Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zlato in srebrno priznanje

ponedeljek, 2. april 2012, ob 05:28, Boris Štupar, ogledov: 1930

Občina Kamnik: ... za Franceta Malešiča in Ivana Resnika

Obrazložitvi

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje g. Francetu Malešiču zlato priznanje Občine Kamnik za dolgoletno delo na področju reševanja v gorah, alpinizma, raziskovanja gorniške in kulturne zgodovine in obsežno zbirko gorniških, kulturnozgodovinskih in etnoloških del, s katerimi je obogatil slovensko zakladnico znanja.

 

France Malešič se je rodil 9. maja 1944 v Ljubljani. Obiskoval je gimnazijo v Kamniku in se leta 1963 vpisal na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Maja 1971 je promoviral kot splošni zdravnik in se po zdravniškem stažu zaposlil v Mestni otroški bolnišnici v Ljubljani. Marca 1977 je opravil specialistični izpit iz pediatrije. Leta 1998 pa je bil premeščen na Kliniko za pediatrijo, kjer je na oddelku za pulmologijo služboval do upokojitve leta 2003. Poleg velikega veselja za delo z otroki so ga privlačevale domače gore. Prvi stik z njimi je bil izlet z očetom v visokogorje leta 1956. Takrat je postal član Planinskega društva Kamnik. Jeseni leta 1959 se je priključil telovadnemu društvu v Mekinjah in nato novoustanovljeni kamniški taborniški Četi bistriških gamsov. Leta 1965 se je vključil v Alpinistični odsek Planinskega društva Kamnik in leta 1968 v postajo Gorske reševalne službe v Kamniku. Leta 1969 je postal član Komisije za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije in bil do leta 1990 zadolžen za vzgojno literaturo. V letih 1972, 1975, 1978 in 1979 je organiziral tečaje za alpinistične inštruktorje. Večkrat je tudi vodil alpinistično šolo v matičnem odseku. France Malešič je leta 1975 opravil prvi tečaj za zdravnika reševalca letalca in bil do leta 1999 v skupini zdravnikov, ki so reševali s helikopterjem. Od leta 1975 do 2000 pa je bil član Zdravniške podkomisije slovenske GRS.
V prostem času se je France Malešič ukvarjal tudi z raziskovanjem, objavljanjem raziskovalnih rezultatov v knjigah, člankih, predavanjih, zlasti s področja pediatrije, alpinizma, gorniške in kulturne zgodovine, etnologije, z urejanjem del in mentorstvom posameznim raziskovalcem in avtorjem. Seznam v Cobissu objavljenih naslovov kaže na izjemno obsežno delo, pregled del pa na izjemno tehtno in skrbno izbrano ter obdelano vsebino. Izjemno mesto pa imajo dela s področja zgodovine nesreč v slovenskih gorah.
V letu 2011 je France Malešič objavil zbrano delo znanega Kamničana, profesorja romanskih jezikov, kamniškega kronista in ljubiteljskega zgodovinarja Ivana Zika – 750 let mesta Kamnik. Iz kamniške zgodovine. Objavo je pripravljal več let in zbral večino Zikovih del, jih dokumentiral in opremil z opombami. Z njegovim uredniškim delom je Zikovo delo postalo dostopno vsem, ki jih zanima zgodovina Kamnika. France Malešič sodi med tiste Kamničane, ki sebe in svojega dela ne izpostavljajo, v zadovoljstvo jim je, da ga opravijo, saj s tem izpolnijo svojo poklicanost.
 

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje g. Ivanu Resniku srebrno priznanje Občine Kamnik za predanost delu, razvoju in napredku Planinskega društva Kamnik.
Ivan Resnik je predsednik Planinskega društva Kamnik, ki sodi med najbolj prepoznavna društva v občini Kamnik že od njegove ustanovitve leta 1893. V času šestletnega predsedovanja Ivana Resnika je Planinsko društvo vidno napredovalo in realiziralo za društvo izredno pomembnih akcij.
Najpomembnejša je velika notranja prenova Kamniške koče na Kamniškem sedlu. Dela so se pričela v letu 2010 s pripravo dokumentacije, zbiranjem ponudb, nadaljevala s prenovo inštalacij, ureditvami spalnih prostorov, kuhinje in dnevnega prostora v letu 2011, pred odprtjem poletne sezone pa je bila planincem koča predana v uporabo. Prenova je predstavljala velik finančni zalogaj, ki ga društvo ne bi zmoglo pokriti brez finančne pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj. Koordinacijo del in finančnih transferjev je vseskozi po načelu dobrega gospodarjenja vodil Ivan Resnik, ki je poleg vsega ob pomoči ekipe prostovoljcev društva tudi sam neposredno fizično sodeloval.
Druga večja akcija, ki jo je spodbudil Ivan Resnik, je načrtno povečevanje števila članov planinskega društva in ureditev končne evidence članstva, ki je v letu 2011 dosegla številko 1359. Po nekaj letih stagniranja je Planinsko društvo Kamnik ponovno med številčnejšimi društvi v občini Kamnik in med največjimi planinskimi društvi v okviru Planinske zveze Slovenije.
Delo Ivana Resnika in sodelavcev v odsekih se odraža pri mnogih aktivnostih društva: dobro sodelovanje z Občino Kamnik, vsakoletno vzdrževanje stikov s pobratenim Trofaiachom, vzgoja novih alpinistov in športnih plezalcev, mednarodno priznani rezultati članov alpinističnega odseka, dobro gospodarjenje z visokogorskima kočama, ki omogočata planincem zavetje in udobje, vzdrževanje poti na območju Kamniško-Savinjskih Alp, vzdrževanje plezalne stene in dobri rezultati športno plezalnega odseka, druženje in organizacija planinskih izletov, sodelovanje in vključevanje najmlajših v planinstvo po osnovnih šolah, vzorno sodelovanje z DGRS Kamnik, ...
Ivan Resnik kot povezovalni člen skrbi za razvoj in napredek Planinskega društva Kamnik, s svojo neposrednostjo in optimizmom premaguje težave, ki se pojavljajo pri delu društva, večino prostega časa posveča delu društva in ne nazadnje druženju s kolegi iz alpinističnega odseka. Planinsko društvo Kamnik, ki se aktivno vključuje v vse pore družbenega življenja občine Kamnik, pa je prepoznavno tudi po Sloveniji, za kar je mogoče velik del zaslug pripisati prav Ivanu Resniku.

Župan Občine Kamnik
Marjan Šarec

 

eXTReMe Tracker