Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Ceneje do "označitve" planinske poti

Vecer.si 10.05.2012

Mala smerna tabla se uporablja za enega ali dva
napisa. Na posnetku je smerna tabla na prevalu
Globoko na Vršiču. (Zvone Lesjak)
 
 
Na večji tabli, kot je postavljena denimo na Krvavi
peči na gori Sveti Lenart, so najmanj trije napisi.
(Boštjan Otoničar)
četrtek, 10. maj 2012, ob 08:39, Bruno Fras, ogledov: 2494

Večer, Gore - Gabrijel Toplak: Planinska zveza Slovenije razpisuje sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh v višini 50 odstotkov.

Vsi, ki tudi zgolj ljubiteljsko zahajajo v hribe ali po planinskih poteh, so nadvse veseli vsake pomoči, kar oznake planinskih pot nedvomno so. Pomagajo jim namreč pri orientaciji in jih usmerjajo proti zastavljenemu cilju. In ker se je treba tudi zavedati, da se na planinskih poteh gibljemo na lastno odgovornost, je še posebno pomembno, da "sporočila" ob poti pohodniki tudi upoštevajo. Planinska društva so po zakonu o planinskih poteh dolžna nameščati, vzdrževati in urejati usmerjevalne table, zato je komisija za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) pred kratkim objavila razpis za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh. Predmet razpisa je sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh v višini 50 odstotkov za planinska društva, ki so jih po zakonu o planinskih poteh dolžna vzdrževati in urejati, obnavljati markacije ter nameščati usmerjevalne table.

Planinskim društvom skoraj 22 tisoč evrov

Zdenka Mihelič iz Planinske zveze Slovenije je dejala, da je višina sredstev za polovično sofinanciranje, ki se namenja za postavitev usmerjevalnih tabel, 21.625 evrov. "Na razpis se lahko prijavijo planinska društva, ki vzdržujejo planinske poti, a se s prijavo obenem zavezujejo, da bodo na svoje stroške postavili usmerjevalne table in o tem izdelale ustrezno poročilo. Table morajo biti postavljene najkasneje do 10. oktobra letos, kar je tudi zadnji rok za oddajo poročil," pojasnjuje Miheličeva. Prijava mora vsebovati skice usmerjevalnih tabel v ustreznem računalniškem programu za urejanje besedila, skupno število smernih tabel, pritrdilnih konzol in drogov, podatek o načinu pritrditve smerne table (kovinski drog, lesen drog, zid ...) ter fotokopijo zemljevida, iz katerega je razvidno, na katerem stojišču so postavljene posamezne usmerjevalne table.

Sogovornica še razloži postopek naročila in poročanja: "Planinsko društvo se lahko prijavi na razpis z izdelanimi predlogami za smerne table in potrdi naročilo šele po izstavljenem predračunu, po katerem jim PZS izstavi račun za polno ceno tabel in materiala, ki ga poravnajo v celoti še pred prevzemom. Po prevzemu in namestitvi tabel pošlje planinsko društvo na krovno planinsko organizacijo še pisno poročilo, ki mora vsebovati tudi fotografijo križišča oziroma mesta, kjer je pritrjena tabla, pred namestitvijo usmerjevalnih tabel in po njej. Šele ko so izpolnjeni vsi pogoji, poročilo mora biti med drugim poslano do predpisanega roka, Planinska zveza Slovenije namreč povrne planinskemu društvu 50 odstotkov polne cene tabel in materiala (pritrdilne konzole, drogovi)." Če prijavitelj šele po prijavi ugotovi, da tabel ne more postaviti, pa mora o tem nemudoma pisno obvestiti PZS, poudarja Miheličeva, saj bo v primeru, da ustrezna komisija ugotovi, da table niso bile nameščene pravočasno zaradi malomarnosti prijavitelja ali da je slednji posredoval lažno poročilo o postavitvi, dolžan plačati polno ceno usmerjevalnih tabel.

Mala tabla za največ dva, velika za štiri

Sicer pa je polna cena z vključenim DDV in materialom za pritrditev za malo smerno tablo 32 evrov, velika smerna tabla stane 42,60 evra, kovinski drog 30 evrov, leseni drog 20, cevni nosilec table pa 7,80 evra. "Oblika tabel in napisi so v skladu z zakonom o planinskih poteh. Mala smerna tabla, ki se uporablja za en ali dva napisa, je velikosti 145 krat 500 milimetrov, velika, na kateri je prostora za tri ali štiri napise, pa je dimenzij 200 krat 500 milimetrov," je dodala Miheličeva. Prijave v zaprti ovojnici s pripisom "Prijava na razpis KPP za smerne table" zbirajo najkasneje do 1. julija oziroma do porabe sredstev na naslovu Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p. p. 214, 1001 Ljubljana, mogoče pa jo je tudi vročiti osebno v tajništvu PZS v Dvorakovi 9 v Ljubljani.

Gabrijel Toplak
 

eXTReMe Tracker