Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Planine in ljudje - 29.06.67

Delo, Šport, četrtek, 29. junija 1967


četrtek, 29. junij 1967, ob 08:38, Franci Savenc, ogledov: 1870

Delo, Šport: 6. objava rubrike PiL:

Specialka Bohinjskih gora

V založbi Planinsko zveza Slovenijo je izšla prva planinsko-turistična karta »Bohinjske in fužinske planine«. Karta je tiskana v nakladi 10.000 izvodov, izdelana pa je po najnovejših geodetskih in turističnih podatkih v merilu 1:28.000. Tiskana jo v šestih barvah, s kompletno prikazanim reliefom — s plastnicami in skalovjem, ima vrisane vse najnovejše poti in ceste ter gozdne površine, ki se ločijo do ruševja. Cena v prodaji je 13 Ndin, planinskim društvom in drugim večjim naročnikom pa PZS prizna poseben rabat.

Trije prvenstveni vzponi

V petek zvečer se je na Planini v Lazah v Trentarskih gorah zbrala šesterica jeseniških alpinistov, da bi obdelala severno steno Vogla (2.348 m). MIlan Valant In Milan Roblč sta preplezala v treh in pol urah »desno smer« in jo ocenila s III, mestoma V+. Anton Oman in Jože Dernard sta preplezala »srednjo smer«, za kar sta porabila le pol ure več, ocenila pa sta jo s III. do IV. Tretjo smer »direktno« sta preplezala Jože Oman in Janez Krušlc in je od vseh najtežja in najdaljša; visoka je 550 m, ocena pa se giblje od III. do V. in VI. Plezala sta 6,5 ure.

Sestanek na Kumu

V soboto je bila na Kumu razširjena seja komisije za pota pri PZS, na kateri je načelnik komisije Stanko Kos poročal o problematiki markiranja in vzdrževanja potov. Vodjo rnarkacljskth skupin so ugotovili, da nekateri upravni odbori nimajo razumevanja za potrebe markacijskih odsekov, zato so sklenili, da bodo to področje obravnavali na sestankih koordinacijskih odborov.

Nočni mir pod Storžičem

V noči s sobote na nedeljo je bilo v domu pod Storžičem izredno »živahno«, čeprav k temu niso pripomogli planinci! Kmalu po 21. url se je v domu začelo popivanje in razgrajanje, ki se je vse bolj stopnjevalo. Šlo okoli 2,30 so so obiskovalci začeli priprapravljati na odhod. Se prej pa so priredili pravi »koncert«. Hrup motorjev se je prepletal z vpitjem in hupanjem. Planinci, ki niso imeli miru celo na skupnem ležišču, so so spraševali, kje so
društveni odborniki.
Po pripovedovanju poznavalcev doma pod Storžičem ta primer ni osamljen in je zato odsotnost društvenih predstavnikov, ki bi lahko napravili red, neodpustna!

Zaključek plezalne šole Ljubljana-Matica

Alpinisti našega največjega planinskega društva LJubljana-Matica so pred začetkom glavne plezalne sezone popeljali na izlet naraščajnlke. V Vratih se je zbralo okoli 40 plezalcev, ki so v prekrasnem vremenu opravili ponovitev skoraj vseh klasičnih vzponov v triglavski steni, Pihavcu in Dolkovi špici. Kot najtežji vzpon, ki je bil opravljen to nedeljo iz doline Vrat, moramo vsekakor šteti 4. ponovitev Petemelove smeri v Triglavu (Kunaver-Štupnik).
V Vratih ni manjkalo tudi drugih obiskovalcev!

Odprti že skoraj vsi domovi

Čeprav Planinska zveza Slovenijo še vedno nima popolnega seznama odprtih planinskih postojank, lahko trdimo, da je večina že odprtih, druge pa bodo še odprli te dni. 24. VI. so odprli še Vodnikovo kočo in dom Pod Bogatinom, So prej pa kočo na Poreznu in Črni vrh nad Novaki (20. VI.), 27, VI. pa so odprli tudi Planiko in dan za tem Tržaško kočo, Staničeva pa bo odprta 1. VII. Planinski dom na Kopltniku nad Zidanim mostom bo odprt le ob sobotah in dnevih pred prazniki od 12. ure dalje do naslednjega dne zvečer. V primeru, da se skupine z več kot 10 ljudi pravočasno najavijo PD Rimsko Toplice, ga bodo posebej odprli.

»Dan Mrzlice«

Planinsko društvo Mrzlica v Trbovljah, praznuje letos 55-letnico svojega obstoja. Jubilej bodo trboveljski planinci 2. julija proslavili s prireditvijo — »Dan Mrzlice« pri domu na Mrzlici 1119 m) Iz Trbovelj ali Hrastnika je do doma približno 3 ure hoda deloma po cesti, nato pa po dobro markirani poti.

Tečaja gorskih reševalcev

Komisija za gorsko reševalno služb, ki skupaj s teritorialnimi postajami skrbi za reševanje in pomoč v gorah, bo pripravila od 2. do 4. julija na Vršiču krajši ponavljalni tečaj, združen z izpiti za prve oficlelne inštruktorje Tečaj bo vodil Stane Koblar, pomagala pa mu bosta Marjan Salberger in dr. Andrej Roblč. 28. julija bo na programu še en reševalni tečaj, ki ga bo pripravila ista komisija, to pot za reševalce iz vse Jugoslavije.

Oznake: ALP, AN
eXTReMe Tracker