Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Delovanje planincev šaleške doline (1931)

nedelja, 24. april 1932, ob 19:29, Boris Štupar, ogledov: 895

Jutro (1932): Šoštanj, 23. aprila.

Šaleška, podružnica SPD je imela 16. t. m., v Mravljakovi gostilni svoj 17. Občni zbor. Pred njegovo otvoritvijo je prečital načelnik bančni ravnatelj g. Luce Komitzky brzojavne pozdrave osrednjega odbora in nadzornika dr. Senjorja. V primernih besedah se je nato spomnil med letom umrlih članov Jožka Mediča in Jelke Poljančeve. Njun spomin so zborovalci počastili stoje s polminutnim molkom.

Podružnica šteje 143 Članov. Od teh jih je v Šoštanju 99, v Velenju 34 im Topolšici 10. Odbor je imel med letom 10 sej, društvo je priredilo več članskih izletov, katerih se je članstvo vedno udeležilo v lepem številu. Obnovljenih je bilo več markacij, za kar je izrekel načelnik zahvalo ge. Ivanki Mravljakovi in g. Ravljanu. Zimskosportni odsek, ki ima za seboj tretjo sezono svojega delovanja, je priredil letošnjo zimo 10 dnevni smučarski tečaj pod vodstvom učitelja gosp. Kodele. Udeležilo se ga je 34 navdušenih pristašev smučanja, med njimi ženski svet in mladina.

Blagajniško poročilo navaja, da je imelo društvo ob začetku poslovnega leta 25.435 Din premoženja. Dohodki znašajo 28.603 Din, izdatki pa 53.967 Din. Podpor je društvo dobilo 4000 Din od banovine, od občine Šoštanj-mesto 1000 Din, mariborska podružnica je pa obljubila 1000 Din. Precejšen dohodek je letos izostal, ker ni bil z ozirom na težke čase prirejen običajni planinski sejem.

Med glavne dogodke v teku poslovnega leta spada otvoritev razglednega odrtega stolpa na Kozjaku in pa graditev koče na Smrekovcu (1570 m). Stolp na Kozjaku je bil otvorjen ob lepi udeležbi planincev in domačinov 16. junija 1931. Stal je društvo 500 Din, ves les zanj pa je daroval ondotni župnik g. Čarf. V znak hvaležnosti za njegovo prizadevanje in velikodušnost je odbor sklenil imenovati novi stolp: Čarfov razgledni stolp. Da je bila postavitev na Kozjaku umestna, zgovorno priča okolnost, da ga posečajo planinci in drugi izletniki v vedno večjem številu.
Graditev koče na Smrekovcu se je vršila postopno. Koča je danes že pod streho. Stoji na jako ugodnem mestu na južnovzhodnem pobočju hriba, 20 minut pod njegovim vrhom. Nova koča bo posebno za smučarje najidealnejša postojanka v bližnji okolici Šoštanja. Smučarski tereni na Smrekovcu še sedaj slovijo daleč na okoli, do popolne veljave bodo pa prišli z novo kočo vred, ko to dograjena nova cesta Šoštanj—Črna. S te ceste bo namreč koča dosegljiva iz Slemena v pičlih dveh urah. Zgradba je lesena s podzidkom iz kamenja, prostora bo pa v njej za 40 ljudi. Do sedaj je stala 57.676 Din, za popolno dograditev brez opreme je še potrebnih okoli 35.000 Din. Občni zbor je pooblastil odbor, da najde način, kako priti do potrebnega denarja, s katerim se bi koča dokonča dogradila.

Dasi so časi težki in je za denar povsod huda, vendar naši planinci niso izgubili nade, da ne bi svoje prve koče v doglednem času popolnoma dogradili in opremili. Da bodo v svoji plemeniti nameri uspeli, je potrebno razumevanje ta sodelovanje vsega članstva in planincem naklonjene javnosti.

Jutro, 24. april 1932


 

eXTReMe Tracker