Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Turistovski promet v obmejnem pogorju

sreda, 28. junij 1922, ob 16:29, Boris Štupar, ogledov: 888

Slovenec (1922): Pokrajinska uprava za Slovenijo je v sporazumu z Dravsko divizijo odredila, da je dovoljen poset obmejnih gorskih krajev do meje vsem onim,

ki se izkažejo s posebno s fotografijo opremljeno izkaznico Slovenskega planinskega društva, katero je za zadevno leto potrdilo za Ljubljančane policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, za zunanje člane pa okrajno glavarstvo njih bivališča. Taka izkaznica velja tudi za soprogo in otroke dotičnega člana, nahajajoče se v njegovem spremstvu, če so omenjeni na izkaznici. Pri posečanju društvenega hotela Zlatoroga ob Bohinjskem jezeru in Aljaževega doma v Vratih se izkaznice vobče ne zahtevajo; za posečanje planinskih koč v Triglavskem pogorju, t. j. Triglavskega doma na Kredarici, Staničeve koče, Aleksandrove koče Triglavom, Vodnikovo koče na Velem polju in Koče pri Triglavskih jezerih, zadostujejo vsakoršne potne legitimacije.
V smislu te odredbe izdaja Osrednji odbor SPD svojim članom lične knjižice kot izkaznice, ki se bodo lahko porabljale za 9 let in se bodo vsako leto — veljavno za dotično leto — po plačilu članarine potrjevale in lahko potem predlagale v potrdilo policijskemu ravnateljstvu, odnosno okrajnim glavarstvom. Za tako knjižico je plačati 20 K in predložiti: fotografijo člana v vizitnem formatu. Posebej bo pokriti stroške dopošiljanja in eventuelne stroške uradnega poverila. Nabava teh novih izkaznic je priporočljiva ne samo radi potovanja po obmejnih krajih, nego tudi radi tega, da se člani v planinskih kočah kot člani izkažejo. — Osrednji odbor SPD

Slovenec, 28. junij 1922
 

eXTReMe Tracker