Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Gradnja Krekove koče na Ratitovcu

sreda, 17. maj 1922, ob 12:29, Boris Štupar, ogledov: 1008

Domoljub (1922): Selška podružnica Slovenskega planinskega društva za škofjeloško okolico se ni ustrašila velikih stroškov, ki jih zahteva zgradba te koče na 1700 m visokem Ratitovcu.

Zavestna si je častne dolžnosti, ki jo ima selška dolina in škofjeloški okraj kot najožja domovina dr. Krekova napram spominu našega nepozabnega prvoborca za ljudski blagor.
Te dni se spravlja posekan in obtesan les iz planinskih vrhov planine Pečane na mesto, ki je določeno tik pod zadnjim vrhom Ratitovca za zgradbo koče. Priznati je treba, da se vseobče spoznava pomen gradnje, ter da se je dosedaj nabralo pod vodstvom vladnega svetnika g. dr. Andrejka že lepa vsota nad 30.000 kron. K temu uspehu so znatno pripomogli: Zadružna zveza, Gospodarska zveza. Zadružna gospodarska banka, Hranilnici v Selcih in v Češnjici, Osrednji odbor planinskega društva ter marljivi nabiralci.
Vendar dosedanji znesek komaj zadostuje, da se pokrijeio stroški sekanja, obtesanja in spravljanja lesa dočim je za dograditev koče potrebna vsota še najmanj 120.000 kron.
Vsem našim planincem, ki jim je znan Ratitovec, kot ena najlepših in najbolj pristopnih slovenskih gora s prekrasno floro ter vsem častilcem rajnega dr, Kreka, polagamo na srce, da se spominjajo z izdatnimi darovi nameravane planinske gradnje na Ratitovcu. Darovi naj se blagovolijo poslati blagajniku selške podružnice S .P. D. v Železnikih g. Gabrijelu Thalerju v Železnikih ali pa vladnemu svetniku g. dr. Andrejki Ljubljana, Miklošičeva cesta 16, kot načelniku finančnega odseka.

Domoljub, 17. maj 1922


Slovenec, 12. maj 1922
 

eXTReMe Tracker