Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

AN - 15.01.1976

  15.01.1976


Doslej (po)objavljene Alpinistične novice 
pa izpis objav:

o alpinizmu | o odpravah ipd.| o prvenstvenih


Vir: arhiv planID

 

četrtek, 15. januar 1976, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1075

Delo, Šport: ... Vzhodna stena Skednja

V nedeljo, 4. t. m., sta Alojz Fon in Milan Nikolič (oba SAAS) opravila prvi zimski vzpon po Kragljevi smeri (pr­va plezala Fon — Kragelj) v vzhodni steni Skednja — Ka­nin. Plezala sta 10 ur (oce­na IV/VI), spodnji del ste­ne je bil dokaj zasnežen in tudi ledu ni manjkalo, na najtežjih mestih pa je bil požled in še močan veter je pihal.

Dve v Koglu
V nedeljo, 11. t. m., sta južno od Kogla preplezali kar dve navezi. Janez Rupar in Vlado Schlambergar (oba AAO) sta v nekaj več kot 3 urah preplezala »Zeleno zajedo«. Sneg sta našla prak­tično le na senčnih mestih. Kamniško smer pa sta pono­vila Janez Marinčič (Matica) ter Jure Ulčar (Črnuče) in sicer v osmih urah. Nekaj snega je bilo le na gredini.

Stolp v Brani
V nedeljo so Dušan ter Marjan Kregar in Bojan Pollak opraviIi prvi zimski vzpon po Stolpu v vzhodni steni Brane, po smeri, ki je bila preplezana šele lani, malo pred koncem sezone.

Južni greben Škrlatice
Štirje člani AAO: Marko Pagon, Ed Podreka, Marjan Poljanšek in Jože Trošt so opravili prvi zimski vzpon po Južnem grebenu Škrlatice. Smer sta prva preplezala Janez Brojan ml. in Zvone Kofler 26, oktobra 1968 in njen opis (III, mestoma IV—, 350 m, 3 ure) doslej še ni bil objavljen, čeprav ima že ne­kaj letnih ponovitev. Z vzpo­nom so pričeli v nedeljo in bivakirali tri dolžine pod vrhom. Izplezali pa so v pone­deljek okoli poldne (za vso smer so potrebovali okoli 10 ur). Kamni so bili poledene­li, drugače pa so imeli med prvim zimskim vzponom do­kaj dobre razmere (malo snega). V smeri so našli le dva klina prvopristopnikov ali ponavljalcev.

Zanimivo prečenje
V soboto so Janez Gradišar, Igor Herzog, Tine Mihelič in Marjan Osterman (vsi AAO) opravili zanimivo pre­čenje v Fužinskih gorah. Pri­čeli so v Krstenici in najprej prečili troje Stogov (Krsteniškega, Jezerskega in Pre­valjskega), potem Skednjevec, Vrh Hribaric, Mišeljski konec ter Mišelj vrh in sestopili na Velo polje. Za ce­lotno prečenje so potrebovali le osem ur, čeprav se vrhovi dvigajo nad 2000 m. Razme­re pa so bile idealne.

AŠ AO Črna
Tečaj na Raduhi, ki ga je organiziral alpinistični odsek PD Črna v okviru redne alpi­nistične šole je zelo lepo us­pel. Preplezali so Veterne police (27. decembra) in dan za tem še »Zajedo«. Konec meseca (30. in 31. t. m. ter 1.
februarja) pa bodo imeli še zaključni del AŠ in sicer v Kamniški Bistrici.

Turni smuk na Rodico
V nedeljo, 25. t. m., bo že drugi turni smuk, ki ga pri­pravlja podkomisija za turno smučanje PZS (prvi bo to ne­deljo z Male Mojstrovke). Sta­ne Belak, ki bo vodja drugega smuka nam je sporočil, da je cena 100 din (avtobus, žičnica, spremstvo GRS in vodstvo ter organizacija), pri­jave pa sprejema pisarna PZS (tel.: 312-553) do četrtka opol­dan. V primeru premajhnega števila prijavljencev za avto­busni prevoz, bo zbor v ne­deljo ob 9. uri na Voglu, oziroma bo podrobnosti po­sredovala pisarna PZS.

