Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 22.01.1976

  22.01.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


Vir: arhiv planID

 

četrtek, 22. januar 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1406

Delo, Šport: ... Novice s Koroške

Prireditelji tradicionalnega zbora koroških in štajerskih alpinistov so nam sporoči, da so ga nenadoma morali prestaviti na soboto, 24. t. m., bo pa v hotelu Planika v Črni.
Korošci so opravili tudi ne­kaj zanimivih vzponov. V so­boto, 10. t. m., sta Rok Ko­lar in Branko Verbole (oba AS Prevalje) preplezala Kovačovo smer in Vetrne poli­ce v Raduhi. Stanko Mihev in Andrej Špiler (oba AO Ravne) sta naslednji dan opravila prvi zimski vzpon po smeri »Grintina«. Istega dne sta Milan Kolar (AO Me­žica) in Andrej Špiler prvič pozimi preplezala še smer »DD«. V stenji je bilo precej ledu, težave pa so bile pred­vsem v vstopnem in izstopnem delu plezalnih smeri.
V petek se bo začela redna celoletna alpinistična šola na Ravnah. Praktične vaje bodo pri Votli peči, prvo predava­nje bo o nevarnostih v go­rah (plazovi), v nedeljo pa bo na sporedu tudi že prva tura — na Peco.
Od 28. t. m. do 1. februarja bo na Okrešlju kratek zim­ski tabor, ki ga skupaj organizirata AO Ravne in AS Pre­valje.

Prvi diplomant
V ponedeljek je na VŠTK diplomiral Franjo Krpač pr­vi študent, ki se je usmeril v planinstvo. Planinska je bi­la tudi njegova diplomska naloga — »Povezanost med re­zultati nekaterih antropome­trijskih in motoričnih testov z uspehom v alpinizmu«. Sedaj je še posebej postalo ak­tualno vprašanje kakšne nazive naj (poleg profesor telesne vzgoje) dobe tisti diplomanti, ki so se usmerili v planinstvo.

Centralna v Z steni Planjave
V soboto, 10. t. m., so Bo­ro Jeržabek, Milan Meden in Danilo Škerbinek (vsi AO Kozjak) preplezali »Centralno smer« v zahodni steni Planja­ve. Sploh pa je bilo tega dne nad Okrešljem zelo živahno. Šu­bic in Mahorič sta preplezala Jugovo poč, nekateri so se povzpeli na Planjavo, Curk je preplezal »Hudi prask« v Mrzli gori itd. Poleg članov KO Kozjak in seveda domačinov iz Celja so bili na Okrešlju tudi Šoštanjčani.

Dibonova v Špiku
Vinko Bratina in Andrej Grasselli (oba Matica) sta vstopila v Špik v soboto 10. t. m., okoli poldne in prvič bivakirala na grebenčku, ki povezuje Zeleno glavo s ste­no. V nedeljo sta splezala do začetka Dibonove police ter eno dolžino vrvi po njej, v ponedeljek ponoči sta se usta­vila na snežišču v zahodni steni in v torek sta okoli 17. ure srečno dosegla vrh. Vsega plezanja je bilo okoli 28 ur, razmere pa sta imela zelo raz­lične. Sestopila sta skozi Kačji graben.

Prva ponovitev
Brigita Vuga (Črnuče) in Igor Gruden (Železničar) sta 2. t. m. opravila, kakor kaže, šele prvo ponovitev smeri Juvan-Sazonov (Velika grapa, smer 238) v Bovškem Gamsovcu. Plezala sta 9 ur, zad­njih osem dolžin že ponoči. Razmere sta imela v steni dobre, le izstopno snežišče je bilo polno sipkega snega in brez prave možnosti varovanja.

Dolgo prečenje
Vinko Mlinar (AO, Matica) in Dušan Tušar (AO Idrija) sta od 8. do 11. t. m. opravila velikopotezno prečenje grebenov od Predela prek Mangrta in Ponc do Rateških Ponc.

V SZ steni Grintovca
V soboto, 10. t. m., sta Franc Kavčič in Nande Kern (oba AO Kranj ) v 12 urah opravila prvi zimski vzpon po smeri Fritsch-Lindenbach v SZ steni Grintovca (400 m, IIl). Imela pa sta zelo slabe raz­mere ( 10 cm snežnega poprha na skalah). Istega dne se je v bivaku pod Kočno zbralo kar 14 članov AO Kranj, ki so v nedeljo plezali južni greben Kokrske in JV greben Jezerske Kočne.

