.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 11. marec 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1103

Delo, Šport: ... Prečenje in raz

Emil Jereb (Idrija) in Bo­ris Krivic (Matica) sta 8. fe­bruarja letos prečila ves greben nad Vrsnikom, od Kuka prek Travnika do Plazkega Vogla. Spala sta na Planini Za skalo, za prečenje, ki je, morda celo prvenstveno, pa sta potrebovala le 3 ure. 28. in 29. februarja pa je Boris Krivic s Francem Bizjakom in Emilom Tratnikom (oba Idri­ja) prvič pozimi preplezal še Vzhodni raz Pelca nad Klonicami (mestoma V). Plezala so 12 ur in bivakirali tik vrhom. Težja mesta so bila v glavnem kopna, na severnih straneh pa je bil še pršič.

Centralna v Vršacu
Bohinjca Janko Arh in Andrej Žmitek sta 6. marca opravila prvo zimsko ponovitev Centralne smeri v severni steni Vršaca (V+, Al). Na lažjih mestih sta imela precej snega, težja, pa so bila le deloma prekrita s snegom. Za vzpon sta potrebovala 10 ur, tako da sta le s težavo ušla bivaku.

Smer izgubljenega klina
Andrej in Marko Štremfelj (oba AO Kranj) sta v soboto preplezala prvenstveno smer v vzhodni steni Kočne. Novi smeri sta dala ime »smer iz­gubljenega klina«, visoka je približno 400 m, plezala pa sta jo 4 ure. Ocena: III-IV, z mesti V. Za smer so značilni lepi naravni prehodi. V spod­njem delu je skala trdna, zgo­raj pa dokaj krušljiva (raz­mere so bile, dobre, le mestoma ju je oviral vodni led).

Centralna gramoznica
Jože Ciperle in Franci Gselman (oba AO Kranj) sta v soboto v 6 urah prvič pozimi ponovila »Centralno gramozni­co« v Zvohu, ki jo je Gselman kot prvi sploh preplezal z ženo maja 1974 (višina 300 m ocena III, IV). Razmere pa sta imela precej neugodne. Večina stene je bila namreč pre­krita s pršičem, bil je hud mraz in še snežilo je ves čas po malem.

Igličeva smer
V soboto in nedeljo sta Mi­šo Čulk in Milan Lekš (Obe SAO) v zelo težkih razmerah preplezala Igličevo smer v Rinki. Zaradi ozeblin, ki sta jih na rokah dobila med vzpo­nom, je bila potrebna zdrav­niška pomoč.

Hudičev žleb
V petek sta Sandi Bubnič (Ilirska Bistrica) in Daro Ur­bančič (Matica) opravila vzpon po Hudičevem žlebu (v masi­vu Prisojnika), po katerem sta tudi sestopila. Pri dostopu sta naletela na dokaj slabe razmere pa tudi skok v žlebu je bil skoraj povsem kopen.

Južno pobočje Planjave
V soboto je Tone Škarja (Kamnik) sam opravil vzpon prek južnega pobočja Planjave (od lovskega stojišča v Repovem kotu). Razmere je imel dobre, le snežilo je in med sestopom — skozi Wisiakovo grapo od Sukalnika navzdol — ga je mestoma že oviral novi sneg.

Novice iz Sarajeva
V okviru priprav na prvo samostojno alpinistično odpravo (Pamir 76) so alpinisti iz BiH še naprej zelo aktivni. Erol Čolakovič in Miodrag Rakič sta 28. in 29. februarja (en bivak) preplezala SZ raz Osobca (2026 m) na Prenju. To je bilo komaj tretje ponav­ljanje smeri, toda drugi zim­ski vzpon. Vreme sta imela idealno, toda v steni je bilo veliko ledu, na izstopu pa pr­šiča.
Slobodan Žalica pa je od 27. do 29. februarja sam opravil velikopotezno prečenje. Iz doline Bijele je pristopil do koče Jezerce, od koder je prečil pod Zeleno glavo in v pe­tih urah prečil Vjetrena berda do Lupoglava. S tem je napravil praktično vse prečenje centralnega Prenja, kar so doslej — kot kaže — napra­vili le leta 1936 (poleti!). Po­tem je bivakirali v Barnom dolu pod JZ steno Lupoglava in 29. februarja opravil še prvo ponovitev smeri B-S-L (320 m, naklon večinoma med 55 in 60 stopinj) ter drugi se­stop po Miloradovi smeri.

