Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 26.02.1976

  26.02.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


 

Vir: arhiv planID

 

četrtek, 26. februar 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1258

Delo, Šport: ... Sestanek KKA

V soboto je bil v Zagrebu sestanek predstavnikov repu­bliških ter pokrajinskih ko­misij za alpinizem ( koordina­cijska komisija za alpinizem PZJ), ki so se ga udeležile vse delegacije z izjemo za­stopnika PS Kosovo. Sestanek so že dolgo pripravljali, iz­zvenel pa je izredno uspešno, tako da so bili vsi zadovoljni. Pri pregledu aktivnosti so ugotovili, da je največ (40) alpinističnih kolektivov v Slo­veniji, kjer je okoli 850 čla­nov, ki so lani opravili blizu 7200 vzponov. Na drugem me­stu je Hrvaška z 9 kolektivi in skoraj 650 člani. Potem slede Bosna in Hercegovina (5 AS, 60 članov), Vojvodina (3-4 AS), Srbija (2 AO, 67 članov in 3 AS v zametku) itd. Pomanjkljivi so podatki za Makedonijo, kjer sta, kot kaže, dva alpinistična odseka (oba v Skopju!), nejasno je tudi, kako je v Črni gori (okoli 20 članov, v glavnem združenih v okviru postaj GRS), nihče pa tudi ni mo­gel posredovati podatkov za Kosovo, kjer je AS le v Peči.
Vsi udeleženci so zlasti pou­darili potrebo po enotni vzgojni politiki in prav zato bodo sestanki poslej tudi je­seni, da bi bilo mogoče redneje pregledovati novosti in se obenem dogovarjati za skupne akcije (enoten kole­dar). Dogovorili so se tudi o kategorizaciji, ki je potreb­na zaradi financiranja, toda sistem bo potrebno še dode­lati. Pripraviti bo potrebno tudi pravilnik o nazivih (bistvo je zajeto že v alpini­stičnem pravilniku) in novi »alpinistični adresar«, pa še marsikaj, kar bodo KA pred­lagale po posvetu s svojimi člani. Sestanek je v odsotno­sti predsednika KKA vodil načelnik slovenske KA Tone Sazonov.

12 dni v Vratih
Češkoslovaški alpinisti (2 iz HO Plzen in 2 iz HO Slavija - Olomuc) so prišli k nam 8. t. m. in se še istega dne nastanili v karavli poleg Aljaževega doma. Takoj na­slednji dan so odšli pod ste­no, 10. in 11. t. m. (pred sneženjem) pa so Peternelovi smeri preplezali okoli 6 dol­žin vrvi. Toda po hudem bi­vaku (plazovi . . .) so 12. t. m. morali dobesedno pobegniti iz stene in v njej pustiti vso opremo. Šele v torek, 17. t. m. so lahko zopet odšli v steno, toda iz nje so uspeli rešiti le del opreme. Ker pa ni bilo več vredno čakati, so na­slednjega dne odšli v Moj­strano (do katere so gazili kar osem url), v petek pa prek Zagreba v domovino.

Kavkaz 76
Organizator letošnje alpini­stične odprave v Kavkaz so mariborski alpinisti, ki bodo v njej tudi najštevilneje za­stopani. Za razliko od lanske in predlanske, bo letošnja štela le 10 članov, zato pa bodo v SSSR ostali kar mesec dni (25. junija do 24. julija). Sovjetski alpinisti, člani Špartaka iz Petropavlovskega na Kamčatki (15 po številu) pa bodo pri nas od 10. do 30. avgusta. Vodja naše letošnje odprave »Kav­kaz 76« bo Danilo Škerbinek, njegov pomočnik Borislav Jeržabek, v ekipi pa bo še pet članov AO Kozjak, dva člana AO Celje ter eden iz AO Slovenj Gradec. Cilj od­prave bo skupina Bezengi, ki spada alpinistično prav goto­vo med najbolj zanimiva področja na Kavkazu. Kljub te­mu pa je na nek način vse­eno škoda prvotnega cilja —Dombaj v Zahodnem Kavka­zu, saj je našim alpinistom povsem neznan.

