Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Savinjske planine - 1904

Savinske planine - Fran Kocbek (PDF)

dlib.si
Savinske planine vodnik po gorah in dolinah v Savinskih planinah
Avtor(ji): Kocbek, Fran (avtor)
Vir: knjige
Jezik: slovenski
Leto: 1903/1904
Format: 122 str., 15 cm
Založnik: A. Cvenkel
Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru projekta Europeana Travel)
URN: URN:NBN:SI:DOC-FFCIWWPN

sobota, 3. december 1904, ob 14:29, Boris Štupar, ogledov: 1697

Fran Kocbek - Vodnik po gorah in dolinah v Savinskih planinah

Savinjske planine
Vodnik po gorah in dolinah v Savinskih planinah
Sestavil - Fran Kocbek
Izdala - Savinska podružnica »Slovenskega planinskega društva
Vse pravice pridržane
V Ljubljani 1904
Založil A. Cvenkel v Št. Petru v Savinski dolini
Tiskal Dragotiri Hribar v Ljubljani

PREDGOVOR.
Leta 1894. je izdalo »Slovensko planinsko društvo« prvi »Vodnik za Savinske planine in najbliž jo okolico«, ki pa je postal zelo neraben, ker so v teku let razne planinske podružnice zgradile mnogo planinskih koč, potov itd.
Da dobijo slovenski turisti zanesljiv kažipot po prekrasnih Savinskih planinah, je zatorej sklenila »Savinska podružnica« izdati nov »Vodnik«. Veliko zahvalo so dolžni hribolazci požrtvovalnemu g. A. Cvenklu, trgovcu v Št. Petru v Savinski dolini, ki je založil to knjigo. V dodatku so pridejane še nekatere ture, ki sicer ne spadajo v okrožje Savinskih planin, a bodo marsikomu dobrodošle. Čas pri posameznih turah je preračunjen za srednje dobre pešce. Ker se v tako razsežnem gorovju napravljajo raznovrstni izleti, sestavi si ture lahko vsak potnik sam, ozirajoč se na opise potov v dolinah, prehodih in gorah. Planinska zavetišča so za turiste največje važnosti; zato so dohodi in izleti od njih in do njih posebej opisani.
Pri sestavjanju knjižice je pisec uporabil poleg svojih opazovanj in izkušenj obširno slovstvo v raznih jezikih, a tudi posamezne podatke, s katerimi so mu radovoljno postregli mnogi prijatelji-hribolazci. Prijetna dolžnost mi je, da prisrčno zahvaljujem za nje g. dra. Bohuslava Franto, svetnika dež. odbora v Pragi, g. Fr. Murija, župana na Jezerskem, g. Miho Kosa, učitelja na Homcu pri Kamniku, g. V. Majdiča, trgovca v Kranju, g. dr. Fr. Tominšeka, odvetnika v Ljubljani, g. F. Seidla, c. kr. profesorja v Gorici, in g. Jos. Armiča, učitelja v Mozirju.
Samo po sebi je razumljivo, da knjižica ne more biti še povsem popolna. Zato sprejme pisatelj ali Savinska podružnica z veseljem vsak popravek, kajti na ta način bode delo vedno popolnejše.
V Gornjem gradu, meseca julija 1903.

Fran Kocbek
 

Oznake: BIB
eXTReMe Tracker