Alpinistični šoli
Akademski AO vabi drevi ob 20. uri na predavanje Marjana Ostermana — »Hoja po brez­potju in priprava na vzpon«. Predavanje bo v sejni dvo­rani la Trgu osvoboditve 1/II. Vzpon na Stol. ki bi moral biti v nedeljo, pa je zaradi novozapadlega snega do nadaljnjega preložen.
AO Ljubjana-matica pa va­bi drevi zvečer ob 19. uri na predavanje Toneta Sazonova o planinski fotografiji, ki ga bo spremljal s prikazom izbranih diapozitivov. Predavanje bo v prostorih na Židovski stezi št. 2.

Konec AŠ na Jesenicah
Alpinisti na Jesenicah so koristno izrabili zimsko obdobje in organizirali alpinistično, šo­lo, ki je dobro uspela. Imeli so številna uspela predavanja, obiskali so jih udeleženci VI. JAHO, za konec pa jim je Tine Mihelič predaval še o odpravi v Ande. V petek to soboto so imeli skupno turo na B IV, ko se bo popravilo vreme, pa bodo začeli še s praktičnimi vajami v Kovačev­cu. V načrtu imajo tudi obisk Paklenice, organizacijo Titove štafete, zimskega spominskega pohoda in še številnih drugih akcij.

Iz zapisnika KA
Na zadnjem sestanku KA PZS (8. t. m.) so se dogovorili, da bo zimski tečaj, ki bo od 14. do 20. t. m. v Er­javčevi koči na Vršiču, vodil Zvone Korenčan iz Kranja. Za­enkrat je prijavljenih 22 te­čajnikov (15 iz Slovenije, 5 iz BiH ter 2 iz Reke), pri­ključili pa se jim bodo še alpinista iz Srbije.
Toda to ne bo edini zim­ski tečaj — tabor. Od 13. do 21.t. m. bo tudi tečaj na Prenju, ki so ga organizirala zagrebški alpinisti (AO Želez­ničar), nekaj (AO Velebit) pa jih bo prišlo tudi v Kamniške Alpe (na Korošico).
Zaradi odhoda načelnika KA Toneta Sazonova v Himalajo (odprava »Trisul 76« naj bi odpotovala že 13. aprila letos), bo v času njegove odsotnosti vodil delo njegov namestnik Bojan Zupet (AO Železničar).

Harlin - Robbins v Druju
Poljski alpinisti Zbigniew Wach, Marian Pietkowski, Piotr Malinowski in Jan Wolf so v začetku tega meseca opra­vili prvi zimski vzpon prek 1000-metrske vzhodne stene Petit Druja, ki sta jo (10. - 13. avgusta 1965) prva preple­zala John Harlin in Royal Robbins. Ameriška direttissi­ma je smer, katere ponovitev tudi poleti nekaj velja.

Japonci pod Lotsejem
Japonska alpinistična odprava (18 članov), ki jo vodi Kanji Kamai (45), njen cilj pa je še nepreplezami JZ greben osamtisočaka Lotseja, je že postavila bazno taborišče v višini 4300 m Ta greben so Japonci že poskušali preple­zati leta 1974, lani pa se je neuspešno končala italijanska alpinistična odprava (pod vodstvom R. Cassina), ki je na­skakovala južno steno. Ne­uspešna je bila tudi poljska, ki je prvič v himalajski zgodovini poskušala priti na osemtisočak v zimski sezoni. Lhotse stopa v ospredje.

Oznake: ALP, AN, PrV
eXTReMe Tracker