Kamini v M. Mojstrovki
Darjo Durjava (AO Matica) in Damjan Mlekuž (SAAS) sta v nedeljo preplezala (9 ur) Kaminsko smer v Mali Moj­strovki. Vstopni kamin je bil dobro prehoden, zadnjega pa sta se morala izogniti na raz.

Cordillera Blanca 75
Danes zvečer ob 21.16 bo v kinodvorani Komuna predavanje naše lanske alpinistične odprave v Peru — Cordillero Blanco. Predaval bo Rudi Ra­jar, vstopnice (20 din) pa so v prodaji pri blagajni kina.

2 x 6200 m Himalaje
V ponedeljek 26. t. m., ob 18. ur) bo v domu družbenih organizacij v Ilirski Bistrici predaval Janez Pretnar — »2 x 6200 m Himalaje in Alja­ske«. Obudil bo spomine na vzpon na Mount McKinley in trekking.

Nova smer v Petit Druju
Novo smer — poteka med Robbins - Harlinovo in Bonattijevo v Petit Druju -- je lani aprila in maja (osemnajst dni!) preplezal Švicar Thomas Gross. Spodnji, lažji del sme­ri je plezal februarja in pri­pravil opremo ter hrano, 21. aprila pa je s »tovorom« oko­li 100 kg, razdeljenim v štiri nahrbtnike, začel s težavnim vzponom. Vrh je dosegel 3. maja, v naslednjih štirih dneh pa se je po vrvi spustil na­zaj po smeri do vznožja. Vse­kakor izredno dejanje.

Grand Pilier d'Angle
John Bouchard je julija, levo od smeri Bonatti-Zappeli, sam preplezal novo smer. Ob polnoči je zapustil bivak Tri­dent in v petih in pol urah dosegel greben Peuterey. Smer Bonatti-Zappeli je 4. avgusta sam ponovil Bernard - Macho. Malo pred tem se je vrnil s francoske odprave na Gasherbrum II. Nicholas Jaeger pa je v dveh dneh opravil kar dva težka solo vzpona. Naj­prej je v šestih urah ponovnil smer Bonatti-Gobbi in sesto­pil, naslednjega dne pa je preplezal (tudi v 6 urah) še Centralni steber Freneyev, ven­dar je tik pod vrhom biva­kiral.

AO Mengeš in AO Domžale
Do lanskega poletja so bili alpinisti iz Mengša ter Dom­žal vključeni v alpinistične sekcije pri AO Kamnik. Po­tem pa so se na pobudo To­neta Škarje osamosvojili in ustanovili dva nova alpinistič­na odseka. Toda ker vsak za sebe ni imel posebno ugodnih razmer za delo (društveni prostor itd.), so se dogovo­rili za skupno delo, lansko jesen pa tudi za skupno AŠ.
V AO Mengeš je trenutno 5 alpinistov, 2 starejša pripravnika in 1 mlajši. Vsega sku­paj so lani opravilu 136 vzpo­nov, od tega 25 zimskih. V Domžalah pa je prav tako 5 alpinistov, dva starejša ter štirje mlajši pripravniki. Skupno so opravili 128 vzpo­nov, od tega 20 zimskih. Le­tošnjo AŠ obiskuje 5 tečajni­kov. Načelnik AO Domžale je Matjaž Veselko, AO Mengeš pa Franci Vrankar.

Odhajajo na Makalu
Četrta češkoslovaška odpra­va v Himalajo si je za cilj izbrala Makalu, oziroma toč­neje njegov južni raz. Vodja 18-članske odprave (kot tudi vseh dosedanjih) bo zaslužni mojster športa Ivan Galfy, njegov namestnik dr. Miroslav Wolf, člani pa: zdravnik Chladek, alpinisti Psotka, Paleniček, Orolin, Kriššak, Neuman, Fiala Tatarka, Talla, Novak Červinka, Šubrt, Petrik in Pelc ter dva snemalca iz Bratislave (Dudruš ta Dostal).

Prvih šest udeležencev je odšlo na pot v torek, 20. t. m., z dvema voziloma tatra 148 in večino opreme. Drugi jim bodo sledili 10. oziroma 14. februarja z letalom. Sre­čali se bodo v New Delhiju, 18. februarja pa bo zbor v Biratnagarju. Od tu bodo z letalom nadaljevali do Tumlingtarja in naprej peš do baze, kamor nameravajo priti med 5. in 10. marcem. Na uspeh resno računajo, prav zato bodo letos (za razliko od leta 1973, ko so prvič poskušali) pod goro 20 dni prej, več jih bo ta tudi več kisika so vzeli s seboj.

Oznake: ALP, AN, HIM, PrV
eXTReMe Tracker