Stene mojega življenja
Pri založbi »Obzorja« v Ma­riboru je konec lanskega le­ta izšla že nekaj časa napo­vedana knjiga Toneta Škarje »Stene mojega življenja« (pro­dajna cena 120 din). Avtor, ki je, znan po ekstremnih vzponih v domačih in tujih gorah, pa tudi kot vodja us­pešne V. JAHO na Kangbačen (7902 m), je v tej ediciji (11. po vrsti v zbirki »Do­mače in tuje gore«) opisal nekaj svojih izbranih tur. Spremno besedo je prispeval Marijan Krišelj.

Srečanje na vrhu
Indijski alpinisti (New Del­hi ) so prek Aleša Kunaverja posredovali našim željo, da bi koordinirali vzpon na Trisul. Njihova želja je, da bi se ko­nec aprila na smučeh spustili po severnih vesinah Trisula, člani AO Matica pa že nekaj časa načrtujejo vzpon prek južne stene. Ali bo do srečanja prišlo ali ne, pa trenut­no še ne moremo reči, saj še niso urejene vse formalnosti v zvezi z našo odpravo. Pove­mo naj le še to, da Indijci načrtujejo, naj bi med spu­stom na smučeh njihovi alpi­nisti uporabljali kisik.

Dunagiri — 7066 m
Pri nas manj znana angle­ška plezalca Joe Tasker in Dick Renshaw, ki pa sta bi­la leta 1973 najbolj uspešna angleška naveza v Centralnih Alpah (Klasična smer v Eiger­ju, Walkerjev steber, Ceccinel — Nomini v Grand Pilier d' Angle . . . ), sta 9. oktobra lansko leto zaključila prven­stveni vzpon prek 1500 m visoke južne stene Dunagirija (Gharwal Himal). Že dostop do stene je bil izredno napo­ren (potekal je po težavnem grebenu, ki se dviga z ledeni­ka Ramani ), težave v steni pa primerjata s severno ste­no Les Droites. Vzpon je tra­jal šest dni, nadaljnjih pet pa sta potrebovala za vrni­tev v dolino. Med sestopom je Renshaw ozebel in tudi psi­hično se je povsem izčrpal, kljub temu pa se je vse srečno končalo.
Vzpona na Hideen Peak in Dunagiri dokazujeta, da je alp­ski stil tudi v Himalaji la­hko uspešen, pripada mu pri­hodnost, čeprav ogromne stene ter grebeni Čogorija, Lhotseja, Djaulagirija, Kangčendzenge in še katerega od najvišjih vršacev, zagotavljajo prihodnost tudi velikim od­pravam.

Alpamayo
Osem članov italijanske od­prave pod vodstvom Franca Busnellia, v kateri so bili zna­ni alpinisti — Casimiro Fer­rari, Pino Negri in drugi, je uspela preplezati čudovito, do njihovega vzpona še deviško jugozahodno steno Alpamaya v Cordilleri Blanci. Vso smer so opremili s fiksnimi vrv­mi, tako da se je na vrh la­hko povzpelo vse moštvo ra­zen vodje.
Julija lansko leto pa sta Bruce Carson in Dan Manning, člana ameriške alpinistične odprave, opravila tudi preče­nje Alpamaya. Povzpela sta se po zahodnem grebenu, se­stopila pa sta po severnem.

Kunaver načelnik KOTG
Na zadnjem sestanku komisije za odprave v tuja gor­stva PZS je bilo sklenjeno, da bo poslej vodil to komisijo Aleš Kunaver. Ker so načel­niki AO na zadnjem zboru prijavili večje števno odprav, se bo še pred koncem mese­ca sestal ekspedicijski klub, da bi preučil prijave ter mož­nosti za realizacijo.

Oznake: ALP, AN, HIM
eXTReMe Tracker