Alpinistična šola
Vodstvo alpinistične šole AO Ljubljana-matica vabi danes zvečer ob 19.30 na predava­nje Borisa Erjavca — planin­ska oprema. Predavanje bo v odsekovnih prostorih na Ži­dovski stezi 2.
V prostorih Akademskega AO pa bo danes zvečer pre­daval Jošt Razinger o hribov­ski terminologiji. Pred preda­vanjem (ob 20. uri) pa bo še sestanek AAO. Predavanje in sestanek bosta v sejni dvorani na Trgu svobode 1.

Končno tudi Moyano
Club Andino Bariloche je 2. t. m prejel telegram, da je odprava, katere pokrovi­telj je bil klub, srečno do­segla vrh Cerro Moyano v predelu med jezeroma Viedma in Argentino. V odpravi so bili znani argentinski plezalci kot Guillermo Vieiro, Hector Guinas, Mario Serra­no, Luciano Pera, Juan Pab­lo Nicola, vodil pa jo je naš rojak Jure Skvarča.
Sicer pa imata brata Skvar­ča največ zaslug za razisko­vanje omenjenega predela. V zadnjih letih sta tu opravila kak poldrugi ducat prvenstve­nih vzponov (večinoma tudi prvih pristopov), med kate­rimi izstopata Cerro Norte in Cerro Moyano. Prvega sta zmogla (po več poskusih) leta 1970, potem pa se je Jure povsem posvetil Moyanu. Že lani je skupaj s Serranom praktično našel možen prehod, letos pa je bila od­prava kronana tudi z vrhom.
Izvedeli smo tudi za uspeh severnoameriške odprave. Ta je kljub slabemu vremenu, ki je letos v Patagoniji, opra­vila prvenstveni vzpon (drugi pristop) na Cuerno del Paine. Ta vrh sta leta 1954 oblegala Tonček Pangerc ter Birger Lantschner, potem je posku­sil še Bonington s tovariši, pa odnehal tam kot prva dva. Uspeli so šele Čilenci leta 1968.

Poskus v Druju
Znani francoski alpinist Re­ne Desmaison je v navezi z Robertom Flematyem in Jea­nom Afanasijevim zaman poskušal opraviti prvi zimski vzpon po »direttissimi« v Dru­ju. Sredi neprijetnega (vise­čega) bivaka jih je presene­tila burja, potem je Desmaison še zbolel in ni jim preostalo drugega, kot da so se spustili pod steno. Nekako v istem času pa so uspeli trije mladi alpinisti. Prvič pozimi so preplezali Contaminovo smer (južno rebro) v Veli­kem Druju.

Sporočilo z Lubnika
Dom na Lubniku bo zopet stalno odprt od 6. marca da­lje in ne že od 28. t. m. kot so nekateri pomotoma javlja­li. PD Škofja Loka prosi vse obiskovalce, da to upoštevajo.

Vselej na Stolu
Med več kot 3000 udeleženci 11. spominskega pohoda na Stol pod pokroviteljstvom De­la, so bili tudi takšni, ki do­slej niso manjkali še nikoli. Jože Dermgart iz Gozd Mar­tuljka in Stane Škrabar iz Ljubljane sta bila na pohodu že enajstič, prav tako pa tu­di ekipa graničarske karavle »Matija Verdnik« iz Most. Desetič so bili na pohodu med drugimi tudi Noč, Mu­lej, Celestina in tudi Franc Konobelj-Slovenko (na sliki), ki je bil pred 34 leti eden izmed udeležencev bitke Can­karjevega bataljona pod Sto­lom. Franc Konobelj je tudi eden izmed organizatorjev in pobudnikov spominskega pohoda.
Organizatorji bi se radi zdaj še opravičili za tehnične te­žave, ki so nastale pri iska­nju in vpisovanju podatkov v kartoteko, hkrati pa se že­lijo tudi zahvaliti vsem, ki so pomagali pri izvedbi pohoda: članom AO PD Jese­nice ter sosednjih PD in GRS, pa še pripadnikom mi­lice, ki so skupno omogočili uspeli 11. pohod na Stol.

Oznake: ALP, AN
eXTReMe Tracker