Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Slovenija najbolj gorata država EU

petek, 26. marec 2004, ob 05:33, Franci Savenc, ogledov: 2720

Večer, 25.03.2004, V žarišču - Borut Mekina: Poročilo Evropske komisije o razmerah na evropskih gorskih območjih

Poročilo Evropske komisije o razmerah na evropskih gorskih območjih


Slovenija najbolj gorata država v EU


Evropska komisija ugotavlja, da države, tudi najbolj gorata Slovenija, večinoma nimajo posebne politike do gorskega sveta, zato so možnosti razvoja velike - Kot izjemna zgleda uspešne politike komisija omenja Bolgarijo in Češko


Evropska komisija je pred nekaj dnevi predstavila izsledke prve obsežne študije o ekonomskih in socialnih razmerah na gorskih območjih 29 evropskih držav; to je v 25 sedanjih in prihodnjih članicah ter še v Bolgariji, Romuniji, Švici in Norveški. V tej družbi je Slovenija država, ki bo imela v razširjeni Evropski uniji največji delež gorskega sveta in največji delež prebivalstva, živečega v gorah. Glede na to, da je študija Evropske komisije namenjena naslednji generaciji evropskih razvojnih programov, ki bodo zaživeli po letu 2006, ima Slovenija pri njih dober izhodiščni položaj.

Z rjavo barvo so označena gorata območja v naštetih evropskih državahNa goratih območjih Evropske unije živi v povprečju od 18 do 22 odstotkov prebivalstva, v Sloveniji pa kar 64 odstotkov ali 1,3 milijona prebivalcev. Gorski svet oziroma območje z več kot 700 metri nadmorske višine obsega v Sloveniji kar 78 odstotkov površine države. Od sedanjih in novih članic se temu deležu še najbolj približata Grčija ali Avstrija, slednja ima 73 odstotkov gorskega sveta. Bolj gorati, kot je Slovenija, sta le Norveška in Švica z 92 oziroma 93 odstotki gora. Raziskovalci ugotavljajo, da ima veliko gorskih območij dobre možnosti za razvoj, kar naj bi bila posledica razvoja novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Zaradi zelo raznolikih državnih politik do teh območij naj bi bilo veliko manevrskega prostora še pri koordinaciji in izmenjavi izkušenj med regijami ali državami.

Glede na zadnjo študijo Avstrije, po kateri naj bi se do leta 2015 tranzitni cestni transport skozi državo povečal za 70 odstotkov, pa raziskovalci opozarjajo na obremenitev gorskih območij v novih državah članicah. Zaradi tega naj bi bil obremenjen predvsem gorski svet v Sloveniji, Slovaški, Češki, Poljski in na Madžarskem.

Dokaz, da se gorski svet v zahodni Evropi razvija, so tudi demografska gibanja: v severni in srednji Evropi število ljudi, ki živijo v gorah, raste ali pa je vsaj stabilno. Ekonomsko najbolj prosperitetna območja so švicarski Mittellland in severne francoske Alpe, prebivalstvo pa raste še v Murciji (Španija), Švici, zahodni Avstriji in delu Italije ter Nemčije. Razen v severnem delu Slovenije, kjer je poseljenost gorskega sveta ena izmed najvišjih in se število ljudi tudi povečuje, pa je trend v vzhodni Evropi obraten. Podobno je še na Korziki, Siciliji in v centralnih Apeninih v Italiji.

Slovenija v študiji še izstopa po manjšem relativnem deležu zaposlenih ljudi v storitvenem sektorju pa tudi pri politikah: poleg Grčije in Norveške Slovenija nima posebne politike do gorskega sveta, ampak je ta enaka splošni razvojni politiki. Kot izjemna zgleda uspešne politike komisija omenja Bolgarijo in Češko, med članicami pa Avstrijo, ki ji večinoma gorski turizem prinese na leto okrog 15 odstotkov BDP. Politika do gorskega sveta naj bi bila v Evropi zelo slabo razvita, predvsem v primerjavi s politiko letnega, obalnega turizma. Zato so možnosti gorske politike še velike, pišejo raziskovalci.

Odstotek gorskega območja in odstotek tam živečega prebivalstva

Švica 94 % Švica 84 %
Norveška 93 % Slovenija 65 %
Slovenija 78 % Norveška 63 %
Grčija 78 % Avstrija 50 %
Avstrija 73 % Grčija 50 %
Slovaška 62 % Slovaška 49 %
Italija 60 % Bolgarija 46 %
Španija 57 % Španija 38 %
Švedska 52 % Italija 33 %
Finska 50 % Portugalska 26 %
Bolgarija 48 % Romunija 25 %

Vir: Evropska komisija, 2004

Borut Mekina

eXTReMe Tracker